SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
2
5
4

Tối ngày 30 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 công nhận 43 sản phẩm OCOP 4 sao cho 6 chủ thể, gồm: Công ty TNHH Đầu tư TMDV Yến Đảo Cần Giờ tại huyện Cần Giờ (17 sản phẩm), Hộ kinh doanh Yến sào Khánh Đan tại huyện Cần Giờ (5 sản phẩm), Công ty ...

Thông báo Quyết định của Cục Trồng trọt về chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón và tổ chức chứng nhận phân bón
Ngày 24 tháng 6 năm 2016 Cục Trồng trọt đã ban hành các Quyết định sau: Quyết định 242/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón Quyết định 249/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón Chi tiết xem tại đây
  chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014  (12/12)
  tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12)
  Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12)
Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất 6%/năm đối với các tố chức, cá nhân đóng mới tàu vỏ thép dùng khai thác hải sản xa bờ
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ ...
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 19/3/2014)  (31/03)
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 11/3/2014)  (14/03)
  Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.  (23/10)
Năm 2019, phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, năm 2018 với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các ...
  Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng  (07/05)
  TPHCM – Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới  (29/11)
  Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh  (21/10)
Thành phố Hồ Chí Minh - Công nhận sản phẩm OCOP 4 sao
Tối ngày 30 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 công nhận 43 sản phẩm OCOP 4 sao cho 6 chủ thể, gồm: Công ty TNHH Đầu tư TMDV Yến Đảo Cần Giờ tại huyện Cần Giờ (17 sản phẩm), Hộ kinh doanh Yến sào Khánh Đan tại huyện Cần Giờ (5 sản phẩm), Công ty ...
Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố
Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4302/QĐ-UBND về miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố đối với 01 trường hợp báo cáo viên pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nội dung chi tiết xem tại đây
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Bảng công bố chi tiết xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định vùng được nuôi chim yến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố có đặc điểm sinh thái phù hợp để nuôi yến như địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu ôn hòa với nền nhiệt độ cao và tương đối ổn định trong năm. Bên cạnh đó, tần suất xuất hiện của bão ít và ít chịu ảnh hưởng của bão là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi yến trong nhà trên địa bàn. Hiện nay, nghề nuôi chim yến tạo ra ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo
“Quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Công văn số 3215/SNN-TTKN Danh mục định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông Tờ trình Ban hành Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Bảng thuyết minh sửa đổi, bổ sung định ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết
quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023
- Diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng - 875 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 10, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, ...
Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Đối tượng áp dụng, các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP). Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp ...
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.  (14/08)
  Lấy ý kiến về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố  (03/08)
  Từ ngày 31/5 đến hết ngày 20/6/2023: Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023  (30/06)
  Hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2023) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (30/06)
  Kết quả tổ chức Hội chợ triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh lần IX năm 2023  (30/06)
  KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023  (27/06)
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố  (15/06)
  Hội thi Trái ngon – An toàn Nam Bộ năm 2023  (02/06)
  Đại hội đại biểu Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028  (01/06)
  Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023  (19/05)
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ năm 2016
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ không chỉ là sự kiện quan trọng, gắn liền với Lễ hội trái cây Nam bộ, mà giờ đây qua 07 lần tổ chức, hội thi đã trở thành một ngày hội lớn mang đậm tính văn hóa, bản sắc riêng của trái cây miệt vườn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành Nam bộ nói chung. Hội thi nhận được sự ủng hộ và dự thi của bà con ...
  Thông báo tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác  (06/04)
  Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Khối thi đua số 2.  (31/03)