SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
4
8
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 Tháng Năm 2017 2:25:00 CH

Ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2017 về ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá gồm 15 tiêu chí và chỉ tiêu chung của từng tiêu chí; trong đó quy định chỉ tiêu vùng Đông Nam bộ có 02 tiêu chí thấp hơn, 6 tiêu chí bằng và 6 tiêu chí cao hơn chỉ tiêu chung cả nước, cụ thể:

02 tiêu chí thấp hơn chỉ tiêu chung cả nước:

- Tiêu chí 5- Tốc độ tăng thu nhập trên một hecta đất rừng sản xuất > 5%/ năm, Đông Nam bộ > 3%/năm;

- Tiêu chí 11- Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước > 20%, Đông Nam bộ > 15%.

6 tiêu chí bằng chỉ tiêu chung cả nước:

- Tiêu chí 2- Tốc độ tăng thu nhập trên một hecta đất trồng trọt > 3%/ năm;

- Tiêu chí 3- Tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất chăn nuôi > 5%/ năm;

- Tiêu chí 4- Tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất thủy sản > 5%/ năm;

- Tiêu chí 7- Tốc độ tăng thu nhập từ chế biến nông lâm thủy sản > 5%/ năm;

- Tiêu chí 10- Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương > 10%;

- Tiêu chí 14- Tỷ lệ nữ trong số nông dân được đào tạo nghề nông nghiệp > 40%.

 6 tiêu chí cao hơn chỉ tiêu chung cả nước:

- Tiêu chí 1- Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành nông lâm thủy sản > 3%/ năm, Đông Nam bộ > 4%/năm;

- Tiêu chí 8- Tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản > 3,5%/ năm, Đông Nam bộ > 5,5%/năm;

- Tiêu chí 9- Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết > 15%, Đông Nam bộ > 20%;

- Tiêu chí 12- Tỷ lệ diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận > 25%, Đông Nam bộ > 30%;

- Tiêu chí 13- Tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề nông nghiệp > 35%, Đông Nam bộ > 49%;

- Tiêu chí 15- Tỷ lệ cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải bằng biogas hoặc các giải pháp công nghệ xử lý, sử dụng hiệu quả, sạch > 60%, Đông Nam bộ > 90%.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức, thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

 

Đ.K

 

 Số lượt người xem: 2565    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm