SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
8
8
8
4
6
8
Tin tức tổng hợp 25 Tháng Mười 2023 3:35:00 CH

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết

quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự phát triển của ngành giống trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua tuy có nhiều bước tiến đáng kể về công nghệ, cơ sở vật chất trang thiết bị, nhưng quy mô phát triển còn hạn chế, chưa theo kịp một số nước trong khu vực, giá thành sản xuất và chất lượng con giống của doanh nghiệp Thành phố chưa thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư cho sản xuất giống yêu cầu kinh phí lớn, đất đai và nhân lực kỹ thuật cao, do vậy, các doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư.

Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2021/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 107/2021/TT-BTC quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 107/2021/TT-BTC”.

Tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Xuất phát từ nhu cầu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển ngành giống của Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 thông qua việc triển khai Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để các Sở ngành, đơn vị có liên quan làm căn cứ thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận ban hành “Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết.

Nội dung góp ý vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.38221242; Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn), trước ngày 30 tháng 11 năm 2023./.

 

 

 

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)


Số lượt người xem: 474    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm