SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
4
2
3
0
4
Tủ sách Pháp luật 30 Tháng Chín 2023 2:43:51 SA
Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Về việc điều chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố
Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND  (27/09/2023)
Về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND  (27/09/2023)
Ban hành Quy định về công tác phòng, chống thên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố  (27/09/2023)
ban hành Quy định về kiểm tra vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp cho Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (27/09/2023)
Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND chi tiết xem tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm