SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
4
0
8
0
6
1

Số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2016 của thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường), đất nông nghiệp là 114.999,68 ha đã bao gồm luôn phần diện tích chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chủ yếu là đất xen cài trong khu dân cư, đất dự án chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân ...

Một hướng đi bền vững cho nông nghiệp thành phố từ bài học kinh nghiệm phát triển của Quảng Ninh

Trong 02 ngày (12 tháng 9 và 14 tháng 9 năm 2017), tại Trung tâm Công nghệ sinh học, Quận 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 02 hội thảo “Ứng dụng thành tựu KHCN để phát triển nông nghiệp thành phố trở thành trung tâm giống gia súc và thủy sản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp các tỉnh Tây Nam bộ ...

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung: Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Quyết định số 6802/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế ...

Nhà máy sản xuất sữa tươi HTX bò sữa Tân Thông Hội Sơ chế tổ yến của HTX Thuận Yến Sau hơn 04 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, Chỉ thị 16-CT/TU ngày 05/6/2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao ...

Thông báo Quyết định của Cục Trồng trọt về chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón và tổ chức chứng nhận phân bón
Ngày 24 tháng 6 năm 2016 Cục Trồng trọt đã ban hành các Quyết định sau: Quyết định 242/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón Quyết định 249/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón Chi tiết xem tại đây
  chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014  (12/12)
  tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12)
  Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12)
Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất 6%/năm đối với các tố chức, cá nhân đóng mới tàu vỏ thép dùng khai thác hải sản xa bờ
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ ...
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 19/3/2014)  (31/03)
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 11/3/2014)  (14/03)
  Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.  (23/10)
TPHCM – Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Thành phố có 54/56 đạt chuẩn nông thôn mới. 3/5 huyện (Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn) được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 (vào tháng 12 năm 2015), Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong ...
  Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh  (21/10)
  Ban hành 19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020  (21/10)
  TPHCM ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020  (24/08)
Tiếp tục giữ “Vành đai xanh” cho Thành phố Hồ Chí Minh
Số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2016 của thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường), đất nông nghiệp là 114.999,68 ha đã bao gồm luôn phần diện tích chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chủ yếu là đất xen cài trong khu dân cư, đất dự án chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân ...
Phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thành phố hồ chí minh
Một hướng đi bền vững cho nông nghiệp thành phố từ bài học kinh nghiệm phát triển của Quảng Ninh
Hội thảo ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giống cây trồng, gia súc và thủy sản
Trong 02 ngày (12 tháng 9 và 14 tháng 9 năm 2017), tại Trung tâm Công nghệ sinh học, Quận 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 02 hội thảo “Ứng dụng thành tựu KHCN để phát triển nông nghiệp thành phố trở thành trung tâm giống gia súc và thủy sản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp các tỉnh Tây Nam bộ ...
Phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp
Nhà máy sản xuất sữa tươi HTX bò sữa Tân Thông Hội Sơ chế tổ yến của HTX Thuận Yến Sau hơn 04 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, Chỉ thị 16-CT/TU ngày 05/6/2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao ...
Kết quả sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2017
1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp a) Tốc độ tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt 13.882,7 tỷ đồng, tăng 6,3% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,6%), trong đó: + Trồng trọt đạt 3.259,2 tỷ đồng, tăng 5,6% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,9%). + Chăn nuôi đạt 5.594,5 tỷ đồng, tăng 4,4% so cùng ...
Hợp tác phát triển nông nghiệp – nông thôn giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang
Ngày 18 tháng 8 năm 2017, tại tỉnh Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang sơ kết chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 – 2017 và ký kết hợp tác giai đoạn 2017 - 2020. Giai đoạn 2015 – 2017, 02 đơn vị đã hợp tác đạt kết quả: Bước đầu hình thành được một số vùng ...
Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 8 năm 2017
Trong tháng 8 năm 2017, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và sự kiện trọng tâm: - Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người ...
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020
Nhằm hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi trên địa bàn thành phố phát triển đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững, giảm thiểu ô nhiểm môi trường trong quá trình chăn nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020.
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học và làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi
Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020. Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăn nuôi có đầu tư công trình xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường (sau đây gọi là chủ ...
Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phát triển giống bò thịt cho thủ đô Viêng Chăn
Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói chung, thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng; Thành phố đã hỗ trợ phát triển giống bò thịt cho thủ đô Viêng Chăn. Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ các nội dung gồm: Hỗ trợ 50 con ...
  Chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi  (31/07)
  Kết quả sản xuất nông nghiệp 7 tháng đầu năm 2017  (18/07)
  Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017  (13/07)
  Kết quả thực hiện công tác chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho người dân nông thôn  (30/06)
  Tình hình phát triển nông nghiệp 20 năm qua (1996-2016) và một số dự báo giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025  (29/06)
  350 gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh  (26/06)
  Tiêu chí vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  (26/06)
  Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 tăng 6,5% so cùng kỳ  (26/06)
  Thành phố Hồ Chí Minh mở điểm bán thịt heo VietGAP hỗ trợ người chăn nuôi  (07/06)
  Một số Quyết định thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (19/05)
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ năm 2016
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ không chỉ là sự kiện quan trọng, gắn liền với Lễ hội trái cây Nam bộ, mà giờ đây qua 07 lần tổ chức, hội thi đã trở thành một ngày hội lớn mang đậm tính văn hóa, bản sắc riêng của trái cây miệt vườn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành Nam bộ nói chung. Hội thi nhận được sự ủng hộ và dự thi của bà con ...
  Thông báo tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác  (06/04)
  Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Khối thi đua số 2.  (31/03)