SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
4
2
2
7
4

Ngày 11/9/2023, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 Thành phố (Công an Thành phố) đã ban hành Thư mời số 4734/TM-CQTT(CATP) về việc hưởng ứng uộc thi "Dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023"; theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin đăng tải toàn văn Thư mời, Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi để tuyên truyền đến người dân ...

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP). Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp ...

Thời gian qua Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (còn gọi là chính sách hỗ trợ lãi vay) là cơ chế đặc thù của Thành phố, được triển khai thực hiện xuyên suốt từ năm 2006 đến nay theo các văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số ...

Thực hiện Công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08 tháng 5 năm 2023 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Công văn số 3293/UBND-NCPC ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Bộ pháp điển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nông ...

STT Số văn bản của Ủy ban nhân dân TP Tên chương trình, đề án, kế hoạch Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo, điều hành Đơn vị chủ trì thực hiện 1 Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 Chương trình phát triển ...

Thông báo Quyết định của Cục Trồng trọt về chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón và tổ chức chứng nhận phân bón
Ngày 24 tháng 6 năm 2016 Cục Trồng trọt đã ban hành các Quyết định sau: Quyết định 242/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón Quyết định 249/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón Chi tiết xem tại đây
  chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014  (12/12)
  tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12)
  Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12)
Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất 6%/năm đối với các tố chức, cá nhân đóng mới tàu vỏ thép dùng khai thác hải sản xa bờ
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ ...
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 19/3/2014)  (31/03)
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 11/3/2014)  (14/03)
  Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.  (23/10)
Năm 2019, phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, năm 2018 với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các ...
  Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng  (07/05)
  TPHCM – Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới  (29/11)
  Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh  (21/10)
Kết luận Thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tại Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie
Thông tin kết luận chi tiết xem tại đây
Kết luận Thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về triển khai Nghị quyết số 23/2021/NQ-HDND
Chi tiết Kết luận Thanh tra xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP). Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời gian qua Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (còn gọi là chính sách hỗ trợ lãi vay) là cơ chế đặc thù của Thành phố, được triển khai thực hiện xuyên suốt từ năm 2006 đến nay theo các văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số ...
Lấy ý kiến về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố
Công văn xin lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012
Công bố kết luận Thanh tra chuyên ngành
Kết luận Thanh tra Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Vạn Sanh Xem tại đây Kết luận Thanh tra Công ty TNHH New Hope Xem tại đây
Từ ngày 31/5 đến hết ngày 20/6/2023: Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023
Từ ngày 31/5/2023: Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023
Hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2023) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2023, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới Sở phối hợp với Ban Chấp Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp mặt kỷ niệm "Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; biểu dương “Gia đình văn hóa, bền vững, hạnh phúc”; ra mắt câu lạc bộ yoga và Hội thi nấu ăn chủ đề “Gắn kết yêu thương" nhằm tạo ...
Kết quả tổ chức Hội chợ triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh lần IX năm 2023
Thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ tại Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 (đây là 01 trong 49 chương trình, đề án thuộc các chương trình đột phá, trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội chợ - ...
KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Năm 2023, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, ngành nông nghiệp Thành phố tập trung thực hiện cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới ...
  Công bố kết luận Thanh tra chuyên ngành  (22/06)
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố  (15/06)
  Hội thi Trái ngon – An toàn Nam Bộ năm 2023  (02/06)
  Đại hội đại biểu Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028  (01/06)
  Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023  (19/05)
  Phát triển tam nông ở TP HCM (*): Hướng đến nông nghiệp đô thị  (12/05)
  Phát triển tam nông ở TP HCM: Những trang trại siêu sạch trên "đất vàng"  (12/05)
  Công khai kết luận thanh tra Công ty Cổ phần CTCBIO  (08/05)
  Festival hoa lan năm 2023 – Đậm đà hương sắc  (28/04)
  Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023  (25/04)
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ năm 2016
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ không chỉ là sự kiện quan trọng, gắn liền với Lễ hội trái cây Nam bộ, mà giờ đây qua 07 lần tổ chức, hội thi đã trở thành một ngày hội lớn mang đậm tính văn hóa, bản sắc riêng của trái cây miệt vườn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành Nam bộ nói chung. Hội thi nhận được sự ủng hộ và dự thi của bà con ...
  Thông báo tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác  (06/04)
  Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Khối thi đua số 2.  (31/03)