SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
2
4
0
Thông tin tuần 07 Tháng Tư 2016 3:30:00 CH

Thông tin tuần 13 (từ ngày 28/3/2016 đến ngày 2/4/2016)

 

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung của Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016:

- Thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, thủy sản, cá sấu, cây cảnh – cá kiểng, giống cây, giống con chất lượng cao... giai đoạn 2016-2020 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư về vốn với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt:

- Lúa vụ Đông Xuân (2015-2016): diện tích gieo trồng là 4.562,1 ha, đạt 98% so với cùng kỳ năm 2015. Đã thu hoạch 1.952 ha.

- Lúa vụ Hè Thu: Đã xuống giống 35ha sớm tại huyện Củ Chi.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 5.851 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2015 (trong đó 2.824 ha trồng rau muống nước và 175 ha trồng rau muống hạt).

b) Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 362.171 con, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015.

- Trâu, bò: Tổng đàn 156.689 con, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2015; riêng bò sữa 98.405 con, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2015.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

a) Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng kinh doanh gia cầm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 35 điểm/18 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 08 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 1.639 kg phụ phẩm heo, 193 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 63 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 8.051 quả trứng gia cầm; xử lý 10 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 83 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Đông Xuân 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

b) Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 3.550 con, heo hơi: 53.480 con, heo bên: 20.707 con, gia cầm sống: 542.080 con, trứng gia cầm: 25.925.877 quả, sản phẩm chế biến: 116.697 kg, sản phẩm đông lạnh: 180.261 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 51.491 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 215 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 563.370 con, tiêu độc sát trùng: 102.668 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 5.434 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 1.008.988 kg, thịt heo: 191.654 kg, thịt gia cầm: 2.096.315 kg, thịt dê cừu: 13.844 kg, phụ phẩm gia cầm: 166.254 kg, phụ phẩm trâu bò: 95.465 kg.

c) Hoạt động diêm nghiệp:

Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) niên vụ 2015-2016. Tính đến ngày 04/4/2016, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.658ha, trong đó muối đất 538 ha, muối trải bạt 1.120 ha.

Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.

Tổng sản lượng muối đạt 73.452 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 19.462 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 53.990 tấn.

Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 21.650 tấn, trong đó: Muối đất : 6.900 tấn; Muối trải bạt: 14.750 tấn.

Sản lượng muối còn lại: 51.802 tấn, trong đó: Muối đất: 12.562 tấn; Muối trải bạt: 39.240 tấn.

Giá thu mua: Muối đất: 350 đồng/kg; Muối trải bạt: 400 đồng/kg.

d) Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

          Trong tuần đã tổ chức 23 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 13 đợt, chốt đêm 3 đợt với 80 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ: 41 lượt/41 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 19 cơ sở;  cấp mới 01 sổ. Kiểm tra xác nhận: 2.473,958 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại nhập khẩu, nhập xưởng. Đóng búa kiểm lâm 17,140 m3 gỗ nhập khẩu. Kiểm tra lâm sản nhập xưởng sau chế biến 29 lượt hồ sơ có 521,408 m3  gỗ tròn và 1.993,075 m3 gỗ xẻ. Xác nhận 118 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp gồm  4.519,256 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. Kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm thu dọn cây rừng sạt lỡ và có nguy cơ ngã đổ trong rừng phòng hộ Cần Giờ tại tiểu khu 23a, 23b với tổng sản phẩm 64,2 ster củi đước các loại.

đ) Hoạt động xây dựng nông thôn mới:

- Thành phố có 53/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã và huyện Cần Giờ 05/06 xã. 3/5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) được Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

- Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đến nay là 18,9/19 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so với khi triển khai xây dựng đề án nông thôn mới tại các xã (bình quân 6,9 tiêu chí).

- Còn lại 03 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

e) Công tác kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

            - Công tác bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: thực hiện được 75 con, từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 465 con. Lũy tiến đến nay đã thực hiện 87.599 con, trong đó 85% bò sữa đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiến hành khảo sát và theo dõi khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ, thực hiện được là 750 con, lũy kế đạt 4.250 lượt con, trong đó cái sinh sản chiếm 62% tổng đàn (cái vắt sữa chiếm 47%). Theo dõi về khả năng sinh trưởng, phát triển của 75 lượt bê để đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa, các dòng tinh như Mỹ, Hà Lan, Canada, Israel, Moncada, lũy kế đã được 725 lượt bê. Đã thực hiện cân đo, giám định ngoại hình, xếp cấp cho 60 con bò sữa nông hộ thực hiện theo 2 phương pháp Canada và tiêu chuẩn 533-2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, lũy kế đã thực hiện được 320 con. Tiếp tục thực hiện chương trình nhập nội, cải thiện chất lượng đàn bò sữa, đến nay là 5.677 liều tinh bò sữa giới tính Canada và tinh cao sản của Israel cho công ty Bò Sữa và các hộ trại chăn nuôi. Kết quả đã có 735 con bê cái sinh ra, trong đó 297 con bê từ các dòng tinh Israel (tỷ lệ bê cái là 44,66), 438 con bê từ dòng tinh phân biệt giới tính (tỷ lệ bê cái 91,06); bê sinh ra có ngoại hình đẹp, trọng lượng bình quân khoảng 35kg.

          - Đã thực hiện giám định, bình tuyển, kiểm tra chất lượng tinh cho 10 con heo đực giống nuôi nông hộ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 70 con.

          - Trại Trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa Israel: Tổng đàn hiện nay là 213 con, trong đó đàn khai thác sữa là 89 con. Năng suất sữa trung bình trong tuần là 23,5 kg/con/ngày với kết quả chất lượng sữa từ Công ty Vinamilk như sau: béo: 3.76, vật chất khô không béo: 8.49, soma: 353.000.

          g) Công tác chứng nhận VietGAP:

          Từ đầu năm 2016, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã hỗ trợ chứng nhận cho 06 tổ chức, cá nhân sản xuất rau với tổng diện tích 21,0 ha diện tích canh tác, tương đương 64,30 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 500,40 tấn/năm.

          Hiện nay, tổng số tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 470 tổ chức, cá nhân tương đương 291,34 ha diện tích canh tác; tương đương 1.093,46 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 22.985,99 tấn/năm.

          Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 801 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 07 HTX và Tổ hợp tác: HTX Ngã 3 Giòng, HTX Phú Lộc, HTX Thỏ Việt, HTX Phước An, HTX Nhuận Đức, HTX Nông nghiệp Xanh và Tổ cây ăn trái Trung An; 11 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 484,99 ha; tương đương 2.220,53 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 51.046,63 tấn/năm.

          h) Hoạt động khuyến nông:

          - Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm xen canh cua tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

          - Tổ chức 01 cuộc tham quan mô hình sản xuất hoa lan cho các hộ trồng hoa lan huyện Bình Chánh tại tỉnh Tây Ninh.

          - Giao giống 03 mô hình nuôi cua thương phẩm bằng con giống nhân tạo tại các xã Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Bình Khánh (huyện Cần Giờ).

 

          - Giao giống 06 mô hình cá cảnh: 05 mô hình các Koil và 01 mô hình cá chép Nam Dương tại các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Phong Phú, An Phú Tây (huyện Bình Chánh)./.


Số lượt người xem: 2825    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm