SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
3
8
5
Tủ sách Pháp luật 20 Tháng Năm 2024 3:07:03 SA
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023  (04/01/2024)
Chi tiết Quyết định xem đây
Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù  (25/12/2023)
Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Kế hoạch số 6329/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối ...
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"  (21/11/2023)
Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Sở Tư pháp có Công văn số 6465/STP-PBGDPL về hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" theo Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Nội dung và thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại đây.
Nghị định quy định chi tiết va biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin  (27/10/2023)
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP
Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật  (27/10/2023)
Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố ban hành Kế hoạch số 17/KH-HĐPH về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật dành cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn Thành phố ...
Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Về việc điều chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố
Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm