SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
3
5
7
7
Đoàn TN Sở 24 Tháng Tư 2017 4:50:00 CH

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

 

 

 

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Ngọc Hổ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Lê Thanh Xuân Huy, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM Sở báo cáo kết quả hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022 với khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xung kích xây dựng nông thôn mới, sẵn sàng hội nhập, tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình." Mục tiêu chính của công tác đoàn trong thời gian tới sẽ là xây dựng tổ chức Đoàn vững về tổ chức, mạnh về phong trào, nâng chất đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên; gắn hoạt động đoàn với nhu cầu của thanh niên; tăng cường các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

Để triển khai thực hiện cụ thể phong trào đoàn một cách hiệu quả và thiết thực, Ban Chấp hành Đoàn Sở cũng ban hành kế hoạch công trình thanh niên cấp Sở “Thành lập đội hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung vào các hoạt động tổ chức buổi tọa đàm cho doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp; tổng hợp các quy định của nhà nước để xây dựng quy trình hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp khởi nghiệp; thành lập đội hình hướng dẫn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đội hình hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho doanh nghiệp khởi nghiệp; quảng bá thương hiệu và giới thiệu tiêu thụ sản phẩm.

Chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ VIII (2017-2022), cụ thể:

1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp.

2. 100% đoàn viên đăng ký và chủ động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện Đoàn viên. 100% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc làm theo lời Bác.

3. Hằng năm, tổ chức ít nhất 01 đợt sinh hoạt chủ điểm cấp Đoàn Sở lồng ghép các  hoạt động tìm hiểu về truyền thống, lịch sử dân tộc; mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động về nguồn tại đơn vị; 100% các cơ sở Đoàn tổ chức đầy đủ các đợt sinh hoạt chủ điểm do Đoàn Khối chỉ đạo.

4. Hằng năm, tổ chức ít nhất 01 buổi đối thoại với Đảng ủy Sở, 01 lớp tập huấn cán bộ Đoàn. Phấn đấu 70% thành viên Ban Chấp hành Đoàn Sở được tham gia học trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

5. Hằng năm, vận động ít nhất 50 phần quà Tết cho đoàn viên thanh niên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa các cơ sở Đoàn trực thuộc.

6. Triển khai hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm”, hằng năm, có 10 - 15 sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được Hội đồng sáng kiến Sở công nhận, giới thiệu tuyên dương ít nhất 01 gương “Cán bộ, công chức trẻ, giỏi, thân thiện”; mỗi cơ sở Đoàn ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; giới thiệu ít nhất 05 tập thể và 05 đoàn viên được Đảng ủy Sở tuyên dương Học tập và làm theo lời Bác, mỗi cơ sở Đoàn giới thiệu ít nhất 02 đoàn viên cho cấp ủy đơn vị tuyên dương tại đơn vị.

7. Hoàn thành công trình thanh niên nhiệm kỳ VIII “Thành lập đội hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Hằng năm, hoàn thành ít nhất 01 công trình thanh niên cấp sở; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới hoặc chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hoặc cải cách hành chính của đơn vị, trong đó có ít nhất 01 công trình thanh niên tiêu biểu được Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng công nhận.

8. Hằng năm, tổ chức 01 Hội thao hoặc Hội thi văn nghệ; Trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 03 hoạt động về kỹ năng xã hội.

9. Bồi dưỡng, giới thiệu từ 15 – 20 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ, trong đó 50% Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

10. Đoàn Sở được đánh giá, phân loại xuất sắc hàng năm; 80% cơ sở Đoàn được đánh giá vững mạnh, 80% đoàn viên xếp loại khá trở lên, không có đoàn viên yếu.

Đại hội bầu chọn ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII, với 11 đồng chí và bầu Ban Thường vụ, có 3 đồng chí:

1. Lê Việt Bảo, Bí thư Đoàn Sở,

2. Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đoàn Sở,

3. Hoàng Trí Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Sở, Bí thư Chi đoàn Chi cục Phát triển nông thôn

Đại hội cũng đã bầu ra 7 đồng chí tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên cấp Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố, với 5 đồng chí là đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./. 

 

Mạnh Kha

 

 

 


Số lượt người xem: 1667    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm