SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
9
0
6
5
5
4
Giai quyet TTHC 08 Tháng Mười Hai 2021 3:05:00 CH

Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả trong năm 2021

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 46 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ/106 thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa là 9.160 hồ sơ/9.160 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể:
+ Giải quyết trước hạn 8.244 hồ sơ/9.160 hồ sơ (đạt 90%).
+ Giải quyết 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (trong đó, có 16 thủ tục phát sinh hồ sơ) là 814 hồ sơ/822 hồ sơ (đạt 99%).
+ Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích (Bưu điện) là 1.832 hồ sơ/9.160 hồ sơ (đạt 20%).


Số lượt người xem: 694    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm