SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
3
4
3
5
1

Ngày sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 03 tháng 02 năm 2021 về ...

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu đến năm 2030, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung vào công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ ...

Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 150/TB-SNN ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 như ...

Tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố vào ngày 07 tháng 5 năm 2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký cam kết thực hiện 9 chỉ tiêu công tác cải cách hành chính năm 2021, cụ thể: 1. Quán triệt chủ đề cải cách hành chính trọng ...

Ngày 28/4/2021, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách chính thức 158 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 32 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu. Theo đó, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Hoàng được giới thiệu ứng cử tại quận Gò Vấp. Quận Gò Vấp có 02 đơn ...

Căn cứ Kế hoạch số 1324/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1321/UBND-VX ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ...

Thông báo Quyết định của Cục Trồng trọt về chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón và tổ chức chứng nhận phân bón
Ngày 24 tháng 6 năm 2016 Cục Trồng trọt đã ban hành các Quyết định sau: Quyết định 242/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón Quyết định 249/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón Chi tiết xem tại đây
  chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014  (12/12)
  tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12)
  Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12)
Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất 6%/năm đối với các tố chức, cá nhân đóng mới tàu vỏ thép dùng khai thác hải sản xa bờ
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ ...
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 19/3/2014)  (31/03)
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 11/3/2014)  (14/03)
  Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.  (23/10)
Năm 2019, phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, năm 2018 với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các ...
  Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng  (07/05)
  TPHCM – Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới  (29/11)
  Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh  (21/10)
Thông báo Về việc tổ chức thanh lý tài sản công
Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-SNN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công của Cơ quan Văn phòng Sở; Căn cứ Công văn số 1216/SNN-KHTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thanh lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ. Hội ...
TPHCM ban hành Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu đến năm 2030, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung vào công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ ...
Thông báo tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 150/TB-SNN ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 như ...
Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị số 19, quận Gò Vấp
Ngày 28/4/2021, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách chính thức 158 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 32 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu. Theo đó, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Hoàng được giới thiệu ứng cử tại quận Gò Vấp. Quận Gò Vấp có 02 đơn ...
Thông báo về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Căn cứ Kế hoạch số 1324/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1321/UBND-VX ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ...
Công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 511/QĐ-TTg công nhận huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tính đến nay, Thành phố có 4/5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ) được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Cần Giờ là huyện ven biển ...
Kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 tháng đầu năm 2021
Với mục tiêu của ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Năm 2021, toàn ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ với chủ đề: tăng cường cải cách thủ tục, rà soát chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 3 tháng đầu năm ...
TPHCM phấn đấu 72% số HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả
Ngày 1/3, đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đã làm việc với Sở NN-PTNT TPHCM về kế hoạch thực hiện, mục tiêu, nhiệm vụ và các tiêu chí chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách thành phố năm 2021. Nông dân TPHCM sản xuất rau an toàn. Ảnh: THÀNH TRÍ Báo cáo tại buổi làm ...
TP HCM khởi động kế hoạch trồng nửa triệu cây xanh
Với 1.500 cây xanh được trồng sáng 7/3 tại TP Thủ Đức, TP HCM đặt mục tiêu trồng nửa triệu cây xanh trong năm 2021 hưởng ứng chương trình 'Vì một Việt Nam xanh'. Chương trình được tổ chức cùng lúc cấp thành phố tại 3 địa điểm và đồng loạt ở tất cả các phường trên địa bàn. Hôm nay, TP Thủ Đức cũng tặng 34.000 cây xanh cho 34 phường ở địa bàn để ...
Năm 2021, phấn đấu giải quyết trước hạn đạt 80% hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp
Với chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra chỉ tiêu cụ thể thực hiện công tác cải cách hành chính: - Phấn đấu giải quyết trước hạn đạt 80% hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. - Tăng tỷ lệ hồ sơ 20 thủ tục hành ...
  Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2021  (05/02)
  Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 giai đoạn 2016 - 2020  (26/01)
  Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (08/01)
  Thông báo số 222/TB-SNN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (07/10)
  Kết quả sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2020  (16/09)
  Tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh  (14/08)
  Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”  (14/08)
  Kết quả sơ kết đợt 2 thực hiện phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (12/08)
  TPHCM điều chỉnh thời gian hoàn thành các nhà máy giết mổ công nghiệp  (24/07)
  Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp  (06/07)
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ năm 2016
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ không chỉ là sự kiện quan trọng, gắn liền với Lễ hội trái cây Nam bộ, mà giờ đây qua 07 lần tổ chức, hội thi đã trở thành một ngày hội lớn mang đậm tính văn hóa, bản sắc riêng của trái cây miệt vườn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành Nam bộ nói chung. Hội thi nhận được sự ủng hộ và dự thi của bà con ...
  Thông báo tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác  (06/04)
  Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Khối thi đua số 2.  (31/03)