SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
5
8
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22 Tháng Giêng 2019 10:30:00 SA

Hướng dẫn đánh giá công nhận Huyện đạt tiêu chí sản xuất trong bộ tiêu chí Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Nhằm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện đánh giá, công nhận huyện đạt tiêu chí số 6 – tiêu chí sản xuất trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 27/SNN-KHCN ngày 03/01/2019 về hướng dẫn, cụ thể như sau:

 

I. Hình thành vùng sản xuât nông nghiệp hàng hóa, tập trung

- Nội dung đánh giá:

Quy mô vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo đặc điểm nông nghiệp đô thị:Diện tích canh tác rau tối thiểu là 50 ha, Hoa, cây kiểng 20 ha, bò sữa tối thiểu trong vùng 10.000 con/năm, quy mô 15 con/hộ trở lên chiếm 50% số hộ nuôi, Heo thịt 40.000 con/năm, quy mô 100 con/hộ trở lên chiếm 50% số hộ nuôi. Diện tích sản xuất giống thủy sản tối thiểu 10 ha, thủy sản thương phẩm tối thiểu 100 ha.

Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển bền vững: 100% các hộ trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đều được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy trình VietGAP; 100% các hộ, cơ sở nhỏ lẻ trong vùng có ký cam kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản hiện hành; 100% các cơ sở, doanh nghiệp có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Các khâu trồng trọt được cơ giới hóa đồng bộ; các khâu sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được cơ giới hóa.

- Phương pháp, trình tự đánh giá, công nhận

Bước 1: Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện, trong đó báo cáo cụ thể tình hình sản xuất tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy trình sản xuất. Ủy ban nhân dân huyện gửi báo cáo tổng hợp kèm các phụ lục đánh giá về Văn phòng Điều phối nông thôn mới.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đánh giá, công nhận.

 

II. Có mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ

- Nội dung đánh giá: Trên địa bàn huyện có mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thực hiện tiêu thụ ít nhất 10% sản lượng đối với các sản phẩm  hàng hóa được thực hiện theo một trong hai hình thức có hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp với thời gian thực hiện hợp đồng ổn định từ 02 năm trở lên hoặc có liên kế hoặc có hợp đồng liên kết cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm và thời gian thực hiện hợp đồng ổn định.

- Phương pháp, trình tự đánh giá, công nhận

Bước 1: Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xét, công nhận.

Căn cứ tình hình sản xuất thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện tự đánh giá Tiêu chí số 6 – Tiêu chí sản xuất trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Mục I hoặc Mục II của Văn bản này.

Trần Thị Hường


Số lượt người xem: 38955    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm