SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
5
7
9
Thông tin tuần 30 Tháng Sáu 2017 10:50:00 SA

Thông tin tuần 25 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Quyết định số 6802/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2017.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2017 đối với các chương trình, đề án, quy hoạch, dự án của ngành giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt: Chương trình phát triển rau an toàn, hoa cây kiểng, bò sữa, bò thịt, giống cây – con chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xúc tiến thương mại, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục thẩm định đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 56 xã giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt:

- Lúa vụ Hè - Thu: Đã xuống giống 5.313 ha, thu hoạch 315 ha.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 3.667 ha (trong đó 1.655 ha trồng rau muống nước và 110 ha trồng rau muống hạt).

b) Chăn nuôi:

- Bò: Tổng đàn ước 142.292 con, giảm 6% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 82.926 con, giảm 6,5% so với cùng kỳ; cái vắt sữa 42.202 con, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi ước 125.340 tấn, giảm 2,9% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 328.133 con, giảm 1,7% so cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản 19.499 con, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

a) Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng về vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 91 điểm/30 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 10 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 1.339 kg phụ phẩm heo, 249 con gà chết tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 58con heo tại các cơ sở giết mổ; xử lý 106 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 41 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Hè - Thu 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

b) Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò hơi: 172 con, trâu bò tuột: 2.934 con, heo hơi: 52.373 con, heo bên: 19.465 con, gia cầm sống: 513.677 con, gia cầm tươi: 366.733 con, sản phẩm chế biến: 74.758 kg, sản phẩm đông lạnh: 229.436 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 65.517 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 224 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 533.000 con, tiêu độc sát trùng: 86.671 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 6.048 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu: 71.276 kg, thịt bò: 18.175, thịt heo: 31.434 kg, thịt gia cầm: 281.422 kg, thịt dê cừu: 1.485 kg, phụ phẩm gia cầm: 30.000 kg, phụ phẩm heo: 60.958 kg, phụ phẩm trâu bò: 1.789 kg.

c) Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Các đơn vị trong Chi cục Kiểm lâm đã tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: 18 lượt/ 41 người, trong đó phối hợp với chủ rừng 08 lượt; với lực lượng giáp ranh 02 lượt; chốt đêm 03 lượt. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ: 40 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 09 cơ sở. Kiểm tra lâm sản nhập xưởng: 2.478,10 m3 gỗ nhập khẩu các loại (trong đó: 821,20 m3 gỗ tròn, 1.656,80 m3 gỗ xẻ). Kiểm tra lâm sản sau chế biến: 112,7 m3 gỗ xẻ. Đóng búa kiểm lâm: 796,10 m3 gỗ tròn (trong đó: 201,50 m3 gỗ tròn nhập khẩu, 594,60 m3 gỗ trong nước). Xác nhận nguồn gốc lâm sản: 174 hồ sơ; 11.981,40 m3 gỗ nhập khẩu (trong đó: 8.557,40 m3 gỗ tròn; 3.424,0 m3  gỗ xẻ); 25.009 bộ sản phẩm hoàn chỉnh.

d) Hoạt động xây dựng nông thôn mới:

- Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 05 huyện và 56 xã giai đoạn 2016 – 2020:

+ Xây dựng đề án cấp huyện: Hiện có 02 huyện: Nhà Bè và Cần Giờ gửi Đề án về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố; đang trình các Sở ngành xem xét, góp ý bằng văn bản. Dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2017.

+ Xây dựng đề án cấp xã: Đến nay, có 41 xã hoàn thành đề án gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố; có 23 xã chưa đạt yêu cầu phải thực hiện lại; 18 xã (đã khảo sát danh mục đầu tư hạ tầng tại 14 xã) đáp ứng yêu cầu, hiện đang khẩn trương xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở ngành để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; còn lại 15 xã chưa hoàn thành Đề án gửi về.

- Tính theo Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông TP HCM giai đoạn 2016 – 2020 (tại Quyết định 6182/QĐ-UBND): Số tiêu chí đạt bình quân 01 xã là: 08/19 tiêu chí.      

 

e) Tình hình thực hiện Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố:

- Từ ngày 01/01/2017 đến 12/6/2017: 268 quyết định, 614 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 506,921 tỷ đồng, tổng vốn vay: 270,724tỷ đồng.

- Lũy tiến thực hiện từ ngày 23/02/2016 đến 12/6/2017: 1.222 quyết định, 3.092 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 2.148,603 tỷ đồng, tổng vốn vay: 1.321,881 tỷ đồng.

g) Công tác kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

- Thực hiện bình tuyển, lập lý lịch cho 97 con bò sữa, lũy kế từ đầu năm đến nay được 2.297 con, đạt 45,9% kế hoạch; trong đó có 85% bò sữa đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trọng lượng bò trong độ tuổi bình tuyển từ 12 tháng tuổi đạt trên 230 kg.

- Tiến hành khảo sát và theo dõi khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ, thực hiện được là 683 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 16.544 con, lũy kế đạt 46% kế hoạch năm 2017. Trong đó, số bò cái sinh sản chiếm 61% tổng đàn, cái vắt sữa chiếm 48%, cai sữa chiếm 12%. Đàn bò sữa không ngừng được cải thiện cả về số lượng và chất lượng, tuổi phối giống lần đầu bình quân 476 ngày, khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 434 ngày, hệ số phối bình quân là 3,3 liều/con.

- Trong tuần, đã thực hiện được 45 mẫu phân tích, gồm: 09 mẫu phân tích chỉ tiêu vật chất khô đối với hỗn hợp thức ăn (TMR) và các thực liệu chăn nuôi bò sữa; 36 mẫu sữa tươi nguyên liệu. Lũy kế từ khi thực hiện chương trình đến nay là 20.393 mẫu (gồm mẫu sữa, mẫu máu và mẫu phân tích chỉ tiêu vật chất khô, mẫu tinh).

- Trại Trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa Israel: Tổng đàn bò là 233 con, bò khai thác sữa là 92 con, sản lượng sữa bình quân trong tuần là 21,6 kg/con/ngày. Trong tuần, đàn bò sinh thêm được 01 con bê đực.

h) Công tác chứng nhận VietGAP:

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tiếp nhận 59 hồ sơ/35,50 ha đề nghị đánh giá chứng nhận VietGAP. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông nộp: 26 hồ sơ; hợp tác xã, công ty, đơn vị ngoài Sở nộp: 33 hồ sơ. Kết quả đánh giá như sau:

- Đã đánh giá đạt và cấp chứng nhận cho 44 cơ sở sản xuất rau, quả với tổng diện tích canh tác là 29,76 ha, tương đương 138,27 ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính 3.115,46 tấn/năm. Trong đó, có 02 cơ sở sản xuất xoài cát Cần giờ được chứng nhận VietGAP với tổng diện tích sản xuất  là 4,10 ha, năng suất ước tính trung bình khoảng 32 tấn/năm.

 + 03 hồ sơ/0,72  ha đánh giá đạt và đang chờ kết quả phân tích mẫu sản phẩm.

 + 11 hồ sơ/5,02 ha chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất VietGAP.

- Hiện nay, tổng số cơ sở đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 278 cơ sở tương đương 328,61 ha diện tích canh tác, tương đương 1.472,68 ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính 32.140,47 tấn/năm

- Tính lũy tiến đến nay, tổng số cơ sở sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 968 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích canh tác là 641,65 ha, tương đương 3.801,03 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 76.771,35 tấn/năm.

- Lũy tiến công tác đánh giá chứng nhận rau muống nước VietGAP: Tính từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tiếp nhận và đánh giá 130 hồ sơ/107,05 ha đăng ký chứng nhận rau muống nước VietGAP. Kết quả đánh giá như sau:

 + 65 cơ sở được chứng nhận VietGAP với tổng diện tích chứng nhận là 55,55 ha, tương đương với 444,4 ha diện tích gieo trồng, ước tính sản lượng khoảng 8.888 tấn/năm;

 + 51 cơ sở không đạt yêu cầu theo VietGAP. Lý do chủ yếu là chưa ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất (phần mua và sử dụng thuốc BVTV) hoặc kết quả phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép (10 cơ sở có mẫu phát hiện hoạt chất Carbendazim vượt ngưỡng cho phép);

 + 12 cơ sở sản xuất hủy đánh giá. Lý do: Cơ sở sản xuất không muốn tiếp tục chứng nhận VietGAP./.

i) Hoạt động khác:

- Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2017, tại Trung tâm Công nghệ sinh học (số 2374 Quốc lộ 1, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp Thành phố lần V năm 2017. Hội chợ kéo dài đến ngày 26 tháng 6 năm 2017, có 350 gian hàng của 143 tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố và các tỉnh tham gia.

 - Hội chợ triển giống nông nghiệp Thành phố lần V năm 2017 tiếp tục là nơi để các cá nhân, tổ chức giới thiệu, triển lãm giống cây, giống con chất lượng cao, các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, với nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hội chợ triển lãm như: hội thi hoa lan, hội thi bonsai, tọa đàm định hướng và giải pháp cải thiện di truyền giống heo, tọa đàm bảo hộ giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam…  Ngoài ra hội chợ còn là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giống nông nghiệp.

- Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp năm 2017 là sự kiện góp phần thực hiện mục tiêu của ngành nông nghiệp là xây dựng thành phố trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cung cấp cho khu vực./.


Số lượt người xem: 2122    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm