SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
5
1
9
TIN TRỒNG TRỌT 19 Tháng Bảy 2024 7:26:52 SA
Thông báo Quyết định của Cục Trồng trọt về chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón và tổ chức chứng nhận phân bón  (04/07/2016)
Ngày 24 tháng 6 năm 2016 Cục Trồng trọt đã ban hành các Quyết định sau: Quyết định 242/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón Quyết định 249/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón Chi tiết xem tại đây
chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014  (12/12/2013)
Thực hiện Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp triển khai, kết quả như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013: 1. Kết quả ...
tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12/2013)
I. Tình hình chung: 1. Thuận lợi: - Thành phố đã ban hành chủ trương chính sách về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình trọng điểm phát triển ngành nông nghiệp, do vậy cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, các chương trình, chính sách hỗ ...
Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12/2013)
I. MỤC TIÊU: Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân sản xuất và tiêu thụ hoa, cây kiểng trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất thuận nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người trồng hoa, cây kiểng. II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ HOA, CÂY KIỂNG ...
Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2013  (15/10/2013)
I. Tình hình chung: 1. Thuận lợi: - Thành phố đã ban hành chủ trương chính sách về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình trọng điểm phát triển ngành nông nghiệp, do vậy cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, các chương trình, chính ...
kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên lúa giai đoạn 2014 - 2020  (03/10/2013)
Thực hiện nội dung văn bản số 2910/BNN-TT ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình và đăng ký kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên lúa giai đoạn 2014 - 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau: I. Đánh giá tình hình sản xuất các loại cây trồng hàng ...
chương trình phát triển hoa, cây kiểng 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2013  (01/10/2013)
Thực hiện Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện, kết quả thực hiện 9 tháng năm 2013 như sau: I. TÌNH ...
thực hiện chương trình phát triển hoa, cây kiểng 6 tháng và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013  (27/06/2013)
Thực hiện Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 như sau: I. ...
thực hiện chương trình rau an toàn 6 tháng và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013  (15/06/2013)
Thực hiện Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện, kết quả cụ thể như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 ...
sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2012 - 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2013.  (07/05/2013)
I. Tình hình chung: 1. Thuận lợi: - Thành phố đã ban hành chủ trương chính sách về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình trọng điểm phát triển ngành nông nghiệp, do vậy cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, các chương trình, chính ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm