SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
5
2
9
3
3
Tin tức tổng hợp 20 Tháng Giêng 2021 4:44:13 SA
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (08/01/2021)
Căn cứ Thông báo số 52/TB-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: nhu cầu và vị trí tuyển dụng chi tiết xem tại đây
Thông báo số 222/TB-SNN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (07/10/2020)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí như sau: 1. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn a) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: - Ông Đinh Minh Hiệp - Số điện thoại cơ quan: 028.38297623 - Số điện ...
Kết quả sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2020  (16/09/2020)
  
Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 gắn với thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phát triển các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của ngành, gồm: Rau, hoa – cây ...
Tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh  (14/08/2020)
  
Với định hướng: “Xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và ngành nghề nông thôn truyền thống, đặc trưng vùng nông thôn Thành phố thương hiệu trên phạm vi cả nước và định hướng đến thị trường quốc tế”. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố Hồ ...
Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”  (14/08/2020)
Căn cứ Quyết định số 1043/KH-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch số 952/KH-SNN ngày 29/4/2020 để tổ chức Về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, Sở Nông nghiệp ...
Kết quả sơ kết đợt 2 thực hiện phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (12/08/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch ...
TPHCM điều chỉnh thời gian hoàn thành các nhà máy giết mổ công nghiệp  (24/07/2020)
  
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2020 về điều chỉnh thời gian hoàn thành các nhà máy giết mổ công nghiệp và thời gian hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm hiện hữu trên địa bàn Thành phố. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, đưa vào hoạt động 3 nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp, cụ ...
Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp  (06/07/2020)
  
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Thời gian áp dụng 1 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng ...
Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 tăng 2,96% so cùng kỳ  (26/06/2020)
  
Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của ngành, gồm: Rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), ...
15 năm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại Thành phố Hồ Chí Minh  (16/06/2020)
  
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định công nghệ sinh học là công nghệ được ưu tiên phát triển. Nghị quyết nêu rõ: “Phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm