SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
4
3
1
3

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2020 về điều chỉnh thời gian hoàn thành các nhà máy giết mổ công nghiệp và thời gian hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm hiện hữu trên địa bàn Thành phố. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, đưa vào hoạt động 3 nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp, cụ ...

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Thời gian áp dụng 1 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng ...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của ngành, gồm: Rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), ...

Với chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, mục tiêu và nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính là “Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thực hiện các ...

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định công nghệ sinh học là công nghệ được ưu tiên phát triển. Nghị quyết nêu rõ: “Phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến ...

Thông báo Quyết định của Cục Trồng trọt về chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón và tổ chức chứng nhận phân bón
Ngày 24 tháng 6 năm 2016 Cục Trồng trọt đã ban hành các Quyết định sau: Quyết định 242/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón Quyết định 249/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón Chi tiết xem tại đây
  chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014  (12/12)
  tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12)
  Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12)
Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất 6%/năm đối với các tố chức, cá nhân đóng mới tàu vỏ thép dùng khai thác hải sản xa bờ
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ ...
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 19/3/2014)  (31/03)
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 11/3/2014)  (14/03)
  Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.  (23/10)
Năm 2019, phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, năm 2018 với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các ...
  Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng  (07/05)
  TPHCM – Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới  (29/11)
  Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh  (21/10)
TPHCM điều chỉnh thời gian hoàn thành các nhà máy giết mổ công nghiệp
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2020 về điều chỉnh thời gian hoàn thành các nhà máy giết mổ công nghiệp và thời gian hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm hiện hữu trên địa bàn Thành phố. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, đưa vào hoạt động 3 nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp, cụ ...
Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Thời gian áp dụng 1 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng ...
Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 tăng 2,96% so cùng kỳ
Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của ngành, gồm: Rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), ...
15 năm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định công nghệ sinh học là công nghệ được ưu tiên phát triển. Nghị quyết nêu rõ: “Phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách và định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
- Dự thảo Tờ trình Nghị quyết; - Dự thảo Nghị quyết; - Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan đối với định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình; - Công văn số 713/UBND-KT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố; - Công văn số 6897/STP-VB ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Sở Tư pháp; - ...
Xin ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1. Báo cáo tổng kết việc thực hiện và đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2010 của UBND TP.HCM về ban hành quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố; 2. Báo cáo đánh giá tác động của các vấn đề liên quan đến nội dung chi, mức chi các ...
Những lợi ích của việc sử dụng thịt mát
Thạc sĩ Nguyễn Phước Trung-Trường Thú y quốc gia Toulouse, Pháp- GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM Hiện nay, thịt mát hiện đang được sử dụng rất phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi giết mổ công nghiệp, thịt được làm mát trong một thời gian, pha lóc, đóng gói mới đưa ra thị trường tiêu thụ. Toàn bộ các công ...
Kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân ...
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Corona, CoVid 19, phòng chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 174/KH-SNN về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, CoVid ...
góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
dự thảo Quyết định và Quy định về kiểm tra vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Dự thảo To trinh So trinh UBNDTP 19.2.2020 Dự thảo Quyết định kiểm tra vệ sinh thú y
  Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (20/02)
  Kế hoạch chỉ đạo điều hành và Chương trình công tác năm 2020  (06/02)
  Năm 2019 ngành nông nghiệp thành phố tăng trưởng trên 6% so cùng kỳ  (02/01)
  Thành phố Hồ Chí Minh – 10 năm xây dựng nông thôn mới thu nhập người dân ngoại thành đạt 63 triệu đồng/người/năm  (02/12)
  Hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (15/11)
  Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.  (20/09)
  Phát triển kinh tế tập thể tại thành phố Hồ Chí Minh  (12/09)
  Kết quả chỉ đạo điều hành và tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn 9 tháng đầu năm 2019  (12/09)
  Hội chợ triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao  (16/08)
  Chính sách hỗ trợ bệnh dịch tả heo Châu Phi  (16/07)
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ năm 2016
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ không chỉ là sự kiện quan trọng, gắn liền với Lễ hội trái cây Nam bộ, mà giờ đây qua 07 lần tổ chức, hội thi đã trở thành một ngày hội lớn mang đậm tính văn hóa, bản sắc riêng của trái cây miệt vườn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành Nam bộ nói chung. Hội thi nhận được sự ủng hộ và dự thi của bà con ...
  Thông báo tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác  (06/04)
  Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Khối thi đua số 2.  (31/03)