SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
4
2
7
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23 Tháng Giêng 2007 9:20:00 CH

Kế hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2007

Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2007 trên cơ sở xác định công tác phòng ngừa là chủ yếu nhằm bảo đảm sản xuất, đời sống sinh hoạt bình thường, trật tự trị an, tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước trên địa bàn thành phố, đặc biệt giảm ngập nội thành và bể bờ bao gây ngập úng, thiệt hại ở ngoại thành.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố dự kiến nhiệm vụ, mục tiêu và các biện pháp, phương án thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2007 như sau:

A. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU NĂM 2007    

I. Mục tiêu:

Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2007 trên cơ sở xác định công tác phòng ngừa là chủ yếu nhằm bảo đảm sản xuất, đời sống sinh hoạt bình thường, trật tự trị an, tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước trên địa bàn thành phố, đặc biệt giảm ngập nội thành và bể bờ bao gây ngập úng, thiệt hại ở ngoại thành.

II. Nhiệm vụ:

Tăng cường đề phòng, đối phó với thiên tai, bão, lũ lụt, triều cường và chủ động khắc phục các sự cố có thể xảy ra.

1. Thường xuyên kiện toàn tổ chức nhân sự Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện và phường, xã, thị trấn. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp, các sở, ngành, đơn vị trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão năm 2006 triển khai xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão năm 2007, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để đề phòng, chủ động đối phó, xử lý kịp thời khi có tình hình đột biến về thiên tai, bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất, động đất và sóng thần.

2. Nâng cao độ chính xác dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, triều cường; nâng cao cảnh giác, theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn cho cán bộ, công chức và nhân dân biết để chủ động ứng phó với mọi tình huống; đổi mới phương thức thông tin về thiên tai.

3. Tích cực chủ động đối phó với mọi tình huống dịch bệnh cho người và cây trồng, vật nuôi sau bão, lũ, động đất, sóng thần và các thiên tai khác.

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên các công trình thủy lợi, công trình chống ngập úng, công trình nuôi trồng thủy sản, bờ bao, kè, hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống điện, thông tin liên lạc (trước, trong và sau mùa mưa bão); tăng cường gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống bờ bao ven biển, ven sông, rạch hiện có; bảo đảm an toàn khi mực nước dâng cao do lũ, triều cường, xả lũ trong mùa mưa lũ.

5. Đối với các dự án, công trình đang thi công trong mùa mưa bão phải lập kế hoạch, phương án, biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, an toàn và không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư, các cơ sở sản xuất (trong và ngoài khu vực dự án),  hạn chế thiệt hại khi có bão, lũ, triều cường, mưa to hoặc các thiên tai khác.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu và các nội dung công việc cả về chất lượng và thời gian.

III. Phương châm:

Thực hiện theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”.

1. Các sở, ngành, đơn vị, các cấp phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm; quán triệt phòng chống lụt, bão là chính với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng phương án, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý ngay các vấn đề phát sinh, tồn tại tại địa phương, đơn vị.

2. Phối hợp xuyên suốt, thống nhất và kịp thời thông qua tham mưu của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các sở, ngành, đơn vị, các cấp.

3. Tăng cường công tác tập huấn, phổ biến kiến thức, tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng, vận động nhân dân để nâng cao năng lực và khả năng chủ động ứng phó với thiên tai.

4. Các địa phương hiệp đồng với các tổ chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để trưng dụng các phương tiện, trang thiết bị, lương thực, thực phẩm khi cần thiết, phục vụ cho công tác phòng, chống lụt, bão.

B. CHỦ TRƯƠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP, PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. Công tác phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, xoáy, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác, đặc biệt là phòng chống bão:

1. Công tác phòng, chống trên đất liền:

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các sở, ngành, đơn vị, các cấp phải xây dựng phương án chi tiết, cụ thể cho công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do bão, lũ, triều cường, thiên tai gây ra; chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng cứu, khắc phục hậu quả và tập trung chỉ đạo, thực hiện các công tác sau đây:

-         Tổ chức trực ban (lãnh đạo, chuyên viên) 24/24 giờ trong thời gian có áp thấp nhiệt đới, bão, sóng thần để theo dõi diễn biến nắm tình hình thời tiết, thủy văn, đề phòng tình huống xấu. Thông báo, truyền đạt kịp thời ý kiến chỉ đạo của cấp trên đến cơ quan chuyên ngành và địa phương liên quan về tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão (vị trí, cấp độ, hướng và tốc độ di chuyển) và sóng thần để có sự ứng phó kịp thời, chính xác.

-         Trang bị, nâng cấp hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc, mạng điện tử; phương tiện dự báo, cảnh báo; phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

-         Các quận, huyện triển khai các chương trình giáo dục ý thức cộng đồng về ứng phó với bão đến các phường - xã - thị trấn, ấp - khu phố, tổ và nhân dân. Chuẩn bị phương tiện, lực lượng, vật tư sẵn sàng ứng phó khi có bão đổ bộ; dự kiến những khu vực trú ẩn, tránh nạn an toàn cho nhân dân. Kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lụt bão, tổ chức lực lượng ứng cứu ở các địa bàn dự kiến bão sẽ đổ bộ; di dời dân đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân ở trong các nhà cửa thiếu an toàn khi bão đổ bộ.

-         Ngành Điện lực có kế hoạch bảo vệ hệ thống, thiết bị điện, trạm biến thế, vấn đề an toàn trong sử dụng điện; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố và từng bước ngầm hóa hệ thống đường dây điện; nguồn điện dự phòng.

-         Ngành Bưu chính - Viễn thông có kế hoạch đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc liên tục, nhanh chóng trong mùa mưa lũ; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố và từng bước ngầm hóa các đường dây thông tin liên lạc.

-         Các ngành Công an, Quân đội tăng cường kiểm tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trong mọi tình huống, khi có thiên tai, bão, lũ...

-         Ngành Lao động - Thương binh, Xã hội và Y tế phải có kế hoạch phòng chống dịch bệnh, dự trữ thuốc men, lực lượng cấp cứu, cùng với các địa phương tổ chức cứu trợ nhân dân ổn định đời sống vượt qua mọi khó khăn.

2.  Công tác phòng chống đối với khu vực ven bờ và ngoài biển khơi:

Trong mọi trường hợp có bão, áp thấp nhiệt đới, sự cố tràn dầu… phải thông báo kịp thời cho tàu thuyền trên sông, trên biển, các lực lượng cứu hộ - cứu nạn và ngành thủy sản.

a. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và các địa phương vùng ven biển, ven sông lớn:

-         Tăng cường kiểm tra chặt chẽ những hoạt động của ngư dân trong mùa lũ bão, đặc biệt kiểm tra trang thiết bị cho người, tàu thuyền hoạt động nghề cá như phương tiện thông tin, radio, phao cứu sinh và các vật dụng khác; thực hiện chế độ đăng kiểm các loại phương tiện tàu thuyền, trang thiết bị đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

-         Đảm bảo thông tin liên lạc, thông báo kịp thời và hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, các tàu trên biển ngay từ khi bắt đầu có tin cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão xuất hiện.

-         Kiên quyết, nghiêm cấm không cho tàu, thuyền và ngư dân ra khơi (sông, biển) trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới khi đã có lệnh của Trung ương và thành phố.

-         Báo cáo số lượng tàu thuyền, ngư dân ra khơi, vào bờ và trú bão an toàn, số tàu thuyền chưa liên lạc được, đặc biệt là tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Đối với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển khi có bão, thuyền trưởng hay người điều khiển tàu phải nắm rõ tình hình bão, hướng di chuyển, nhanh chóng đưa tàu đến nơi trú ẩn an toàn, bảo đảm an toàn cho tài sản và tính mạng của thuyền viên, ngư dân; phân công thuyền viên vào các vị trí thích hợp chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện và biện pháp cứu nạn.

b. Các quận, huyện có sông lớn và tiếp giáp biển như huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 2, quận 7, quận 9 có nhiệm vụ:

-         Hỗ trợ ngư dân trang bị các phương tiện, thiết bị an toàn nghề cá; hướng dẫn cho tàu thuyền đến những địa điểm trú đậu an toàn khi có bão, sóng to, gió lớn.

-         Có kế hoạch bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân, phương tiện đánh bắt; thông tin liên lạc nhanh chóng.

-         Huy động lực lượng các ngành, các đơn vị vũ trang tham gia công tác phòng chống và tìm kiếm cứu nạn; báo cáo kịp thời và kiến nghị cơ quan cấp trên hỗ trợ lực lượng, phương tiện, thiết bị, kinh phí… nếu có khó khăn.

c. Các địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch ở mức độ cao và nghiêm trọng như: huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9 phải đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra và có kế hoạch đầu tư bảo vệ, làm kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo hướng ổn định lâu dài, bền vững.

II. Chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp:

1. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và các sở, ngành liên quan:

-         Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các quận, huyện, đơn vị, cơ sở xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống úng ngập.

-         Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để duy tu, sửa chữa và xây dựng mới các công trình phòng lũ, công trình tiêu thoát nước, nạo vét kênh mương, sửa chữa trạm bơm tiêu… nhằm bảo vệ sản xuất vụ hè thu, vụ đông xuân, ao hồ nuôi trồng thủy sản cho từng vùng.

2. Các địa bàn trọng điểm:

a.   Các vùng có địa hình thấp, vùng ven các sông, rạch, đặc biệt là các xã, phường ven sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, vùng Nam Bình Chánh và quận 2, quận 7, quận 8, quận 9, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè:

-         Kiểm tra, gia cố bờ vùng, bờ thửa, sửa chữa các đập, cống bọng; trang bị lại các nắp cống bị hư hỏng, bổ sung nắp cống còn thiếu.

-         Quản lý, vận hành tốt, đúng quy trình các cống, đập ngăn triều chủ động phòng chống ngập úng do mưa to, triều cường, ngăn chặn và tiêu thoát nước ô nhiễm.

-         Thường xuyên theo dõi và đề phòng trường hợp xả lũ bất thường từ các hồ chứa thượng lưu (hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An, hồ Thác Mơ, hồ Cần Đơn). Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố có nhiệm vụ cung cấp thông tin, thông báo kịp thời tình hình xả lũ của các hồ chứa, dự báo diễn biến thủy triều 05 ngày cho các địa phương nhằm bảo vệ sản xuất, tính mạng, tài sản và an toàn ở toàn bộ khu vực quản lý.

-         Sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cho địa phương để thực hiện công tác duy tu, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình bờ bao, công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão để ứng phó kịp thời trong các tình huống bể bờ, tràn bờ. Trong trường hợp các nguồn vốn trên không đáp ứng đủ, các quận, huyện báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân thành phố để được xem xét, bố trí vốn.

b. Các quận 12, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, những địa bàn có các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu sản xuất…các hộ dân có đất bỏ hoang không canh tác (hoặc xây dựng) nằm sát bờ sông, kênh, rạch:

-         Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các quận, huyện, phường, xã, thị trấn kiểm tra, yêu cầu và hỗ trợ các chủ đầu tư, các hộ dân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, duy tu, sửa chữa bờ bao, các công trình thủy lợi nằm trong khu đất của mình quản lý, tuyệt đối không để tình trạng công trình bị xuống cấp, hình thành lỗ mọi, chuột đào hang khoét lỗ gây tràn bờ bao, bể bờ bao và sạt lở bờ bao...

-         Trước mùa mưa lũ, các địa phương cần tập trung lực lượng, vận động nhân dân: phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, lòng sông, kênh, rạch làm ách tắc dòng chảy (nuôi cá trên kênh, lục bình, dừa nước, nhà cửa lấn chiếm, tập kết bãi vật liệu…).

-         Thực hiện Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi, Pháp lệnh Đê điều, Luật Đất đai năm 2003, các địa phương và nhân dân phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ và lòng sông, kênh, rạch (theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB) gây cản trở dòng chảy; vi phạm về vận hành, bảo vệ an toàn công trình; thiếu trách nhiệm duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi trong khu đất mình quản lý; san lấp kênh rạch trái phép; xả thải ô nhiễm nguồn nước… Mức độ và hình thức xử phạt thực hiện theo Nghị định số 140/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Trường hợp các chủ đầu tư xây dựng dự án hạ tầng khu dân cư, các hộ dân có đất nhưng bỏ hoang không sản xuất hoặc xây dựng công trình, không bảo vệ, duy tu bờ bao thường xuyên trên phần đất của mình, các địa phương cần có biện pháp xử lý kiên quyết (phạt hành chính, thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất nếu quá thời gian quy định của pháp luật…).

-         Trong tình huống cấp bách phải thực hiện gia cố tạm thời một số đoạn bờ bao để bảo đảm đối phó với các đợt triều cường, lũ, bão, các địa phương nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ", nguồn kinh phí thực hiện gia cố tạm thời do địa phương tạm ứng; mọi thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

-         Các địa phương có các dự án thủy lợi (dự án đê bao bờ tả sông Sài Gòn thuộc phường Hiệp Bình Phước và phường Hiệp Bình Chánh - quận Thủ Đức, dự án công trình thủy lợi xã Bình Lợi B - huyện Bình Chánh…) cần đẩy nhanh tiến độ, giải tỏa, đền bù, thu hồi đất, tái định cư… để bàn giao mặt bằng thi công, phát huy đồng bộ toàn hệ thống công trình.

-         Đối với các công trình, các gói thầu chưa bàn giao mặt bằng thi công, yêu cầu địa phương phải thực hiện gia cố các vị trí xung yếu; đối với các công trình, các gói thầu đã được bàn giao mặt bằng thi công, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra gia cố các vị trí xung yếu, các đê quây… để bảo đảm không gây bể và tràn bờ trong những đợt triều cường năm 2007.

c. Chủ động xây dựng kế hoạch và phương án dự phòng để chống úng ngập cho các loại cây trồng tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh:

-         Kiểm tra và sửa chữa hệ thống bờ bao, cống bọng, các máy bơm, trạm bơm tiêu, nạo vét kênh mương, tính toán lợi dụng thủy triều để tiêu thoát tự chảy, chủ động bơm chắt nước trước các đợt mưa lớn, đợt triều cường.

-         Lập phương án chống úng cục bộ bằng động lực (bơm dầu, bơm điện), nhất là trong các tháng mưa nhiều, mực nước sông dâng cao, chênh lệch giữa chân và đỉnh triều nhỏ (tháng 9, tháng 10, tháng 11) không tiêu tự chảy được.

-         Các đơn vị, nông trường cần lập kế hoạch cụ thể, chuẩn bị sẵn vật tư, nhiên liệu, nguồn điện và các phương tiện vận chuyển về bơm tát, lao động...

d. Các địa phương ở các vùng triền gò, khu vực thổ cư, các vùng trồng hoa màu cần ngăn chặn, xử lý kiên quyết các trường hợp san lấp, lấn chiếm kênh mương trái pháp luật; các kênh, rạch bị bồi lắng, sạt lở cần phải được nạo vét, khắc phục để khai thông dòng chảy.

3. Các quận, huyện có sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cần tổ chức kiểm tra các công trình ở vùng có khả năng bị ngập úng, triển khai công việc duy tu, sửa chữa và xây dựng mới các công trình phòng lũ, triều cường, tiêu thoát nước.

-         Khoanh vùng các khu vực trọng điểm có khả năng bị ngập úng, ước lượng diện tích, mức độ ngập; đồng thời đề ra các biện pháp ứng phó, khắc phục.

-         Phân bổ nguồn vốn hợp lý để đầu tư cho các công trình phòng chống lụt bão, thủy lợi và công trình chống ngập úng.

-         Trước mùa mưa lũ năm 2007, thực hiện và hoàn thành kế hoạch gia cố bờ bao, duy tu, sửa chữa cống bọng; kiểm tra máy bơm để sẵn sàng bơm chống ngập úng; đặc biệt lưu ý các khu vực nuôi trồng thủy sản (tôm, cá…) phải kiểm tra, chủ động tu sửa, gia cố bờ bao vững chắc, đề phòng tràn bờ, vỡ bờ làm thiệt hại tài sản trong mùa mưa bão, triều cường.

-         Đối với các kênh, rạch nội đồng thuộc khu vực đất công hoặc đất của các hộ dân đang sinh hoạt và sản xuất, các quận, huyện vận động dân hiến đất để xây dựng bờ bao, nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng kiên cố theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo về quy mô, bề rộng, cao trình.

-         Tổ chức, thành lập các đội chuyên trách, lực lượng trực chiến để tuần tra, sửa chữa hệ thống bờ bao sau các đợt mưa lớn, triều cường; tổ chức và thực hiện bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 và điểm 2.6, Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 10-9-2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

-         Kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng xây dựng, san lấp mặt bằng trái phép gây tắc nghẽn dòng chảy (cả nội thành lẫn ngoại thành). Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26-12-2003 của Ủy ban nhân dân thành phố (Sở Giao thông Công chính thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chủ trì).

4. Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi thành phố phối hợp với huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh tập trung lực lượng, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, sử dụng hiệu quả số máy bơm đã được thành phố trang bị để chống úng ngập, bảo đảm việc vận hành kịp thời và bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình thủy lợi, chống hạn, bảo vệ nguồn nước…

III. Phòng chống úng ngập nội thành và các khu dân cư:

1. Các đơn vị, địa phương ở khu vực nội thành có kế hoạch kiểm tra và sửa chữa các chung cư cũ, xuống cấp, các chợ, các nhà máy, nhà xưởng, kho tàng, nhất là các nhà máy, nhà xưởng có hóa chất độc hại…; kiểm tra và khuyến cáo các hộ dân sống trong các khu nhà ổ chuột hai bên bờ sông, kênh, rạch; chằng chống, xây dựng nhà cửa kiên cố, đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy.

2. Các sở, ngành, đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành giúp các quận, huyện bảo vệ các cơ sở vật chất kỹ thuật và xử lý kịp thời các hậu quả thiên tai: kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải, nạo vét cát, đất, rác bồi lấp dòng chảy, bồi tắc cống, hố ga, chú ý các khu chợ, khu dân cư tập trung, bến xe, các trục lộ giao thông chính, các cầu... chặt nhánh cây xanh và giải tỏa giao thông ngay sau khi có giông, bão.

3. Các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có các công trình đã và đang xây dựng phải có hệ thống tiêu thoát nước và xử lý nước thải không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước.

IV. Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố và Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố lập phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ chi tiết cho địa bàn thành phố, thực hiện bắn pháo hiệu báo bão theo quy định.

2. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các sở, ngành, các cấp, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải có kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các tàu, thuyền trên sông, biển; đồng thời sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, tiếp ứng cho các địa phương khác khi cần thiết; củng cố thông tin liên lạc, cảnh báo cho ngư dân, tàu thuyền.

3. Huyện Cần Giờ quản lý, vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống đèn báo bão đã được lắp đặt đưa vào sử dụng, khẩn trương triển khai dự án xây dựng bến đậu, nơi trú ẩn cho tàu, thuyền để tránh bão.

V. Công tác thu Quỹ Phòng chống lụt bão:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các doanh nghiệp, công dân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 50/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ Phòng, chống lụt, bão.

1. Các quận, huyện căn cứ Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 50/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ và các Quyết định giao chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2007 để tổ chức thu Quỹ Phòng chống lụt bão, phân bổ, trích nộp và lập kế hoạch sử dụng đúng theo quy định (Điều 11 và Điều 14 Chương III - Nghị định 50/CP); thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 31-12-2007.

2. Báo cáo quyết toán thực hiện, kết quả thu, nộp Quỹ Phòng chống lụt bão năm 2006 và chuyển tiền thu được về tài khoản của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão theo tỷ lệ quy định (tài khoản Quỹ Phòng chống lụt bão số 942.90.00.00003 tại Kho Bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh).

3. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, Sở Tài chính thành phố, Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp, làm việc trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng chống lụt bão đối với đối tượng công dân và doanh nghiệp năm 2008, chậm nhất là tháng 2 năm 2008.

4. Nguồn đầu tư từ ngân sách, Quỹ Phòng chống lụt bão để xây dựng, sửa chữa các công trình phòng chống lụt bão phải được sử dụng đúng mục đích và quyết toán đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định (Luật Kế toán, Nghị định 50/CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan).

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện thống kê số đối tượng công dân phải thực hiện nộp Quỹ Phòng chống lụt bão năm 2008 và báo cáo Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố chậm nhất là ngày 30-11-2007.

C. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Kiện toàn tổ chức, tổng kết công tác năm 2006 và xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án năm 2007:

1. Các sở, ngành, đơn vị, các địa phương tổ chức tổng kết và rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2006. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, chi tiết theo đặc điểm của từng địa phương và đặc thù quản lý của từng ngành. Trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm năm 2006, các sở, ngành, đơn vị, các địa phương xây dựng hoàn thiện kế hoạch và phương án phòng chống lụt bão năm 2007, bao gồm cả công tác phòng chống lụt bão, hạn hán và tìm kiếm cứu nạn. Phát huy tính chủ động sáng tạo, chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý ngay khi có đột biến về thiên tai hoặc ngập úng (Hội nghị tổng kết và triển khai kế hoạch hoàn thành trong tháng 2 năm 2007). Tiếp nhận các thông tin bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, triều cường của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các tin cảnh báo, mệnh lệnh, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố; đồng thời truyền đạt kịp thời đến các đơn vị, các cấp, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân trong địa phương nhằm triển khai kịp thời công tác phòng chống lụt bão.

2. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão; tạo lập các số điện thoại, số fax và địa chỉ e-mail phục vụ thông tin liên lạc. Đối với huyện và quận ven, các Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão phải đồng thời làm nhiệm vụ chống hạn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Để tăng cường năng lực xử lý theo lĩnh vực cho quận, huyện, các Khu Quản lý Giao thông đô thị (Sở Giao thông Công chính thành phố), các Chi nhánh Điện lực (Công ty Điện lực thành phố) và Bưu điện cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các quận, huyện thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

3. Các sở, ngành, các tổng công ty tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị trực thuộc; các quận, huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại xã, phường, thị trấn, hoàn thành trước ngày 31-3-2007.

II. Phân công nhiệm vụ:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện chủ trì phụ trách công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ của thành phố và quận, huyện. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tham mưu xây dựng mô hình các phương án diễn tập; tư vấn cho các địa phương trong công tác tổ chức diễn tập phòng, chống bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để các tình huống diễn tập sát với thực tế, đạt hiệu quả cao.

2. Ngành Giao thông Công chính phối hợp với công an, quận, huyện kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông thủy làm sạt lở bờ sông, đê bao, lấn chiếm san lấp sông, rạch trái phép; bảo đảm giao thông phục vụ cứu hộ, di dời, cảnh báo kiểm soát an toàn giao thông thủy, bộ, tiêu thoát nước nội thị; đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân ở khu vực xảy ra thiên tai.

3. Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch phòng, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần; phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông Công chính thành phố và huyện, quận ven kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.

4. Công ty Điện lực thành phố và các chi nhánh điện lực đảm bảo nguồn điện liên tục 24/24 giờ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, chỉ huy, cảnh báo, dự báo phòng chống thiên tai và để các địa phương, đơn vị, nông trường bơm tiêu chống úng.

5. Sở Bưu chính Viễn thông thành phố, Bưu điện thành phố chỉ đạo đơn vị trực thuộc, phối hợp với hệ thống các cơ quan thông tin liên lạc khu vực và thành phố để ưu tiên trong việc thu, nhận, chuyển các tin khẩn cấp về bão, lũ, áp thấp nhiệt đới cũng như các thông tin chỉ đạo trong việc phòng chống lụt bão đến các địa phương, các ngành, các tàu thuyền hoạt động trên biển và toàn thể cộng đồng nhằm chủ động hơn trong việc phòng chống lụt bão, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

6. Sở Xây dựng thành phố phối hợp với các địa phương kiểm tra các nhà, xưởng, công trình, chung cư xuống cấp không bảo đảm an toàn; phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố nghiên cứu xây dựng các quy định trong xây dựng nhà ở và thiết kế các mẫu nhà đảm bảo an toàn khi có bão.

7. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thương mại dự trữ và chuẩn bị vật tư, thuốc men, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm… cần thiết để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống, cứu tế cho nhân dân.

8. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố: khi nhận được các thông báo về bão, lũ, áp thấp nhiệt đới… phải tổ chức phát tin 2 giờ một lần (vào đầu giờ), đối với các tin khẩn, công điện phải tổ chức phát ngay (đọc 2 lần), sau đó cứ mỗi giờ phát lại một lần (vào đầu giờ), liên tục cả ngày và đêm trên các hệ phát sóng của Đài. Khi chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ cho đến khi nhận được tin mới hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

9. Đài Truyền hình thành phố: khi nhận được các thông báo về bão, lũ, áp thấp nhiệt đới… thì phải tổ chức phát tin vào buổi truyền hình thời sự gần nhất, đối với các tin khẩn, công điện phải tổ chức phát ngay, sau đó cứ 2 giờ phát lại một lần (vào đầu giờ) liên tục cả ngày và đêm trên các kênh của Đài. Khi chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ cho đến khi nhận được tin mới hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

10. Các báo của thành phố (Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Người lao động) khi nhận được các thông báo về bão, lũ, áp thấp nhiệt đới… phải đăng ngay trên số báo phát hành sớm nhất. Các cơ quan thông tấn báo chí tham gia đưa tin các nạn nhân vô danh để giúp cho việc truy tìm tung tích nạn nhân sau bão, lũ, thiên tai; đồng thời dành thời lượng và diện tích đưa tin hợp lý để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

11. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả nhất hệ thống thông tin vô tuyến điện liên lạc với tàu thuyền (đặt tại trụ sở Chi cục và Trạm ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

12. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện sửa đổi, bổ sung Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 10-9-2003 trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; tiếp tục phối hợp với Ban Giám đốc Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, các Nhà máy Thủy điện: Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn điều tiết, xả lũ hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc phòng, chống úng ngập, lũ lụt (nhất là giai đoạn triều cường tháng 10, tháng 11 và tháng 12) và đẩy mặn cho hạ du (mùa khô).

13. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố tham dự họp sơ kết, tổng kết, triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại quận, huyện được phân công phụ trách; ngoài nhiệm vụ đại diện cho sở, ngành, đơn vị còn phải phụ trách khu vực, lĩnh vực nhất định, chịu trách nhiệm độc lập và phối hợp kiểm tra, đôn đốc quận, huyện, cơ sở thực hiện kế hoạch phòng chống; trực tiếp chỉ đạo khi có thiên tai, lụt bão xảy ra (thực hiện theo phân công tại Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 19-5-2006 của Ủy ban nhân dân thành phố). Đầu tháng 4 năm 2007, tổ chức Đoàn kiểm tra của thành phố xuống kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tại các quận, huyện.

III. Công tác thỉnh thị và báo cáo:

1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải phân công cụ thể cán bộ, chuyên viên làm công tác thường trực phòng chống lụt bão. Các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện thực hiện thường xuyên và nghiêm túc chế độ báo cáo về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

2. Trực ban phòng chống lụt bão có nhiệm vụ:

-         Giúp Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão theo dõi, nắm chắc mọi tình hình: diễn biến thời tiết, mưa, lũ, bão và các thiên tai khác; diễn biến tình hình sông ngòi và các công trình phòng chống lụt bão; tình hình tổ chức lực lượng phòng chống lụt bão và sự huy động lực lượng đối phó với mọi tình huống.

-         Tiếp nhận các công điện, chỉ thị, mệnh lệnh, thông báo… của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp trực tiếp để truyền đạt kịp thời xuống Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp dưới.

-         Tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tổ chức xử lý các sự cố công trình phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiệt hại do lụt, bão, thiên tai gây ra trên địa bàn hoặc tổ chức điều động các lực lượng chi viện, các phương tiện theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp trên.

-         Tổng hợp tình hình phòng chống lụt bão trong phạm vi phụ trách để báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp trên theo định kỳ hoặc sau khi kết thúc mỗi đợt lũ, bão hoặc theo yêu cầu của Trung ương và cấp trên trực tiếp.

3. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện đảm bảo liên lạc nhanh với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, nhất là khi có tình huống đột xuất về bão, lốc xoáy, lũ, úng ngập, sạt lở đất (địa chỉ: lầu 2, số 176 Hai Bà Trưng, quận 1; điện thoại: 8.297.598 hoặc 8.257.446; fax: 8.232.742; e-mail: banchihuypclb@hcm.fpt.vn; Chánh văn phòng: 0903.913.213, Phó Chánh văn phòng: 0908.427.765).

 4. Trong trường hợp khi có lũ, bão xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian dự kiến hoặc các công trình có sự cố thì Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp, các ngành nơi có liên quan phải kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất lên cấp có thẩm quyền để xử lý, đối phó, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

5. Các tổng công ty, quận, huyện thực hiện báo cáo nguồn vốn, tổng mức đầu tư, tiến độ (khối lượng) triển khai thực hiện các công trình phòng chống lụt bão năm 2007 về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố.

6. Hằng năm, các sở, ngành, đơn vị và quận, huyện thực hiện chế độ báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố quy định như sau:

-         Báo cáo định kỳ:

+     Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm vào đầu tháng 7 hàng năm;

+     Báo cáo tổng kết năm chậm nhất là vào ngày 15 tháng 01 năm sau.

-         Báo cáo không định kỳ: tình hình khẩn cấp có lũ, bão, thiên tai đột xuất (lốc xoáy, ngập úng, triều cường…) xảy ra, phải báo cáo ngay bằng điện thoại, fax, thư điện tử và sau đó có văn bản chính thức về tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả và kiến nghị giải quyết.

         Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể và quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác phòng chống lụt bão năm 2007; chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh, nghị định phòng chống lụt bão, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2007 với phương châm "bốn tại chỗ”, phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” và linh hoạt sáng tạo trong công tác phòng chống thiên tai./. (Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố)


Số lượt người xem: 4370    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm