SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
9
8
9
6
6
Chuyển đổi số 30 Tháng Năm 2023 11:47:19 CH
Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023  (12/05/2023)
Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 Chi tiết Quyết định xem tại đây
Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023  (29/04/2023)
Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 1087/KH-SNN Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 chi tiết xem tại đây
Triển khai Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030" năm 2023  (16/04/2023)
Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 1396/KH-UBND Triển khai Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030" năm 2023 chi tiết xem tại đây
Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023  (13/04/2023)
Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 908/KH-UBND về triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Chi tiết văn bản xem tại đây
Triển khai chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023  (13/04/2023)
Ngày 14 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 875/KH-UBND về triển khai chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023 chi tiết xem tại đây
Cẩm nang chuyển đổi số  (08/03/2023)
Cẩm năng chuyển đổi số năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông chi tiết xem tại đây
Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025  (06/03/2023)
Ngày 03 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 701/KH-UBND Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 thông tin chi tiết xem tại đây
Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh  (01/03/2023)
Ngày 03 tháng 07 năm 2020 Ủy ban nhân Thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh chi tiết toàn bộ Quyết định xem tại đây
Báo cáo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và năm dữ liệu số Quốc Gia  (27/02/2023)
Báo cáo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và năm dữ liệu số Quốc Gia chi tiết xem tại đây
Quyết định về phê duyệt chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2023  (23/02/2023)
Ngày 06 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2023. Chi tiết toàn bộ Quyết định xem tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm