SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
5
5
2
0
0
8
Tin tức tổng hợp 07 Tháng Mười 2020 9:25:00 SA

Thông báo số 222/TB-SNN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí như sau:

1. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Ông Đinh Minh Hiệp

- Số điện thoại cơ quan: 028.38297623

- Số điện thoại di động: 0918144422

- Địa chỉ hộp thư điện tử (Email): dmhiep.snn@tphcm.gov.vn

b) Người được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ phát ngôn:

- Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại cơ quan: 028.38297653

- Số điện thoại di động: 0903130360

- Địa chỉ hộp thư điện tử (Email): nxhoang.snn@tphcm.gov.vn

c) Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Giám đốc Sở hoặc thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên ngành.

d) Khi được ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ Email của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở ngay trong ngày kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028.38297611 – 38292103 - Fax: 028. 38294764 -  Email: snn@tphcm.gov.vn).

3. Định kỳ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức họp báo hoặc tổ chức họp báo trước khi tổ chức các sự kiện của ngành được Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở chủ trì, để cung cấp thông tin cho báo chí.

Thông báo này thay thế Thông báo số 319/TB-SNN ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Số lượt người xem: 10423    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm