SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
8
2
2
6
3
TIN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 25 Tháng Bảy 2013 2:20:00 CH

Thành phố Hồ Chí Minh – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2013

 

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012, của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2020, với mục đích nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ các cấp từ thành phố đến cơ sở nắm vững chủ trương, cơ chế chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới qua đó làm công tác xây dựng nông thôn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2013, tại Hội trường Thành phố (Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, Quận 3), Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2013. Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố khai mạc lớp học và khoảng 400 cán bộ là Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Thành viên Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới và Ủy ban nhân dân các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ; Trưởng Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc 56 xã thuộc 5 huyện; cán bộ phụ trách công tác dân vận của Đảng ủy và cán bộ kế toán của 56 xã thuộc 5 huyện ngoại thành tham dự.

Các học viên tham gia lớp học được nghiên cứu, trao đổi các nội dung: Cơ chế tài chính triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và một số chính sách liên quan. Sau đấy, các học viên thảo luận theo tổ, nhóm (hình thức chia tổ thảo luận) xoay quanh các nội dung: Mục tiêu, bản chất xây dựng nông thôn mới và cách thức tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; phương pháp tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, giải pháp thu hút đầu tư, các cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình; đặc biệt các giải pháp phát triển sản xuất; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh - trật tự xã hội; tổ chức thực hiện và quản lý dự án đầu tư xây dựng, phương thức giám sát cộng đồng; công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội; phân công nhiệm vụ và kiểm tra của cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Qua đó, giúp cho các cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 4, Nghị quyết 16-NQ/CT của  Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, phấn đấu 100% các xã đều đạt cơ bản 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015.

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố khai mạc lớp học

Đặng Kiệt

 

 


Số lượt người xem: 6069    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm