SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
4
9
4
7
Chương trình công tác 22 Tháng Sáu 2021 3:40:00 CH

Kết quả chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2021

Ngày sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 03 tháng 02 năm 2021 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2021. Trong đó tập trung thực hiện 13 nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao và các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan, tập trung phát triển các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực: rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), tôm nước lợ và cá cảnh (sản phẩm tiềm năng).

13 nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao, đến nay đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt: Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 về phê duyệt Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã; Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 về phê duyệt Chương trình phòng chống bệnh lở mồm long móng; Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 về phê duyệt Chương trình giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 về phê duyệt Chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản; Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 về phê duyệt Chương trình quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng; Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 về phê duyệt Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030,…

Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm và thủy sản; công tác phòng chống triều cường, quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhan dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 về gia hạn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sở thường xuyên ban hành các văn bản tuyên truyền, khuyến cáo công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm Thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế"của Bộ Y tế; triển khai các kịch bản ứng phó khi cơ quan, đơn vị có người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 và triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Kết quả, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 9.860,5 tỉ đồng (giảm 0,39% so cùng kỳ). Diện tích gieo trồng rau an toàn ước đạt 9.774 ha, tăng 8,2% so cùng kỳ. Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng ước đạt 2.119 ha, tăng 3,6% so cùng kỳ. Đàn bò sữa 51.029 con, giảm 10,2% so với cùng kỳ; riêng cái vắt sữa 30.303 con, giảm 7,1% so với cùng kỳ. Đàn heo 159.765 con, tăng 17,8% so cùng kỳ; riêng heo nái sinh sản 19.412 con, tăng 13% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 24.301 tấn, giảm 1,9% so cùng kỳ. Cá cảnh ước đạt 81,6 triệu con, tăng 15,1 % so cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: có 56/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 54/56 xã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ).

Công tác cải cách thủ tục hành chính, có 125 thủ tục hành chính cấp tỉnh, trong đó có 50 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết là Ủy ban nhân dân tỉnh - thành, 26 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh và 49 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết cơ quản quản lý Nhà nước chuyên ngành (các chi cục trực thuộc). Có 42 thủ tục có phát sinh hồ sơ/125 thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận một cửa đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 5.064 hồ sơ/5.064 hồ sơ (đạt 100%), không có hồ sơ trễ hạn (trong đó giải quyết trước hạn 4.558 hồ sơ/5.064 hồ sơ, đạt 90%). Giải quyết 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 555 hồ sơ/560 hồ sơ (đạt 99%). Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích (Bưu điện) là 759 hồ sơ/5.064 hồ sơ (đạt 15%). 99% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của ngành.

Từ nay đến cuối năm 2021, Sở tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tập trung vào các nội dung và giải pháp: rà soát và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, công nghệ số. Phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản, tháo gỡ khó khăn cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số trong nông nghiệp cùng góp phần xây dựng đô thị thông minh của Thành phố, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với đào tạo nguồn nhân lực. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

 

Đ.K


Số lượt người xem: 1139    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm