SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
4
9
3
TIN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 29 Tháng Mười Một 2016 4:20:00 CH

TPHCM – Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

 

Thành phố có 54/56 đạt chuẩn nông thôn mới. 3/5 huyện (Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn) được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 (vào tháng 12 năm 2015), Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và giao lưu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Thành phố Hồ Chí Minh là 01 trong 13 tỉnh thành đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước và có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn) được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là thành quả to lớn của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng nông thôn mới tại Thành phố trong thời gian qua đã huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia tích cực. Có trên 19.650 hộ dân hiến trên 2 triệu m2 đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện đến nay là 47.336 tỷ 378 triệu đồng. Trong đó vốn huy động từ cộng đồng 37.121 tỷ 857 triệu đồng (chiếm 77,3%). Phong trào Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, đã xóa 2.923 căn nhà tạm, dột nát tại 5 huyện (sửa chữa 682 căn, xây mới 2.241 căn); tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, dột nát và công tác an sinh xã hội (học bổng, hộ nghèo…) trên 98,7 tỷ đồng.

Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6183/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu giai đoạn 2016 – 2020, 100% các xã (56/56 xã) trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới cao hơn, bền vững hơn. Năm 2020, 02 huyện còn lại (Cần Giờ, Bình Chánh) được Trung ương công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Quyết định số 6183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

 

Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 5757    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm