SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
5
6
4
Tủ sách Pháp luật 10 Tháng Sáu 2024 10:05:00 SA

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; Điều 12 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Quyết định số 5812/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 4133/UBND-NCPC ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 141/QĐ-SNN ngày 08/4/2024 ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Toàn văn nội dung Quyết định và Quy chế xem chi tiết tại đây./.


Số lượt người xem: 136    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm