SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
9
5
8
8
1
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 Tháng Mười 2015 1:30:00 CH

Thông tin tuần 39 (từ ngày 21/9/2015 đến ngày 26/9/2015)

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, nuôi thủy sản,... giai đoạn 2011 - 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1 Trồng trọt vụ Mùa (tính đến ngày 21/9/2015):

 

- Lúa: đã xuống giống là 4.498 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2014.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 3.557 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2014 (trong đó 1.419 ha trồng rau muống nước và 106 ha trồng rau muống hạt).

2.2. Chăn nuôi:

 

- Heo: Tổng đàn 355.928 con, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014.

- Trâu, bò: Tổng đàn 159.917 con, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014; riêng bò sữa 101.445 con, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2014.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

 

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng kinh doanh gia cầm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 38 điểm/18 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 08 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 2.135 kg phụ phẩm heo, 190 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 58 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 9.649 quả trứng gia cầm; xử lý 06 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 109 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2015, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

 

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 3.300 con, heo hơi: 46.047 con, heo bên: 19.895 con, gia cầm sống: 571.709 con, trứng gia cầm: 25.498.655 quả, sản phẩm chế biến: 84.584 kg, sản phẩm đông lạnh: 145.381 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 53.521 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 173 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 574.992 con.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 1.124.872 kg, thịt heo: 241.844 kg, thịt gia cầm: 1.847.307 kg, thịt dê cừu: 21.298 kg, phụ phẩm gia cầm: 193.181 kg, phụ phẩm trâu bò: 82.992 kg.

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

 

Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính nay đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.674,5 ha, trong đó muối đất 609,7 ha, muối trải bạt 1.064,8 ha.

Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.

Tổng sản lượng muối đạt 134.190 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 41.470 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 92.720 tấn.

Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 68.750 tấn, trong đó: Muối đất : 25.450 tấn; Muối trải bạt: 43.300 tấn.

Sản lượng muối còn lại: 65.440 tấn, trong đó: Muối đất : 16.020 tấn; Muối trải bạt: 49.420 tấn.

Giá thu mua: Muối đất: 600 đồng/kg; Muối trải bạt: 650 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

 

Trong tuần đã tổ chức 26 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 12 đợt, chốt đêm 2 đợt với 84 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ: 45 lượt/45 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 32 cơ sở, cấp mới 02 sổ. Kiểm tra xác nhận: 2.128,985 m3 gỗ các loại nhập khẩu, nhập xưởng. Đóng búa kiểm lâm: 198,533m3 gỗ các loại. Xác nhận 88 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 2.269,713 m3 gỗ các loại và 47.775,80 m2 gỗ ván lạng có nguồn gốc nhập khẩu. Kiểm tra hiện trạng và nghiệm thu sản phẩm rừng trồng tự túc của 02 hộ dân trên địa bàn xã An Thới Đông, lâm sản tận thu 57,5 ster củi đước các loại.

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

 

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố):

+ Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 28/9/2015 đã có 782 quyết định phê duyệt phương án, 1.896 hộ với tổng số vốn đầu tư 1.117 tỷ đồng, tổng vốn vay 679 tỷ đồng.

+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 28/9/2015: có 4.959 quyết định phê duyệt, 16.155 hộ vay, tổng vốn đầu tư 7.274 tỷ đồng, tổng vốn vay 4.319 tỷ đồng.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 19 tiêu chí. Cụ thể:

+ Có 51/56 xã đã đạt 19/19 tiêu chí.

+ Có 06/56 xã đạt 18/19 tiêu chí gồm: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, An Thới Đông (huyện Cần Giờ - chưa đạt tiêu chí thu nhập), xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh – chưa đạt tiêu chí môi trường).

- Ủy ban nhân dân thành phố đã công nhận 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Gồm: Huyện Củ Chi: 20/20 xã, huyện Hóc Môn: 10/10 xã, huyện Nhà Bè: 6/6 xã, huyện Bình Chánh: 12/14 xã, huyện Cần Giờ: 2/6 xã.

- Triển khai tập huấn các chính sách xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn trình tự hồ sơ xét công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã triển khai 43 lớp với tổng 2.580 lượt người tham dự.

3.6. Công tác chứng nhận VietGAP:

 

          Từ đầu năm 2015, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã hỗ trợ chứng nhận cho:

- 27 tổ chức, cá nhân sản xuất rau với tổng diện tích 11,06 ha diện tích canh tác, tương đương 36,77 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 808,74 tấn/năm.

 

- 01 tổ chức sơ chế rau với diện tích sơ chế 500 m2, năng suất sơ chế 365 tấn/năm.

Hiện nay, tổng số tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 393 tổ chức, cá nhân tương đương 153,13 ha diện tích canh tác; tương đương 654,26 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 14.793,74 tấn/năm.

3.7. Hoạt động Kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

 

            - Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa được 104 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 3.782 con, đạt 75,64% kế hoạch năm. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã bình tuyển, lập lý lịch được 85.946 con, 85% bò sữa đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Tiến hành khảo sát và theo dõi khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ, thực hiện được là 250 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 2.750 con (23.350 lượt con).

          - Theo dõi 190 con bê về khả năng sinh trưởng, phát triển để đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa gieo trên địa bàn thành phố, các dòng tinh như Mỹ, Hà Lan, Canada, Israel, Moncada,….lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 1.930 con (6.650 lượt con).

          - Đã thực hiện cân đo, giám định ngoại hình, xếp cấp cho 58 con bò sữa nuôi tại nông hộ thực hiện theo 2 phương pháp Canada và tiêu chuẩn 533-2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 2.100 con.

          - Đã thực hiện giám định, bình tuyển, kiểm tra chất lượng tinh heo đực giống nuôi nông hộ được 65 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 600 con, đạt 85,71% kế hoạch năm.

- Trong tuần, đã thực hiện được 21 mẫu phân tích chỉ tiêu vật chất khô đối với hỗn hợp thức ăn (TMR) và các thực liệu chăn nuôi bò sữa; 52 mẫu sữa tươi nguyên liệu và 6 mẫu máu. Lũy kế đến ngày 25/09/2015, đã thực hiện được 13.172 mẫu (gồm mẫu sữa, mẫu máu và mẫu phân tích chỉ tiêu vật chất khô).

- Trại Trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa Israel: Tổng đàn bò sữa hiện nay là 197 con, trong đó tổng đàn khai thác sữa hiện tại là 75 con, bao gồm 25 con khai thác sữa lứa 3 và 4 (chiếm 33,3% ), 26 con đang khai thác sữa lứa thứ 2 (chiếm 34,67% so với tổng đàn), còn lại là bò lứa 1. Sản lượng sữa trung bình trong tuần là 20 kg/con/ngày.

- Tại các xã xây dựng Nông thôn mới: Đã trồng thử nghiệm 22.000 m2 các giống khổ qua, dưa leo, mướp hương, bí đao, bí đỏ, bầu ở các xã nông thôn mới, đạt 81,5% kế họach năm.

3.8. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

 

- Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa công nghiệp thủy sản: 12.960 kg thức ăn công nghiệp (bao gồm cả Artemia, tảo khô các loại; 25.020 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng để sản xuất thức ăn; 13.360 kg Chất bổ sung vào thức ăn; 19.980 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Công tác cấp giấy chứng nhận: Trong tuần đã cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản tại 05 cơ sở; chứng nhận sản xuất nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 85.000 kg/5 phiếu.

3.9. Hoạt động khuyến nông:

- Triển khai 01 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi (thuộc dự án QSEAP).

- Tổ chức 06 cuộc tham quan:  đưa nông dân Quận 9, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè thăm mô hình hoa lan, cây kiểng ở Quận 12, huyện Bình Chánh, Nhà Bè; nông dân huyện hóc Môn thăm mô hình đa dạng cây trồng, vật nuôi ở Thủ Đức, mô hình chăn nuôi công nghệ cao ở huyện Bình Chánh..

- Tổ chức 04 cuộc hội thảo với các nội dung: hội thảo một số bệnh thường gặp trên cá cảnh tại phường Linh Xuân,Thủ Đức; định hướng phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái tại phường Long Phước, quận 9; biện pháp giảm stress nhiệt trên bò sữa ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; biện pháp khắc phục nguồn nước ô nhiễm trong nghề nuôi cá cảnh tại phường Thới An, Quận 12.

- Tiến hành kiểm tra tại hộ tình hình xuống giống lan Mokara, tình hình sử dụng thiết bị cơ giới hóa chăn nuôi bò sữa đã được đầu tư trong năm 2015 trên địa bàn trạm Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12, Thủ Đức, Nhà Bè.

 

 


Số lượt người xem: 2291    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm