SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
6
0
1
Tin tức tổng hợp 14 Tháng Tám 2020 1:50:00 CH

Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Căn cứ Quyết định số 1043/KH-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch số 952/KH-SNN ngày 29/4/2020 để tổ chức

Về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trong năm, kết quả 100% đơn vị thược Sở đã triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

- Tuyên truyển kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản  Việt Nam (03/02/1930 – 03/2/2020)

- Các hoạt động tuyên truyền, chào mừng thành công Đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 5/6/2020) và 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2020).

- Chuẩn bị tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020).

Đối với các hoạt động văn hóa cụ thể, Sở đã tập trung thực hiện:

- Đẩy mạnh văn  hóa đọc của công chức, viên chức và người lao động.

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy về Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước.

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 1322/KH-SNN ngày 08/6/2020 của Sở về triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”.

-  Phối hợp, giao lưu văn hóa – thể thao với các địa phương kỷ niệm 10 năm xây dựng nông thôn mới.

- Công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Bộ tiêu chí “Văn hóa ứng xử trong cộng đồng”, “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng hộ gia đình văn hóa, gia đình thể thao, phong trào thi đua gia đình hiếu học,…

Đối với hoạt động thể dục thể thao gắn với hoạt động văn hóa, Sở tập trung thực hiện:

-Tuyên truyền cho công đoàn viên tham gia Giải chạy bộ online, rèn luyện sức khỏe năm 2020 với chủ để “Mỗi bước chân một tấm lòng”.

- Tham gia các hoạt động tháng thể dục thể thao cho mọi người, Ngày chạy Olymic sức khỏe toàn dân, Ngày toàn dân tập bơi an toàn, chống tai nạn đuối nước,…

Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Sở tập trung thực hiện:

Tuyên truyền, vận động CCVC-NLD thực hiện tốt quy định về trật tự xây dựng tại địa phương, cụ thể như sau: Sử dụng app mobile SXD247 nhằm nâng cao vai trò giám sát của người dân đối với việc chấp hành pháp luật xây dựng; trồng cây xanh tại công sở góp phần tăng mảng xanh cho thành phố, không xả rác ở nơi công cộng; không xây dựng không phép, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm góp phần bảo vệ mỹ quan, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Đối với các hoạt động về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, Sở tập trung thực hiện:

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy về Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước.

- Thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định: Đối với từng cơ quan, đơn vị: Yêu cầu các bao bì, túi chứa rác thải tại cơ quan, đơn vị phải dùng túi tự phân hủy, túi thân thiện với môi trường, có nhận biết phù hợp theo quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của Thành phố. Đối với từng công chức, viên chức, người lao động: Nghiêm túc, gương mẫu thực hiện việc phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng quy định, vận động gia đình (đảm bảo tỷ lệ 100%), người thân và mọi người thực hiện tốt nội dung này tại địa phương cư trú.

- Tích cực trồng cây xanh, treo cây kiểng tại nhà để tạo mảng xanh hộ gia đình.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2491/KH-SNN ngày 06/9/2019 của Sở về hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn giai đoạn 2019 – 2021.

Về nâng cao văn hóa giao tiếp - ứng xử, xây dựng văn hóa công vụ; cơ quan, đơn vị văn hóa, Sở tập trung thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố về  Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,  viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ.

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Quan tâm xây dựng văn hóa trong cơ quan, đơn vị, xem đây là nội dung trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công minh bạch, trong sạch; xây dựng phong cách cán bộ, công chức tận tụy phục vụ Nhân dân thei 09 nội dung cam kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

- 100% đơn vị đăng ký tham gia và được công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa.

- Phát huy vai trò của Công đoàn, vận động CCVC-NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc.

Về an toàn giao thông, Sở triển khai 100% CCVC-NLĐ đăng ký cam kết thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước trong giờ làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc; không điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thờ có nồng độ cồn.

Về an ninh trật tự, an toàn xã hội, Sở tập trung thực hiện:

- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn.

Về đăng  ký công trình thi đua, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Sở đã đăng ký các công trình thi đua như sau:

1. Trồng mới cây xanh, mảng xanh khu nuôi động vật thí nghiệm và cây xanh phía ngoài cổng chính (Quốc lộ 1) tại Trung tâm Công nghệ sinh học

Nội dung thực hiện: Triển khai trồng bổ sung cây xanh, mảng xanh trong khuôn viên khu nuôi động vật thí nghiệm và ngoài cổng chính của TTTCNSH để tạo cảnh quan, sạch đẹp, bảo vệ môi trường, góp phần tăng mảng xanh cho thành phố, chống xả rác.  Quy mô: Trồng cỏ - cỏ nhung khoảng 1.200 m2, cây xanh (Cảm lai, Giáng hương, Quỳnh Liên, Dầu) khoảng 50 cây.

2. Trồng cây xanh tại công sở góp phần tạo màng xanh đô thị tại Trung tâm Khuyến nông.

Nội dung thực hiện: Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh  Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2020), các Trạm thuộc Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức trồng cây tại trụ sở làm việc; đối với khối văn phòng, mỗi phòng thực hiện trang trí cây xanh tại các phòng làm việc. Đồng thời lồng ghép vào các lớp tập huấn, hội thảo nội dung tuyên truyền mỗi hộ gia đình tận dụng không gian trong nhà, sân, tường rào,… để trồng cây xanh nhằm bỏ vệ môi trường, phát triển mảng xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu dân cư.

3. Ngày chủ nhật xanh, phân loại chất thải tại nguồn tại Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp, tuyên truyền văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở, tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Nội dung thực hiện: Tổ chức Ngày chủ nhật xanh định kỳ hàng tháng tại 2 cơ sở của Trường, kết hợp phân loại chất thải tại nguồn. Khảo sát lên kế hoạch chăm sóc cây xanh, cắt tỉa các cây um tùm để đề pòng gãy đổ trước mùa mưa; dịp 19/5 thì tổ chức bón phân cho cây xanh, trồng thay thế các cây đã chết hoặc sinh trưởng kém. In 2 pano tuyên truyền Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử viên chức, giáo viên, người lao động đặt tại 2 cơ sở của Trường. Bổ sung vào chương trình giảng dạy đầu khóa với các nội dung: tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiêu chuẩn trường học “An toàn về an ninh trật tự”.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai phát huy hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tốt vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn của Thành phố. Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu triển khai công tác thẩm định, xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2020 theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 56 xã giai đoạn 2016 – 2020 và đề án xây dựng huyện nông thôn mới của 5 huyện ngoại thành theo Quyết định 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định 5134/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2018 – 2020 và Công văn số 4099/UBND-KT ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020.

Kết quả, bình quân mỗi xã đạt 18,84/19 tiêu chí nâng chất (tăng 4,44 tiêu chí so với cùng kỳ là 16,4 tiêu chí); trong đó có 49 xã đạt 19/19 tiêu chí (chiếm 87.5%) gồm huyện Củ Chi 17 xã, huyện Hóc Môn 08 xã, huyện Bình Chánh 12 xã, huyện Nhà Bè 06 xã và huyện Cần Giờ 06 xã. Bình quân mỗi huyện đạt 8.4/9 tiêu chí (tăng 2,6 tiêu chí so với cùng kỳ là 5,8 tiêu chí/huyện).

Từ nay đến cuối năm 2020, Sở sẽ tập trung hoàn thành các nội dung tại Kế hoạch số 952/KH-SNN ngày 29/4/2020 của Sở về Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Hoàn thành 100% các công trình đã đăng ký. Riêng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị, các huyện hoàn thành kế kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau: Số tiêu chí đạt bình quân 01 xã theo Bộ tiêu chí NTM đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020: 19/19 tiêu chí.

Nguyễn Phúc Sang


Số lượt người xem: 2185    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm