SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
3
2
3
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30 Tháng Chín 2008 1:10:00 CH

Một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2008-2020

Từ nay đến năm 2010, thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và PTNT như: tăng cường phối hợp, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện cam kết đa phương về môi trường; nghiên cứu xây dựng cơ chế huy động, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả và thiết lập quỹ thực hiện chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng các hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là ngành thuỷ lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với biến đổi khí hậu.


         Ngày 5/9/2008, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN ban hành khung chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2008-2020, nhằm nâng cao khả năng giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại, đảm bảo phát triển bền vững lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Các mục tiêu chủ yếu của chương trình hành động là đảm bảo ổn định an toàn dân cư cho các thành phố, các vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Bắc bộ, miền Trung, miền núi; đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định, an ninh lương thực, đảm bảo 3,8 triệu ha đất canh tác lúa hai vụ; đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, các công trình dân sinh, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai cụ thể tại địa phương các hoạt động về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức thông tin, nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu, các chương trình, kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và PTNT; đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường công tác nghiên cứu làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương.

            Để thực hiện chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2008-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố phối hợp với quận-huyện, sở, ngành liên quan để xây dựng và thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền và quán triệt các chủ trương của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và cộng đồng về hoạt động nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; phổ biến các cam kết của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với Quốc tế về hoạt động nhằm giảm thiểu và thích ứng liên quan đến biến đổi khí hậu.

            Sở Nông nghiệp và PTNT cần nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố về thích ứng với biến đổi khí hậu, thiết lập hệ thống thông tin trang Web kết nối với Ban Chỉ đạo biến đổi khí hậu của Bộ và các địa phương, doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin, dự báo, giải đáp các vấn đề về biến đổi khí hậu và thông tin về kế hoạch, định hướng thực hiện các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành từ Thành phố đến các địa phương. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin; xây dựng hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố, đặc biệt chú trọng các vùng trũng thấp, vùng ven biển Cần Giờ, vùng sông rạch; xây dựng và thực hiện chương trình nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu liên quan đến ngành nông nghiệp và PTNT; đồng thời, tăng cường hợp tác kết nối với các chương trình quốc tế và khu vực để trao đổi thông tin, thiết lập mạng lưới đối tác song phương và đa phương, tranh thủ các nguồn tài trợ để thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về biến đổi khí hậu liên quan đến ngành; bổ sung nội dung, tăng cường đầu tư các hoạt động đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Từ nay đến năm 2010, thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và PTNT như: tăng cường phối hợp, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện cam kết đa phương về môi trường; nghiên cứu xây dựng cơ chế huy động, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả và thiết lập quỹ thực hiện chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng các hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là ngành thuỷ lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với biến đổi khí hậu. Hoàn chỉnh và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 của thành phố và các quận huyện; xác định rõ vị trí quy mô đất nông nghiệp ổn định trong từng thời kỳ, định hướng các loại cây trồng - vật nuôi cụ thể cho từng vùng, để đầu tư các công trình hạ tầng phù hợp nhằm từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các quận huyện triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công trình đê bao loại nhỏ dạng thiết kế định hình theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo chương trình hành động của Thành ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị Lần thứ 7, Khóa X - Ban Chấp hành TW Đảng.

Từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp sau, ngoài nhiệm vụ xây dựng nền nông nghiệp thành phố phát triển theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao gắn với đặc thù của vùng ven một đô thị lớn, hiện đại, trung tâm của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, việc đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông thôn ngoại thành phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai, giảm thiểu mức độ thiệt hại, phát triển bền vững nông nghiệp, đảm bảo đời sống và sinh hoạt của dân cư các vùng trũng thấp, ven sông, ven biển./.

                                                    

                                            Phòng Kế Hoạch tài chính Sở


Số lượt người xem: 3331    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm