SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
6
0
4
Thông tin tuần 02 Tháng Sáu 2016 3:55:00 CH

Thông tin tuần 21 (từ ngày 23/5/2016 đến ngày 28/5/2016)

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung của Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016:

- Thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, thủy sản, cá sấu, cây cảnh – cá kiểng, giống cây, giống con chất lượng cao... giai đoạn 2016-2020 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư về vốn với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt vụ Hè Thu:

- Lúa: Đã xuống giống 3.074 ha.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 2.190 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2015 (trong đó 1.092 ha trồng rau muống nước và 56 ha trồng rau muống hạt).

b) Chăn nuôi:

- Trâu, bò: Tổng đàn 155.958 con, xấp xỉ cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 96.412 con, giảm 2,1% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 355.611 con, tăng 6,2% so cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản 53.293 con, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

a) Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng về vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 38 điểm/22 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 09 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 1.962 kg phụ phẩm heo, 208 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 63 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 7.893 quả trứng gia cầm; xử lý 06 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 31 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Hè Thu 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

b) Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 2.984 con, heo hơi: 47.722 con, heo bên: 20.671 con, gia cầm sống: 495.387 con, trứng gia cầm: 32.465.701 quả, sản phẩm chế biến: 111.571 kg, sản phẩm đông lạnh: 163.698 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 50.611 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 215 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 593.040 con, tiêu độc sát trùng: 105.613 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 5.312 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 570.000 kg, thịt heo: 150.962 kg, thịt gia cầm: 1.819.806 kg, thịt dê cừu: 21.333 kg, phụ phẩm gia cầm: 126.515 kg, phụ phẩm trâu bò: 102.297 kg.

c) Hoạt động diêm nghiệp:

Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) niên vụ 2015-2016. Tính đến ngày 28/5/2016, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.634,5 ha, trong đó muối đất 552,5 ha, muối trải bạt 1.082,0 ha. Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 720 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 483 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ. Tổng sản lượng muối đạt 130.086 tấn, trong đó: sản lượng muối đất: 38.928 tấn; sản lượng muối trải bạt: 91.158 tấn. Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 31.550 tấn, trong đó: muối đất: 11.900 tấn; muối trải bạt: 19.650 tấn. Sản lượng muối còn lại: 98.536 tấn, trong đó: muối đất: 27.028 tấn; muối trải bạt: 71.508 tấn. Giá thu mua: muối đất: 300 đồng/kg; muối trải bạt: 350 đồng/kg. Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 0 tấn.

d) Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

        Trong tuần đã tổ chức 25 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 10 đợt, chốt đêm 03 đợt với 81 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ: 53 lượt/53 cơ sở. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ: 61 lượt/61 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 17 cơ sở. Kiểm tra xác nhận: 2.711,756 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại nhập khẩu. Đóng búa kiểm lâm 43,223 m3 gỗ các loại. Kiểm tra lâm sản nhập xưởng sau chế biến 23 lượt hồ sơ có 763,273 m3 gỗ tròn và 1.810,632 m3 gỗ xẻ. Xác nhận 109 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp gồm 3.477,677 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc nhập khẩu; và 01 bộ đồ gỗ hoàn chỉnh 10 món.

          đ) Hoạt động xây dựng nông thôn mới:

- Thành phố có 53/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã và huyện Cần Giờ 05/06 xã. 3/5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) được Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

- Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đến nay là 18,9/19 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so với khi triển khai xây dựng đề án nông thôn mới tại các xã (bình quân 6,9 tiêu chí).

- Còn lại 03 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

e) Theo dõi tình hình thực hiện vay vốn theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND: từ ngày 23/02/2016 đến 23/5/2016: 73 quyết định, 216 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 142 tỷ đồng, tổng vốn vay: 96 tỷ đồng.

g) Công tác kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

          - Công tác bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: thực hiện được 300 con, từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 2.540 con. Tính từ khi triển khai Chương trình bình tuyển, lập lý lịch và gắn số tai cho đàn bò sữa đã thực hiện 89.674 con, trong đó 85% bò sữa đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Tiến hành khảo sát và theo dõi khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ, thực hiện được là 1.200 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 3.200 con (14.835 lượt con), trong đó cái sinh sản chiếm 62% tổng đàn (cái vắt sữa chiếm 47%).

          - Đã thực hiện giám định, bình tuyển, kiểm tra chất lượng tinh cho 20 con heo đực giống nuôi nông hộ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 460 con.

          - Trại Trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa Israel: Tổng đàn hiện nay là 219 con, trong tuần có 02 bê cái sinh ra được gieo từ dòng tinh phân giới tính, có 03 con bò , thực hiện gieo tinh 16 bò cái trong đó có 02 con bò tơ còn lại là bò khai thác sữa. Tổng đàn khai thác sữa là 96 con, sản lượng sữa trung bình trong tuần là 21.9 kg/con/ngày. Kết quả chất lượng sữa từ Vinamilk: vật chất khô không béo: 8.49; béo: 3.68; somatic: 465.000cell/lít.      

h) Công tác chứng nhận VietGAP:

          Đầu năm 2016, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã hỗ trợ chứng nhận cho 13 tổ chức, cá nhân sản xuất rau với tổng diện tích 23,93 ha diện tích canh tác, tương đương 83,17 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 957,90 tấn/năm.

          Hiện nay, tổng số tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 408 tổ chức, cá nhân tương đương 273,88 ha diện tích canh tác; tương đương 990,12 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 20.661,64 tấn/năm.

          Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 806 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 07 HTX và Tổ hợp tác: HTX Ngã 3 Giòng, HTX Phú Lộc, HTX Thỏ Việt, HTX Phước An, HTX Nhuận Đức, HTX Nông nghiệp Xanh và Tổ cây ăn trái Trung An; 11 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 488,72 ha; tương đương 2.421,80 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 51.504,13 tấn/năm.

          i) Hoạt động tư vấn hỗ trợ nông nghiệp và khuyến nông:

            - Tổ chức 09 lớp tập huấn:

          + 01 lớp tập huấn lớp kỹ thuật chăm sóc mai nở đúng tết tại xã Cần Thạnh,  huyện Cần Giờ;

          + 03 lớp tập huấn kỹ thuật trồng lan cắt cành tại các xã Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Tân Phú, huyện Củ Chi;

          + 03 lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan tại xã Bình Chánh, Bình Hưng Hòa B, huyện Bình Chánh và xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn;

          + 01 lớp tập huấn nuôi cá dĩa tại phường Phước Long, Quận 9;

          + 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi heo đảm bảo vệ sinh môi trường tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè;

          - Tổ chức 03 cuộc tham quan:

          + 01 cuộc  tham quan mô hình nuôi cá bóp tại xã Cần Thạnh cho nông dân xã Long Hòa, huyện Cần Giờ;

          + 01 cuộc  tham quan mô hình chăn nuôi heo thịt trên nền đệm lót sinh học tại huyện Hóc Môn;

          + 01 cuộc tham quan mô hình ứng dụng công nghệ mới (hệ thống tưới tiết kiệm) trên rau tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi cho nông dân xã Trung Lập Thượng, Nhuận Đức./.

 

 


Số lượt người xem: 2816    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm