SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
5
9
6
1
7
Gương điển hình tiên tiến 17 Tháng Năm 2022 12:05:13 CH
Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020  (16/09/2019)
Căn cứ Kế hoạch số 7545/KH-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020; Nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm