SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
0
3
4
0
6
Tin tức tổng hợp 20 Tháng Mười Một 2018 1:55:00 CH

Giải pháp phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh thị trường tiêu thụ nông sản lớn, nhất là các sản phẩm có giá trị và chất lượng cao từ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có khả năng về nguồn lực đầu tư của xã hội cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành danh mục các nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp tại Quyết định 4545/QĐ-UBND ngày 15/10/2018, bao gồm 3 lĩnh vực: Trồng trọt (rau hoa cây kiểng), lĩnh vực chăn nuôi (bò sữa và heo), lĩnh vực thủy sản (tôm nước lợ và cá cảnh là nhóm sản phẩm có tiềm năng).

Giá trị sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực chiếm trên 70% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Việc công bố và giới thiệu các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp đang là thế mạnh, có khả năng mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ cao và đóng góp cho kinh tế của thành phố. Phù hợp với mục tiêu, định hướng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Chính là lợi thế cho việc tập trung nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng, năng suất cao cung cấp cho khu vực và cả nước.

Qua đó, thành phố sẽ tiếp tục triển khai có trọng tâm các chính sách của Trung ương như Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tập trung đầu tư phát triển hơn thông qua ban hành các chương trình hỗ trợ cụ thể nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển và trở thành những thương hiệu lớn trong ngành nông nghiệp.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thông qua các chương trình, đề án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020 như: Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn, hoa - cây kiểng, bò sữa, cá cảnh, giống cây - giống con chất lượng cao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông - lâm và thủy sản, chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp,... và thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại Quyết định 655/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó hỗ trợ từ 60% đến 100% lãi suất cho tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư sản xuất, sơ chế, chế biến và bao tiêu sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai cũng như nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách để phát triển nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp.  Trong đó tập trung tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện có sản xuất nông nghiệp trong phân công trách nhiệm, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất sản phẩm chủ lực. Phối hợp một cách đồng bộ và hiệu quả; có cơ chế tài chính, vốn, qũy đất để tạo điều kiện hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm chủ lực. Tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm chủ lực của ngành nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động trên cơ sở khuyến khích và hỗ trợ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Cụ thể:

-  Nghiên cứu, rà soát cơ chế tài chính, vốn, chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực.

-  Phát triển khoa học công nghệ - ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp. Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ cao, công nghệ 4.0 góp phần tăng năng suất lao động nhóm sản phẩm chủ lực của ngành.

-  Tạo quỹ đất tăng quy mô, thu hút doanh nghiệp phát triển sản xuất trong các khu nông nghiệp công nghệ cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất giống.

-  Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm chủ lực của ngành, nhất là các yếu tố tác động của cách mạng 4.0.

 

- Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm chủ lực của ngành.

ĐK


Số lượt người xem: 2532    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm