SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
6
1
7
Thông tin tuần 13 Tháng Bảy 2017 2:20:00 CH

Thông tin tuần 27 (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Quyết định số 6802/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2017.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2017 đối với các chương trình, đề án, quy hoạch, dự án của ngành giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt: Chương trình phát triển rau an toàn, hoa cây kiểng, bò sữa, bò thịt, giống cây – con chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xúc tiến thương mại, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục thẩm định đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 56 xã giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt:

- Lúa vụ Hè - Thu: Đã xuống giống 5.325 ha, thu hoạch 798 ha.

- Rau vụ Mùa: Diện tích gieo trồng rau là 482 ha (trong đó 162 ha trồng rau muống nước và 13 ha trồng rau muống hạt).

b) Chăn nuôi:

- Bò: Tổng đàn ước 142.375 con, giảm 6% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 82.926 con, giảm 6,5% so với cùng kỳ; cái vắt sữa 42.202 con, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi ước 125.340 tấn, giảm 2,9% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 328.147 con, giảm 1,7% so cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản 49.433 con, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

a) Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng về vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 87 điểm/26 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 10 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 1.484 kg phụ phẩm heo, 252 con gà chết tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 71 con heo tại các cơ sở giết mổ; xử lý 112 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 49 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

b) Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò hơi: 168 con, trâu bò tuột: 2.879 con, heo hơi: 52.051 con, heo bên: 12.019 con, gia cầm sống: 550.699 con, gia cầm tươi: 389.152 con, sản phẩm chế biến: 57.541 kg, sản phẩm đông lạnh: 173.100 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 66.490 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 219 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 546.932 con, tiêu độc sát trùng: 104.182 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 5.189 chiếc.

c) Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Các đơn vị trong Chi cục Kiểm lâm đã tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: 21 lượt/ 49 người, trong đó phối hợp với chủ rừng 09 lượt; với lực lượng giáp ranh 02 lượt; chốt đêm 02 lượt. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ: 49 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 15 cơ sở. Cấp sổ khai báo nhập xuất lâm sản: 01 quyển. Kiểm tra lâm sản nhập xưởng: 40 hồ sơ: 1.491,32 m3 gỗ nhập khẩu các loại (trong đó: 283,03 m3 gỗ tròn, 1.208,29 m3 gỗ xẻ). Kiểm tra lâm sản sau chế biến: 37,16 m3 gỗ xẻ. Đóng búa kiểm lâm: 191,40 m3 gỗ tròn nhập khẩu. Xác nhận nguồn gốc lâm sản: 171 hồ sơ; 10.076,63 gỗ nhập khẩu (trong đó: 5.457,50 m3 gỗ tròn; 4.608,69 m3  gỗ xẻ); 10,44 m3 gỗ tròn trong nước, 4.357 bộ sản phẩm hoàn chỉnh; 496 cặp sừng sơn dương.

d) Hoạt động xây dựng nông thôn mới:

- Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 05 huyện và 56 xã giai đoạn 2016 – 2020:

+ Xây dựng đề án cấp huyện: Hiện có 02 huyện: Nhà Bè và Cần Giờ gửi Đề án về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố; đang trình các Sở ngành xem xét, góp ý bằng văn bản. Dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2017.

+ Xây dựng đề án cấp xã: Đến nay, có 41 xã hoàn thành đề án gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố; có 23 xã chưa đạt yêu cầu phải thực hiện lại; 18 xã (đã khảo sát danh mục đầu tư hạ tầng tại 14 xã) đáp ứng yêu cầu, hiện đang khẩn trương xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở ngành để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; còn lại 15 xã chưa hoàn thành Đề án gửi về.

 

- Tính theo Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông TP HCM giai đoạn 2016 – 2020 (tại Quyết định 6182/QĐ-UBND): Số tiêu chí đạt bình quân 01 xã là: 08/19 tiêu chí.      

 

e) Tình hình thực hiện Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố:

- Từ ngày 01/01/2017 đến 10/7/2017: 354 quyết định, 804 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 669,416 tỷ đồng, tổng vốn vay: 378,023 tỷ đồng.

- Lũy tiến thực hiện Quyết định số 04/2016 (từ ngày 23/02/2016 đến 10/7/2017): 1.308 quyết định, 3.282 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 2.311,098 tỷ đồng, tổng vốn vay: 1.429,180 tỷ đồng.

g) Công tác kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

- Thực hiện bình tuyển, lập lý lịch cho 107 con bò sữa, lũy kế từ đầu năm đến nay được 2.503 con, đạt 50,06% kế hoạch; trong đó có 85% bò sữa đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trọng lượng bò trong độ tuổi bình tuyển từ 12 tháng tuổi đạt trên 230 kg.

- Tiến hành khảo sát và theo dõi khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ, thực hiện được là 752 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 18.266 con, lũy kế đạt 50,74% kế hoạch năm 2017. Trong đó, số bò cái sinh sản chiếm 61% tổng đàn, cái vắt sữa chiếm 48%, cai sữa chiếm 12%. Đàn bò sữa không ngừng được cải thiện cả về số lượng và chất lượng, tuổi phối giống lần đầu bình quân 476 ngày, khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 434 ngày, hệ số phối bình quân là 3,3 liều/con.

- Đã tiến hành giám định bình tuyển 15 con heo đực giống, lũy kế đạt 340 con heo đực giống, đạt 48,57% so với kế hoạch.

- Trại Trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa Israel: Tổng đàn bò là 234 con, bò khai thác sữa là 91 con, sản lượng sữa bình quân trong tuần là 21,7 kg/con/ngày. Trong tuần, đàn bò sinh thêm được 03 con bê gồm 01 bê cái và 02 bê đực.

 h) Công tác chứng nhận VietGAP:

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tiếp nhận 71 hồ sơ/38,84 ha đề nghị đánh giá chứng nhận VietGAP. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông nộp: 33 hồ sơ; HTX, công ty, đơn vị ngoài Sở nộp: 38 hồ sơ. Kết quả đánh giá như sau:

- Đã đánh giá đạt và cấp chứng nhận cho 59 cơ sở sản xuất rau, quả với tổng diện tích canh tác là 33,79 ha, tương đương 162,28 ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính 3.644,37 tấn/năm. Trong đó, có 02 cơ sở sản xuất xoài cát Cần giờ được chứng nhận VietGAP với tổng diện tích sản xuất  là 4,10 ha, năng suất ước tính trung bình khoảng 32 tấn/năm.

- 12 hồ sơ/5,05 ha chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất VietGAP.

Hiện nay, tổng số cơ sở đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 276 cơ sở tương đương 284,82 ha diện tích canh tác, tương đương 1.392,60 ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính 30.942,42 tấn/năm.

Tính lũy tiến đến nay, tổng số cơ sở sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 985 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích canh tác là 649,68 ha, tương đương 3.863,03 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 78.212,26 tấn/năm./.


Số lượt người xem: 2057    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm