SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
8
2
3
8
7
TIN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 19 Tháng Ba 2014 9:50:00 SA

Xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

          Đối tượng áp dụng là các địa phương trên địa bàn cả nước; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan trong quá trình xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

          Xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận, có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận, có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định, 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập) và các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận, có 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định, 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên (trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập) và các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Việc công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện theo thời hạn 05 năm một lần tính từ ngày ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của cấp có thẩm quyền.

Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khen thưởng xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định hiện hành và Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 4523    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm