SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
4
3
7
3
3

1. Ngành trồng trọt STT Tên mặt hàng Giá bán ngày 25/9/2015 (đồng/kg) Giá bán ngày 18/9/2015 (đồng/kg) Tăng (+) giảm (-) so với ngày 18/9/2015 (đồng/kg) Địa điểm khảo sát giá Giá ...

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung: Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác: - Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố. - Tiếp tục triển khai thực hiện ...

1. Ngành trồng trọt STT Tên mặt hàng Giá bán ngày 11/9/2015 (đồng/kg) Giá bán ngày 04/9/2015 (đồng/kg) Tăng (+) giảm (-) so với ngày 04/9/2015 (đồng/kg) Địa điểm khảo sát giá Giá ...

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung: Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác: - Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố. - Tiếp tục triển khai thực hiện ...

1. Ngành trồng trọt Stt Tên mặt hàng Giá bán ngày 4/9/2015 (đồng/kg) Giá bán ngày 28/8/2015 (đồng/kg) Tăng (+) giảm (-) so với ngày 28/8/2015 (đồng/kg) Địa điểm khảo sát giá Giá ...

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung: Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác: - Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố. - Tiếp tục triển khai thực hiện ...

chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014
Thực hiện Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp triển khai, kết quả như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013: 1. Kết quả ...
  tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12)
  Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12)
  Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2013  (15/10)
Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất 6%/năm đối với các tố chức, cá nhân đóng mới tàu vỏ thép dùng khai thác hải sản xa bờ
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ ...
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 19/3/2014)  (31/03)
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 11/3/2014)  (14/03)
  Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.  (23/10)
Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 1. Những tiêu chí thực hiện theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (11 tiêu chí): - Tiêu chí 1 : Quy ...
  Thành phố Hồ Chí Minh - Sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”  (31/03)
  Xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới  (19/03)
  Bảo tồn và phát triển làng nghề mang đậm nét văn hóa truyền thống trên địa thành phố Hồ Chí Minh  (04/12)
Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt
Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt trên cả nước tổ chức ngày 22 tháng 7 năm 2015 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ trì hội nghị cùng với Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, các lãnh đạo các Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố cùng với các các đơn vị trưc thuộc ...
Thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3559/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố). Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo của Thành ủy về ...
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020
Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020.
Tạm ngưng thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố
Văn bản số 1554 /SNN-TCCB ngày 03/7/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT (file đính kèm)
Hội thi tay nghề Nhân viên bảo vệ thực vật giỏi lần 2/2015
Nhằm nâng cao tay nghề, nắm bắt, nhận dạng phát hiện tình hình phát triển của sinh vật hại và thiên địch, biện pháp phòng trừ sinh vật hại trên lúa, rau, hoa lan, cây kiểng, cây ăn trái, kiến thức chuyên môn về sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP….. Ngày 19/6, Chi Cục Bảo vệ Thực vật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội thi tay nghề Nhân viên ...
Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở như sau:
Thông báo số 196/TB-SNN ngày 18/6/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại ...
Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố
Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2262/QĐ-UBND về phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ...
Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xã lũ trên địa bàn Thành phố.
Ngày 15 tháng 5 năm 2015 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND về Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành ...
  Thành phố Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2015  (20/05)
  Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào Thành phố  (20/05)
  TPHCM ban hành chính sách VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản  (15/05)
  Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với tỉnh Lâm Đồng về hợp tác quản lý nông sản theo chuỗi thực phẩm an toàn  (12/05)
  Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn  (11/05)
  Ban hành tiêu chí cánh đồng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh  (05/05)
  Huyện Củ Chi đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh  (04/05)
  Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới  (04/05)
  Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp Thành phố lần 3 năm 2015  (01/05)
  Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2014  (03/03)
Thông báo số 352/TB-SNN ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
Về việc ngưng thực hiện “Quy trình đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận, thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm cây trồng” và Quy trình đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận; thay đổi, bổ sung gia hạn quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong
  Lễ khởi công xây dựng các dự án thành phần Khu Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh  (31/10)
  Sơ kết thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2012  (10/09)
Object reference not set to an instance of an object.