SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
4
2
2
Tủ sách Pháp luật 10 Tháng Sáu 2024 9:00:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 649/KH-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2024 triển khai nội dung trên.

Toàn văn nội dung Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố, Kế hoạch số 649/KH-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2024 xem chi tiếp tại đây./.


Số lượt người xem: 71    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm