SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
6
5
1
Tủ sách Pháp luật 10 Tháng Sáu 2024 9:05:00 SA

Thực hiện Công văn số 11/HĐPH ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1646/SNN-VP ngày 29/5/2024 triển khai nội dung trên.

Toàn văn nội dung Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Nâng cao nâng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030"; Công văn số 2133/HĐPH-PBGDPL ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 11/HĐPH ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố về triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nâng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn Thành phố xem chi tiết tại đây./.

Công văn số 1646/SNN-VP của Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM


Số lượt người xem: 89    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm