SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
6
4
6
Thông tin tuần 05 Tháng Năm 2016 4:30:00 CH

Thông tin tuần 17 (từ ngày 25/4/2016 đến ngày 30/4/2016)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung của Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016:

- Thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, thủy sản, cá sấu, cây cảnh – cá kiểng, giống cây, giống con chất lượng cao... giai đoạn 2016-2020 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư về vốn với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt:

- Lúa vụ Đông Xuân (2015-2016): diện tích gieo trồng là 4.562,1 ha, đạt 98% so với cùng kỳ năm 2015. Đã thu hoạch 4.470 ha.

- Lúa vụ Hè Thu: Đã xuống giống 1.302 ha.

- Rau vụ Hè Thu: Diện tích gieo trồng rau là 1.193 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2015 (trong đó 591 ha trồng rau muống nước và 29 ha trồng rau muống hạt).

b) Chăn nuôi:

- Trâu, bò: Tổng đàn 156.054 con, xấp xỉ cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 97.301 con, giảm 2,1% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 355.964 con, tăng 6,2% so cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản 52.726 con, tăng 11,6% so với cùng kỳ. 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

a) Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng về vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 37 điểm/20 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 09 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 2.050 kg phụ phẩm heo, 196 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 87 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 3.594 quả trứng gia cầm; xử lý 08 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 56 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Hè Thu 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

b) Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 3.334 con, heo hơi: 43.800 con, heo bên: 25.392 con, gia cầm sống: 546.930 con, trứng gia cầm: 24.201.835 quả, sản phẩm chế biến: 115.916 kg, sản phẩm đông lạnh: 171.050 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 48.733 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 209 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 545.731 con, tiêu độc sát trùng: 554.310 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 5.293 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 971.314 kg, thịt heo: 299.723 kg, thịt gia cầm: 2.329.475 kg, thịt dê cừu: 13.370 kg, phụ phẩm gia cầm: 188.519 kg, phụ phẩm trâu bò: 87.907 kg.

c) Hoạt động diêm nghiệp:

Theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) niên vụ 2015-2016. Tính đến ngày 30/4/2016, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.658ha, trong đó muối đất 538 ha, muối trải bạt 1.120 ha. Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ. Tổng sản lượng muối đạt 108.492 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 31.040 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 77.452 tấn. Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 27.650 tấn, trong đó: Muối đất : 9.500 tấn; Muối trải bạt: 18.150 tấn. Sản lượng muối còn lại: 80.842 tấn, trong đó: Muối đất: 21.540 tấn; Muối trải bạt: 59.302 tấn. Giá thu mua: Muối đất: 300 đồng/kg; Muối trải bạt: 350 đồng/kg.

d) Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 22 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 7 đợt, chốt đêm 02 đợt với 70 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ: 53 lượt/53 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 20 cơ sở; cấp mới 02 sổ. Kiểm tra xác nhận: 4.193,744 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ  các loại nhập khẩu, nhập xưởng. Đóng búa kiểm lâm 978,967 m3 gỗ các loại. Kiểm tra lâm sản nhập xưởng sau chế biến 45 lượt hồ sơ có 829,102 m3 gỗ tròn và 2.854,905 m3 gỗ xẻ. Xác nhận 153 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp gồm 5.120,601 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc nhập khẩu.

đ) Hoạt động xây dựng nông thôn mới:

- Thành phố có 53/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã và huyện Cần Giờ 05/06 xã. 3/5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) được Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

- Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đến nay là 18,9/19 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so với khi triển khai xây dựng đề án nông thôn mới tại các xã (bình quân 6,9 tiêu chí).

- Còn lại 03 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

e) Theo dõi tình hình thực hiện vay vốn theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND: Từ ngày 23/02/2016 đến 25/4/2016: có 33 quyết định, 33 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 25,168 tỷ đồng, tổng vốn vay: 17,607 tỷ đồng.

g) Công tác kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

- Kiểm định Giống bò sữa: Công tác bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: thực hiện được 125 con, lũy tiến đến nay đã thực hiện được 1.165 con. Tiến hành khảo sát và theo dõi khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ, thực hiện được là 1.020 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.020 con (10.020 lượt con). Theo dõi về khả năng sinh trưởng, phát triển của 720 lượt bê để đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa gieo, lũy kế đã theo dõi được 2.520 lượt bê, bê con trọng lượng sơ sinh bình quân 34-35kg/con. Đã thực hiện cân đo, giám định ngoại hình, xếp cấp cho 125 con bò sữa nuôi tại các nông hộ, lũy kế đã thực hiện được 795 con. Tiếp tục thực hiện chương trình nhập nội, cải thiện chất lượng đàn bò sữa, đến nay là 5.730 liều tinh bò sữa giới tính Canada, tinh cao sản của Israel cho công ty Bò Sữa và các hộ trại chăn nuôi.

- Kiểm định Giống heo: Đã thực hiện giám định, bình tuyển, kiểm tra chất lượng tinh cho 120 con heo đực giống nuôi nông hộ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 270 con. Tiếp tục triển khai Chương trình nhập nội, cải thiện chất lượng đàn giống heo, đã cấp phát 658 liều cho các xí nghiệp chăn nuôi heo trong và ngoài quốc doanh.

- Trại Trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa Israel: Tổng đàn hiện nay là 216 con, trong đó đàn khai thác sữa là 91 con, năng suất sữa bình quân đạt 22,3 kg/con/ngày (giảm 3% so với tuần trước do thời tiết nắng nóng kéo dài và chưa quen nhóm do sắp xếp lại nhóm bò khai thác sữa theo lứa đẻ).

h) Công tác chứng nhận VietGAP:

Từ đầu năm 2016, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã hỗ trợ chứng nhận cho 13 tổ chức, cá nhân sản xuất rau với tổng diện tích 23,93 ha diện tích canh tác, tương đương 83,17 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 957,90 tấn/năm.

Hiện nay, tổng số tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 408 tổ chức, cá nhân tương đương 273,88 ha diện tích canh tác; tương đương 990,12 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 20.661,64 tấn/năm.

Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 806 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 07 HTX và Tổ hợp tác: HTX Ngã 3 Giòng, HTX Phú Lộc, HTX Thỏ Việt, HTX Phước An, HTX Nhuận Đức, HTX Nông nghiệp Xanh và Tổ cây ăn trái Trung An; 11 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 488,72 ha; tương đương 2.421,80 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 51.504,13 tấn/năm.

i) Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 3 lớp tập huấn:  kỹ thuật trồng lan Dendrobium tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè; kỹ thuật trồng cây ăn trái tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi;

kỹ thuật trồng cỏ Mulato II tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

- Tổ chức 01 cuộc tham quan mô hình nuôi tôm Biofloc tại xã Hiệp Phước cho nông dân huyện Nhà Bè.

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo ứng dụng cơ giới hóa hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất rau tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

 


Số lượt người xem: 2506    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm