SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
6
8
3
Tin tức tổng hợp 12 Tháng Tám 2020 10:10:00 SA

Kết quả sơ kết đợt 2 thực hiện phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng  Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 522/KH-SNN ngày 13/3/2020 về tổ chức thực hiện, kết quả đến nay (đợt 2 - từ 01/5/2020 đến 30/7/2020) như sau:

Về công tác tuyên truyền về đợt thi đua, về đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước của thành phố lần thứ VII:

Sở đã tập trung quán triệt công tác tuyên truyền về đợt thi đua, về đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước của thành phố lần thứ VII tại 2 Khối thi đua 31 và 32 thuộc Sở. Từ đó, các đơn vị đã triển khai trong toàn bộ CCVC-NLĐ, kết quả nhiều công trình, dự án, đề án đã được các đơn vị đăng ký thực hiện, hiệu quả mang lại từ các công trình dự án rất thiết thực.

Về đăng ký công trình, dự án thi đua và kết quả thực hiện;

- Tổng số công trình, dự án, giải pháp đăng ký: 17

- Tiến độ thực hiện đợt 1 và đợt 2: hoàn thành và cơ bản hoàn thành 10/17, đạt tỷ lệ gần 60%, trong đó đã hoàn thành 3/17, cơ bản hoàn thành 7/17

- Phấn đấu đến 23/9/2020: có 12/17 hoàn thành 100%, 5/17 cơ bản hoàn thành, do một số còn liên quan đến thủ tục như chương trình, chính sách nên dự kiến đến 23/9/2020 sẽ cơ bản hoàn thành về mặt nội dung.

Về tiến độ cụ thể các công trình, dự án:

1. Đề án “Xây dựng Bản đồ số hóa các vùng nuôi và khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

Đơn vị thực hiện: Chi cục Thủy sản

Mục tiêu: Hiệu quả của Dự án sau khi hoàn thành sẽ xây dựng được cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản lý sau:

- Cơ sở dữ liệu các vùng nuôi thủy sản được cập nhật và thể hiện trên bản đồ nền thành phố, người dùng có thể truy cập từ các thiết bị có kết nối mạng;

- Phần mềm WebGIS, có thể quản lý và cập nhật dữ liệu các vùng nuôi thủy sản VietGAP; vùng nuôi tôm nước lợ, mặn; vùng nuôi thủy sản nước lợ khác; vùng nuôi thủy sản nước ngọt; thông tin hộ nuôi thủy sản; doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vật tư thủy sản; cửa hàng kinh doanh thủy sản; cơ sở sản xuất, nuôi, kinh doanh cá cảnh; điểm quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản, phương tiện khai thác theo nhu cầu của người sử dụng;

- Thống kê, báo cáo số liệu đột xuất hoặc định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2020.

Kết quả thực hiện đến nay: Đã lập Dự thảo Đề cương “Xây dựng Bản đồ số hóa các vùng nuôi và khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” gửi các đơn vị nghiên cứu góp ý. Hiện Chi cục Thủy sản đã tổng hợp các ý kiến sở, ngành trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết.

2. Cung cấp cây giống lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020:

Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm

Mục tiêu: Thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2020

Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 2020

Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 10/01 – 15/3/2020, Đăng ký, tổng hợp nhu cầu cây giống lâm nghiệp trồng phân tán năm 2020 (Công văn số 20/CCKL-QLBVR ngày 09/01/2020).

- Từ ngày 16/3 – 30/4/2020, Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra thực tế địa điểm, diện tích trồng cây của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo việc cung cấp cây giống đúng đối tượng, phù hợp về số lượng và chủng loại cây cần trồng trên thực tế.

- Từ tháng 5 đến hết tháng 9/2020, tổ chức thực hiện cung cấp cây giống lâm nghiệp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký nhu cầu và tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình "Cung cấp cây giống lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020".

3. Phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố (tự thực hiện, không tốn kinh phí)

Đơn vị thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Mục tiêu: Chuyển từ viết tay sang nhập liệu trên phần mềm, in giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố thông qua phầm mềm.

(Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện Quy trình thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015: “Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn; sản phẩm động vật trên cạn từ cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố” và cấp bằng hình thức viết tay tại các cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu).

Thời gian hoàn thành: Quý 2/2020

Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tại cơ sở giết mổ gia cầm An Nhơn - quận Gò Vấp đã đạt được thành quả tốt trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y, góp phần đáp ứng phục vụ tốt cho cá nhân và doanh nghiệp có yêu cầu trong công tác thú y trên địa bàn thành phố; thuận lợi trong việc cập nhật, lưu trữ, truy xuất dữ liệu kiểm tra, kiểm soát vì vừa tiết kiệm thời gian trong thực hiện cấp giấy, vừa tiết kiệm được thời gian và con người phục vụ việc nhập liệu các giấy chứng nhận đã cấp bằng cách viết tay của đêm hôm trước vào phần mềm so với trước đây (vào buổi sáng). Hằng ngày, ngày Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện cấp từ 85-90 tờ (tương đương 617-627 tờ/tuần); qua sử dụng phần mềm đã tiết kiệm được 50% thời gian tác nghiệp (bình quân viết tay từ 5-10 phút/tờ giấy chứng nhận kiểm dịch, trong khi nếu thực hiện bằng máy tính chỉ khoảng 2-4 phút/tờ), góp phần giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp.

4. Tăng cường công tác lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật vùng sản xuất

Đơn vị thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Mục tiêu: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất góp phần giáo dục người nông dân và ý thức sản xuất rau an toàn cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Xử lý kịp thời những vi phạm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở sản xuất trên đại bàn Thành phố.

Thời gian hoàn thành: tháng 9/2020

Tiến độ thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã lấy mẫu rau kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vùng sản xuất gửi đi phân tích theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của bộ Y tế về quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm như sau:

- Số đợt: 4 đợt.

- Số cơ sở, hộ: 99 hộ.

- Số mẫu: 147 mẫu

Đến nay có kết quả phân tích như sau: Tất cả 147 mẫu phân tích đều có kết quả không vượt giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Đến nay đã hoàn thành, có kết quả phân tích như sau: Tất cả 100 mẫu phân tích đều có kết quả không vượt giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

5. Đánh giá chất lượng đàn bò sữa trại Trình diễn và Thực nghiệm công nghệ cao Israel và cung ứng con giống bò sữa năng suất cao cho hộ chăn nuôi

Đơn vị thực hiện: Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản

Thời gian hoàn thành: hiện nay đã cơ bản hoàn thành, đến tháng 9/2020 sẽ hoàn thành toàn bộ.

Mục tiêu: So sánh điểm khác biệt về năng suất sữa của đàn bò khi trại DDEF mới đưa vào vận hành và năng suất sữa của đàn bò hiện tại; đánh giá chất lượng đàn bò sữa đang nuôi tại trại DDEF theo công nghệ Israel; cung ứng con giống cho bà con nông dân, trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Kết quả thực hiện: Từ khi đi vào vận hành năm 2013 đến nay, trại DDEF đã đạt và vượt mục tiêu số lượng đàn bò của dự án với tổng đàn 230 con. Công tác cải thiện chất lượng giống bò sữa được đặt lên hang đầu, sử dụng nguồn tinh để phối giống cho đàn bò sữa theo “Đề án nâng cao chất lượng bò sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, có nâng suất cao, nguồn gốc từ Israel. Hiện nay, đàn con giống tại Trại đã có hướng chuyển biến tích cực về thể trạng, tầm vóc, nâng suất cũng như chất lượng. Cụ thể như sau:

- Đối với đàn bò sữa tại địa phương nhập về nuôi tại Trại trong giai đoạn ban đầu (120 con) thì năng suất được cải thiện từ 12kg/con/ngày lên 18,5 kg/con/ngày.

- Đối với đàn bò sữa được lai tạo từ nguồn tinh cao sản Israel (110 con) thì năng suất của đàn bò lứa 1: Năng suất đạt trên 21,5 kg/con/ngày; lứa 2: Năng suất đạt 24 - 25 kg/con/ngày; lứa 3: Năng suất đạt 26 - 28 kg/con/ngày.

- Sản lượng sữa bình quân lứa 1 đạt 6.557kg/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 21,5 kg/con/ngày (cao hơn năm 2016 là 6.066 kg/chu kỳ, tương đương 19.89 kg/con/ngày). Đỉnh sữa bình quân đạt 28.75kg (cao hơn cùng kỳ 2016 là 25,8 kg, cao hơn năm 2015 là 25,1 kg và năm 2014 là 23,37 kg).

- Sản lượng sữa bình quân lứa 2 đạt 7.685 kg/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 25,2 kg/con/ngày (cao hơn 2016 là 7.393 kg/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 24,3 kg/con/ngày; cao hơn 2015 là 6.755kg/con/chu kỳ 305 ngàytương đương 22,15 kg/con/ngày; cao hơn năm 2014 là 6.303 kg/chu kỳ, tương đương 20,67 kg/con/ngày). Đỉnh sữa bình quân đạt 32,38kg. Thời gian khai thác sữa ở đỉnh cao kéo dài > 60 ngày.

- Sản lượng sữa bình quân lứa 3 đạt 8.609kg/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 28,22 kg/con/ngày cao hơn 2016 là 8.108kg/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 26,58 kg/con/ngày.

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản cung ứng con giống ra ngoài thị trường tại Công văn số 1705/UBND-KT ngày 32/4/2018. Trung tâm đã xây dựng được các tiêu chí so sánh, đánh giá; lập danh sách những con bò sữa giống có năng suất cao, nguồn gốc lý lịch rõ ràng và chọn được một số con giống đủ điều kiện như: tầm vóc, thể trạng, năng suất chất lượng sữa di truyền từ ông bà, cha mẹ…sẽ cung cấp cho bà con chăn nuôi trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận trong thời gian vào cuối năm 2020 (dự kiến số lượng từ 05 - 10 con).

6. Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung Trang Thông tin điện tử (Website) của Trung tâm Khuyến nông khi sử dụng điện thoại thông minh

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến nông

Thời gian hoàn thành: hiện nay đã cơ bản hoàn thành, đến tháng 9/2020 sẽ hoàn thành toàn bộ.

Mục tiêu: Công trình sau khi hoàn thành sẽ phản ánh nhanh tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thông tin các ứng dụng khoa học kỹ thuật (video clip), dự báo tình hình sinh vật hại, giá cả thị trường đồng thời phổ biến chính sách, định hướng cho nông dân, doanh nghiệp, trang trại phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với nông nghiệp đô thị phù hợp với nhu cầu thị trường, gắn sản xuất với tiêu thụ lên các phương tiện công nghệ thông tin như: Internet, dụng điện thoại thông minh (Smartphone), máy tính bảng (Tab) chạy ứng dụng Android và IOS

Tiến độ thực hiện: Đã chuyển đổi toàn bộ hệ thống dữ liệu từ tên miền

www.khuyennongtphcm.com sang www.khuyennongtphcm.vn

Xây dựng website dành cho thiết bị di động thông minh (Android, IOS, talbel….) với giao diện hiện đại, bắt mắt dễ dàng truy cập thông tin. Tạo đầy đủ các chuyên mục cần thiết để thông tin cho ngành nông nghiệp và thông tin các thủ tục cải cách hành chính của thành phố,... Trong quý 1/2020 đã hoàn chỉnh cấu trúc, quản lý, bảo trì,… tiếp tục tạo và tinh chỉnh các chuyên mục cần thiết đến cuối năm 2020 hoàn thiện.

7. Cơ sở dữ liệu giá cả các mặt hàng nông sản

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ CDCCKTNN

Mục tiêu: Xây dựng và cập nhật được cơ sở dữ liệu về giá cả các mặt hàng nông sản phụ vụ cho người dân trên địa bàn TP.HCM. Cơ sở dữ liệu giá cả các mặt hàng nông sản được cập nhật hàng ngày, người dùng có thể truy cập vào website Trung tâm để biết thông tin giá cả các mặt hàng nông sản. Thống kê, báo cáo số liệu đột xuất hoặc định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần.

Thời gian hoàn thành: Quý 2/2020

Tiến độ thực hiện: Hoàn thành. Đã xây dựng cơ sở dữ liệu về giá cả các mặt hàng nông sản và cập nhật tình hình giá cả hàng ngày.

8. Sản xuất bộ sản phẩm kháng khuẩn từ Nano bạc phục vụ phòng chống Covid-19

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ sinh học

Mục tiêu: Bộ sản phẩm bao gồm nước rửa tay kháng khuẩn khô, gel rửa tay kháng khuẩn khô và xà phòng rửa tay kháng khuẩn từ Nano bạc có tác dụng diệt vi khuẩn và virus khi tiếp xúc. Sản phẩm an toàn và hiệu quả cao sử đồng thời dụng được cho tất cả các đối tượng nhằm đảm bảo an toàn mọi nơi, mọi lúc giúp người dân, viên chức và người lao động bảo vệ hiệu quả khi tiếp xúc xạ hội cũng như trong quá trình làm việc,... đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách của xã hội và người tiêu dùng, qua đó góp phần cùng Thành phố HCM nói riêng và cả nước nói chung trong phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Thời gian hoàn thành: Đã hoàn thành bộ sản phẩm và đưa vào sử dụng, hiện đang đăng ký nhã hiệu.

Tiến độ thực hiện: Đã tiến hành chế tạo được bộ sản phẩm kháng khuẩn từ Nano bạc gồm nước rửa tay kháng khuẩn khô, gel rửa tay kháng khuẩn khô và xà phòng rửa tay kháng khuẩn từ Nano bạc. Đã thử nghiệm hiệu lực diệt khuẩn của sản phẩm sau khi chế tạo. Đã lựa chọn được bao bì và thiết kế nhãn hiệu cho từng loại sản phẩm.

9. Xây dựng chương trình đào tạo hệ Trung cấp chính quy

Đơn vị thực hiện: Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp

Mục tiêu: Giảm thời gian đào tạo một số ngành từ 2 năm xuống còn 1,5 năm (hệ Trung cấp chính quy), cụ thể như sau: Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi thú y;  Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quản lý đất đai; Điện-Điện Công nghiệp-Điện Dân dụng; Trắc địa- Địa chính - Địa hình;  Đăng ký lại, bổ sung giấy phép dạy nghề Chương trình đào tạo dạy nghề sơ cấp năm 2020.

Thời gian hoàn thành: Cơ bản hoàn thành, hiện đang đăng đăng lý lại.

Về giảm thời gian đào tạo một số ngành từ 2 năm xuống còn 1,5 năm (hệ Trung cấp chính quy), cụ thể như sau:Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi thú y;  Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quản lý đất đai; Điện-Điện Công nghiệp-Điện Dân dụng; Trắc địa- Địa chính - Địa hình đã hoàn thành trong Quý 2/2020, đã đưa vào thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021.

Đăng ký lại, bổ sung giấy phép dạy nghề Chương trình đào tạo dạy nghề sơ cấp năm 2020 đang thực hiện dự kiến cuối Quý 3/2020 sẽ hoàn thành.

10. Tổng hợp, xây dựng dữ liệu ngành Thủy sản phục vụ dự án Trung tâm thủy sản tại huyện Cần Giờ, TP HCM

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản

Mục tiêu: Định hướng, xây dựng Cảng - Chợ cá cho dư án. Thiết kế, quy hoạch xây dựng Cảng - Chợ cá phù hợp với thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn thành: 9/2020

Tiến độ thực hiện: Hiện nay đã cơ bản hoàn thành, phấn đấu đến tháng 9/2020 hoàn chỉnh.

11. Xây dựng Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025

Đơn vị thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn

Mục tiêu: Chính sách hỗ trợ lãi vay sẽ khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tìm tòi, nghiên cứu và đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà mục đích cuối cùng là tạo thu nhập ổn định cho nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, góp phần tạo nguồn nông sản hàng hóa an toàn, chất lượng phục vụ đời sống dân sinh hằng ngày của thành phố.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020

Tiến độ thực hiện: Đã gửi Sở Tư pháp thẩm định, lần 2. Sau đó sẽ trình UBND Thành phố ban hành. Tuy nhiên  do liên quan đến kinh phí nên sẽ trình lấy ý kiến HĐND TP vào đợt cuối năm trước. Sau khi HĐND ra Nghị Quyết sẽ tham mưu UBNT TP ban hành chính thức vào cuối năm 2020.

12. Xây dựng Đề án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới.

Mục tiêu: Ban hành sớm, để triển khai ngay trong đầu giai đoạn mới.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020

Tiến độ thực hiện: Văn phòng điều phối đang tổng hợp dữ liệu để tham mưu Sở trình UBND dự thảo Đề án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố

13. Xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2021-2025

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới.

Mục tiêu: Ban hành sớm, để triển khai ngay trong đầu giai đoạn mới. Các xã, huyện xây dựng nông thôn mới biết rõ các tiêu chí, nội dung cụ thể để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 từ đó phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020

Tiến độ thực hiện: Văn phòng điều phối đang tổng hợp dữ liệu để tham mưu Sở trình UBND Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2021-2025.

14. Cải tiến hệ thống máy quay bùn hồ xử lý nước thải

Đơn vị thực hiện: Công ty CBTPXK Hùng Vương.

Mục tiêu: Tiết kiệm chi phí thay thế, cải tiến hệ thống xử lý hiệu quả hơn; Phục vụ sản xuất kinh doanh và nước xử lý theo tiêu chuẩn nhà máy thủy sản.

Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2020

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện, hiện nay đã cơ bản hoàn thành, đã áp dụng thử vào ngày nghỉ để không ảnh hưởng đến vận hành chung của hệ thống.

15. Xây dựng Trạm Kiểm lâm Tam Thôn Hiệp

Đơn vị thực hiện: BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT

Mục tiêu: Xây dựng mới Trạm kiểm lâm Tam Thôn Hiệp thuận lợi về đường thủy, đường bộ phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm tra rừng; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích các tiểu khu rừng phòng hộ. Tạo điều thuận lợi cho 10 công chức kiểm lâm của Trạm ổn định nơi làm việc, sinh hoạt, an tâm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng được phân công.

Thời gian hoàn thành công trình đưa vào sử dụng: Tháng 10/2020, phấn đấu trước ngày 23/9/2020 hoàn thành, khánh thành và đưa vào sử dụng khối nhà chính.

Tiến độ thực hiện: Đã thi công đạt trên 30% khối lượng công trình.

16. Chăm sóc cây sưu tập Vườn Thực vật Củ Chi

Đơn vị thực hiện: BQL Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi

Mục tiêu: Công tác bảo tồn, chăm sóc cây sưu tập Vườn thực vật Củ Chi được nâng cao, khắc phục triệt để tình trạng cây trồng bị chết trong mùa khô nắng nóng, từng bước tăng dần số lượng cây trồng sưu tập tại Vườn về đúng mục tiêu ban đầu dự án đã đề ra

Thời gian hoàn thành: Cơ bản hoàn thành, tiếp tục theo dõi đến tháng 9/2020

Tiến độ thực hiện: Số lượng cây trồng Vườn thực vật Củ Chi đến thời điểm báo cáo đã ổn định. Qua thực tế kiểm tra ghi nhận không có cây trồng sưu tập bị chết. Các phân khu sưu tập thường có cây trồng bị chết các năm trước trong mùa khô nắng nóng như Đặc hữu, Quý hiếm hay Sao dầu đều không ghi nhận trường hợp cây trồng bị chết trong năm 2019. Số lượng cây trồng sưu tập trước khi áp dụng giải pháp vào đầu năm 2019 là 9.888 cây. Sau khi áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc cây trồng sưu tập Vườn thực vật Củ Chi, số lượng cây trồng tại Vườn thực vật đã tăng thêm 76 cây thành 9.964 cây. Toàn bộ cây trồng hiện hữu hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt.

17. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi trên nền thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý (giai đoạn 2)

Đơn vị thực hiện: Chi cục Thủy lợi

Mục tiêu: Hiệu quả sau khi hoàn thành: Cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy lợi sẽ được cập nhật và thể hiện trên bản đồ nền thành phố, người dùng có thể truy cập từ các thiết bị có kết nối mạng, thiết bị di động (mobile) phục vụ công tác quản lý và kiểm tra hiện trường;Hệ thống có thể chia sẻ, kết nối và tích hợp các cơ sở dữ liệu của Sở - ban - ngành, quận - huyện, hình thành kho dữ liệu dùng chung của thành phố, làm cơ sở phục vụ cho công tác dự báo chiến lược phát triển của thành phố cũng như triển khai các ứng dụng tích hợp phục vụ công tác điều hành tổng thể của các Sở - ban - ngành, quận - huyện và của thành phố theo yêu cầu tại Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025";Xây dựng, triển khai ứng dụng mobile hỗ trợ khai thác thủy lợi dành cho điện thoại di động của Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy lợi trên nền thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý; Thống kê, báo cáo tổng hợp số liệu nhanh chính xác góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020

Tiến độ thực hiện: Hệ thống cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi trên nền thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý đã được Chi cục Thủy lợi triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành.

Hệ thống gồm 13 lớp dữ liệu chuyên ngành thủy lợi và đang vận hành tại Trung tâm dữ liệu Thành phố với tên miền được Sở Thông tin và Truyền thông cấp: http://chicucthuyloi.tphcm.gov.vn.

Kể từ khi được đưa vào vận hành, Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy lợi trên nền thông tin địa lý (GIS) đã giúp rút ngắn thời gian tra cứu, tổng hợp tài liệu nhanh chính xác góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý.

Đối với Giai đoạn 2 của dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi trên nền thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý:

- Chi cục đã lựa chọn Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông TP. HCM làm đơn vị tư vấn lập Đề cương – Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 09 tháng 6 năm 2020, Chi cục đã nộp hồ sơ trình phê duyệt Đề cương – Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề cương – Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chi cục sẽ tiến hành triển khai thực hiện theo quy định.

Như vậy, đánh giá chung, các đơn vị thuộc Sở đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đăng ký giao ước thi đua. Các chương trình công tác đều được đơn vị thực hiện theo kế hoạch; nhất là công tác xây dựng đơn vị và các hoạt động đoàn thể. CCVC-LĐ luôn nhiệt tình công tác, khắc phục khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tận tâm tận lực vì mục tiêu thúc đẩy công tác triển khai các công trình, dự án đã đăng ký. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tập trung theo dõi, đơn đốc nhằm hoàn thành các công trình, dự án đã đăng ký theo đúng tiến độ.

Nguyễn Phúc Sang


Số lượt người xem: 2074    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm