SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
8
2
3
3
1
TIN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 24 Tháng Tám 2013 4:00:00 CH

THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ TẠI 06 XÃ ĐIỂM VÀ DỰ KIẾN LỘ TRÌNH ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ ĐẾN CUỐI NĂM 2013 TẠI 50 XÃ NHÂN RỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Thông báo số 25-TB/BCĐNTM ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới và công tác chuẩn bị tổng kết đề án xây dựng nông thôn mới tại 5 xã điểm;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại các văn bản: công văn 712-CV/TU ngày 12 tháng 6 năm 2013 về tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm, kế hoạch số 2786/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến cuối năm 2013;

Ngày 01 tháng 8 năm 2013 và ngày 20 tháng 8 năm 2013, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai, duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 6 xã điểm và 50 xã nhân rộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp, gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã Tân Thông Hội, Xuân Thới Thượng, Tân Nhựt, Nhơn Đức và Lý Nhơn (không có Ban Quản lý xây nông thôn mới xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi tham dự).

Trên cơ sở tình hình thực hiện và báo cáo của các thành viên dự họp, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 6 xã điểm và dự kiến lộ trình đạt chuẩn các tiêu chí đến cuối năm 2013 tại 50 xã nhân rộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 

 

 

I. Tình hình thực hiện các tiêu chí tại 06 xã điểm

1.     Xã Tân Thông Hội ,huyện Củ Chi: đã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, hiện đang rà soát, chỉnh sửa kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 – 2015.

2.     Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi: đã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, hiện đang rà soát, chỉnh sửa kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 – 2015.

3.     Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn: hiện tại đã cơ bản đạt chuẩn 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn lại 01/19 tiêu chí (TC 17: Môi trường) dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Cụ thể hướng giải quyết với tổng số hộ chăn nuôi heo tại khu vực gây ô nhiễm môi trường là 40 hộ như sau:

-      Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện xây dựng Biogas (dạng túi) để xử lý chất thải chăn nuôi.

-      Vận động một số hộ dân hết hợp đồng với chủ đất sẽ trả lại đất, không tiếp tục thực hiện chăn nuôi tại đây, dần tiến tới tháng 6 năm 2014 sẽ thực hiện giải tỏa trắng khu vực này vì nằm trong phạm vi cách ly lò giết mổ theo quy hoạch.

4.     Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh: hiện tại đã cơ bản đạt chuẩn 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn lại 02/19 tiêu chí (TC 5: Trường học và TC 6: Cơ sở vật chất văn hóa) dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Cụ thể như sau:

- Tiêu chí 5: đã thi công hoàn thành được 50% khối lượng của 02 trường mầm non và tiểu học Tân Nhựt; dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ hoàn thành và đạt chuẩn tiêu chí này.

- Tiêu chí 6: hiện tại xã chưa có Trung tâm văn hóa – thể thao xã để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân; tuy nhiên trên địa bàn xã có khu di tích Láng Le – Bàu Cò được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, phục vụ nhu cầu tham quan và thực hiện chức năng giáo dục lịch sử cho người dân trên địa bàn. Trong giai đoạn hiện tại, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, sẽ thực hiện bổ sung trang thiết bị vào khu di tích Láng Le – Bàu Cò để thực hiên thêm chức năng sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân, thực hiện xây dựng Trung tâm văn hóa – Thể thao xã vào giai đoạn sau.

Như vậy, tính đến cuối năm 2013, xã Tân Nhựt sẽ đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

5.     Xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè: hiện tại đã cơ bản đạt chuẩn 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn lại 02/19 tiêu chí (TC 5: Trường học và TC7: Chợ nông thôn) dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Cụ thể như sau:

- Tiêu chí 5: còn vướng Trường Mầm non Hướng Dương chưa khởi công, do kinh phí đầu tư khá lớn, hiện đang trong giai đoạn thẩm tra dự toán công trình. Dự kiến khởi công trong quý IV năm 2013.

- Tiêu chí 7: đã hoàn thành giai đoạn đền bù cho các hộ dân có đất nằm trong dự án xây chợ, dự kiến khởi công trong tháng 8/2013 và hoàn thành vào đầu năm 2014. 

6.     Xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ: đã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, hiện đang rà soát, xây dựng kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2015.

II. Dự kiến thực hiện các tiêu chí tại 50 xã nhân rộng đến cuối năm 2013

Căn cứ vào Báo cáo tình hình thực hiện nông thôn mới đến tháng 6, phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2013 của 5 huyện và sự thống nhất trong cuộc họp, dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2013 như sau:

1.     Huyện Củ Chi:

- Cơ bản đạt chuẩn 17/19 tiêu chí: 04 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn 12 đến 16 tiêu chí: 14 xã (Trong đó thấp nhất là 12 tiêu chí);

2.     Huyện Hóc Môn:

- Cơ bản đạt chuẩn 17/19 tiêu chí: 01 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn 12 đến 16 tiêu chí: 03 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn từ 10 đến 11 tiêu chí: 05 xã

3.     Huyện Bình Chánh:

- Cơ bản đạt chuẩn 17/19 tiêu chí: 0 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn 12 đến 16 tiêu chí: 09 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn từ 10 đến 11 tiêu chí: 04 xã

4.     Huyện Nhà Bè:

- Cơ bản đạt chuẩn 17/19 tiêu chí: 02 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn từ 12 đến 16 tiêu chí: 03 xã;

5.     Huyện Cần Giờ:

- Cơ bản đạt chuẩn từ 12 đến 16 tiêu chí: 01 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn từ 10 đến 11 tiêu chí: 04 xã

6.     Tổng quan chung:

Dự kiến số lượng tiêu chí đạt được tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến cuối năm 2013 như sau:

- Cơ bản đạt chuẩn từ 17 tiêu chí trở lên: 07 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn 12 đến 16 tiêu chí: 30 xã;

- Cơ bản đạt chuẩn từ 10 đến 11 tiêu chí: 13 xã


Số lượt người xem: 4540    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm