SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
6
1
0
Tủ sách Pháp luật 27 Tháng Năm 2024 10:00:00 SA

phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024 trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024 trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố về thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028” năm 2024 trên địa bàn Thành phố;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 650/SNN-VP ngày 07 tháng 3 năm 2024 triển khai nội dung trên.
Toàn văn nội dung Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2019, Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022, Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2024, Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 04 tháng 3 năm 2024, Kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 04 tháng 3 năm 2024, Công văn số 650/SNN-VP ngày 07 tháng 3 năm 2024 xem chi tiếp tại đây./.


Số lượt người xem: 1247    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm