SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
6
0
0
Tin tức tổng hợp 20 Tháng Năm 2024 4:03:53 SA
Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố  (19/02/2024)
Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4302/QĐ-UBND về miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố đối với 01 trường hợp báo cáo viên pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nội dung chi tiết xem tại đây
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  (30/11/2023)
Bảng công bố chi tiết xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định vùng được nuôi chim yến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (24/11/2023)
Thành phố có đặc điểm sinh thái phù hợp để nuôi yến như địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu ôn hòa với nền nhiệt độ cao và tương đối ổn định trong năm. Bên cạnh đó, tần suất xuất hiện của bão ít và ít chịu ảnh hưởng của bão là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi yến trong nhà trên địa bàn. Hiện nay, nghề nuôi chim yến tạo ra ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo  (10/11/2023)
“Quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố  (25/10/2023)
Công văn số 3215/SNN-TTKN Danh mục định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông Tờ trình Ban hành Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Bảng thuyết minh sửa đổi, bổ sung định ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết  (25/10/2023)
quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023  (20/10/2023)
  
- Diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng - 875 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 10, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, ...
Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (06/10/2023)
Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Đối tượng áp dụng, các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  (16/08/2023)
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP). Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.  (14/08/2023)
Thời gian qua Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (còn gọi là chính sách hỗ trợ lãi vay) là cơ chế đặc thù của Thành phố, được triển khai thực hiện xuyên suốt từ năm 2006 đến nay theo các văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm