SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
5
6
9
0
6
Tin tức tổng hợp 19 Tháng Sáu 2015 9:25:00 SA

Thông báo số 196/TB-SNN ngày 18/6/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí


Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 - Họ tên:              Nguyễn Phước Trung

 - Số điện thoại:    0989757079

 - Địa chỉ email:    nptrung.snn@tphcm.gov.vn

b. Người được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ phát ngôn:

- Họ tên:               Huỳnh Thị Kim Cúc

- Chức vụ:            Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại:     0907698440

- Địa chỉ email:     htkcuc.snn@tphcm.gov.vn

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Giám đốc Sở hoặc thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Khi được ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền sẽ được đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

               Thông báo này thay thế Thông báo số 406/TB-SNN ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí./.

 


Số lượt người xem: 4046    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm