SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
3
1
6
Tủ sách Pháp luật 27 Tháng Năm 2024 9:35:00 SA

Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 653/KH-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2024 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024.
Toàn văn Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố và Kế hoạch số 653/KH-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2024 xem chi tiếp tại đây./.


Số lượt người xem: 110    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm