SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
7
6
8
8
0

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 181  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thu sản phẩm nông nghiệp
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
04/2018/QĐ-UBND 12/02/2018 về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020
65/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV
02/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020
875/QĐ-UBND 03/03/2016 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
766/QD-UBND 26/02/2016 Phê duyệt chương trình quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020
758/QĐ-UBND 26/02/2016 Phê duyệt chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020
04/2016/QĐ-UBND 23/02/2016 Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020
536/QĐ-UBND 05/02/2016 Về phê duyệt Chương trình phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020
231/QĐ-UBND 20/01/2016 Về chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020
232/QĐ-UBND 20/01/2016 Về phê duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
02/2015/QĐ-UBND 09/01/2015 Ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
05/2014/TT-BKHĐT 30/09/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
05/2014/TT-BKHĐT 30/09/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
372/QĐ-TTg 14/03/2014 Về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
20/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020
3012/QĐ-UBND 10/06/2013 Ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Không tiêu đề
 
Tìm kiếm