SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
9
9
1
2
2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Đơn vị:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 148  
Thủ tụcĐơn vịLĩnh vựcFile đính kèm
Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên Chi cục Thủy sản Thuỷ sản
Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, có nguồn gốc từ nuôi trồng. Chi cục Thủy sản Thuỷ sản
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Chi cục Thủy sản Thuỷ sản
Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Chi cục Thủy sản Thuỷ sản
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Chi cục Thủy sản Thuỷ sản
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Chi cục Thủy sản Thuỷ sản
Công bố mở cảng cá loại 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thuỷ sản
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thuỷ sản
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thuỷ sản
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phát triển nông thôn
Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Chi cục Phát triển nông thôn Phát triển nông thôn
Hồ sơ công bố hợp quy yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn Chi cục Chăn nuôi Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
Hồ sơ công bố hợp quy yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung Chi cục Chăn nuôi Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
Hồ sơ trình thẩm định và Quyết định đầu tư dự án nhóm C Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đầu tư - Xây dựng cơ bản
Hồ sơ trình thẩm định dự án nhóm A Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đầu tư - Xây dựng cơ bản
Hồ sơ trình thẩm định và quyết định đầu tư báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đầu tư - Xây dựng cơ bản
8. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
7. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
6. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
5. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối
Object reference not set to an instance of an object.