SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
8
2
1
3
9
TIN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 21 Tháng Mười 2016 10:50:00 SA

Ban hành 19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Bộ tiêu chí về nông thôn mới bao gồm 19 tiêu chí và được chia thành 5 nhóm: Quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi trường, hệ thống chính trị. Quyết định quy định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung các tiêu chí 2 (giao thông), tiêu chí 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí 8 (thông tin và truyền thông), chỉ tiêu thực hiện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương).

Phần lớn nội dung thực hiện các tiêu chí cao hơn so với Quyết định 491/QĐ-TTg và Quyết định số 342/QĐ-TTg: Tiêu chí 10 (thu nhập), thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 vùng Đông Nam bộ từ 59 triệu đồng/người trở lên. Tiêu chí 11 (hộ nghèo), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 vùng Đông Nam bộ từ 1% trở xuống. Tiêu chí 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) có bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) có bổ sung chỉ tiêu xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội…   

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn…

Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 4258    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm