SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
5
5
2
0
2
3
Chuyển đổi số 15 Tháng Tư 2024 12:01:19 CH
Hưởng ứng cuộc thi "Dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023"  (29/09/2023)
Ngày 11/9/2023, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 Thành phố (Công an Thành phố) đã ban hành Thư mời số 4734/TM-CQTT(CATP) về việc hưởng ứng uộc thi "Dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023"; theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin đăng tải toàn văn Thư mời, Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi để tuyên truyền đến người dân ...
Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030  (21/07/2023)
Ngày 07 tháng 7 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch số 3131/KH-UBND Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 chi tiết Quyết định xem tại đây
Triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ  (21/07/2023)
Ngày 16 tháng 6 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch số 2649/KH-UBND Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chi tiết Kế hoạch xem tại đây
Triển khai Chương trình "Chuyển đổi số", Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh"; ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023  (02/06/2023)
Chi tiết Kế hoạch 1088/KH-SNN ngày 28 tháng 4 năm 2023 xem tại đây
Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023  (02/06/2023)
Kế hoạch 1087/ KH-SNN ngày 28 tháng 4 năm 2023 chi tiết xem tại đây
Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023  (12/05/2023)
Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 Chi tiết Quyết định xem tại đây
Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023  (29/04/2023)
Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 1087/KH-SNN Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 chi tiết xem tại đây
Triển khai Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030" năm 2023  (16/04/2023)
Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 1396/KH-UBND Triển khai Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030" năm 2023 chi tiết xem tại đây
Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023  (13/04/2023)
Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 908/KH-UBND về triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Chi tiết văn bản xem tại đây
Triển khai chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023  (13/04/2023)
Ngày 14 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 875/KH-UBND về triển khai chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023 chi tiết xem tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm