SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
4
5
5
Tin tức tổng hợp 05 Tháng Hai 2021 10:45:00 SA

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2021

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 03 tháng 02 năm 2021 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2021.

Với chủ đề năm 2021 của Thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra mục tiêu tổng quát là: phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và nông nghiệp an toàn. Xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố. Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất. Cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học. Theo đó, toàn ngành tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu cụ thể:

1. Tốc độ tăng GRDPgiá trị sản xuất: 2 – 2,5%/năm (giá trị sản xuất đạt từ 630 – 650 triệu đồng/ha);

2. Diện tích gieo trồng rau an toàn: 21.150 ha;

3. Diện tích hoa - cây kiểng: 2.515 ha;

4. Đàn bò sữa: 56.000 con;

5. Đàn heo: 135.000 con;

6. Sản lượng nuôi chim yến lấy tổ: 12.600 kg;

7. Tổng sản lượng thủy sản: 63.240 tấn;

8. Cá cảnh: 156 triệu con;

9. Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâm nghiệp: 17,58%;

10. Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp: 1.800 doanh nghiệp;

11. Tiêu chí xây dựng nông thôn mới: phấn đấu Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

12. Phấn đấu giảm 3- 5% số trường hợp vi phạm hành chính (so với năm 2020) trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thú y và thủy sản.

Tại Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2021 có 100 nội dung trọng tâm của ngành, trong đó tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án của ngành giai đoạn 2021 – 2025: Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị; Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn; Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị, tập trung các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực: rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), tôm nước lợ và cá cảnh (sản phẩm tiềm năng); Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và sản phẩm OCOP; thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất nông nghiệp, sản xuất giống, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thú y và thủy sản; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; công tác phòng, chống triều cường, xâm nhập mặn và cháy rừng trên địa bàn Thành phố

(Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 03 tháng 02 năm 2021)

Đ.K


Số lượt người xem: 1660    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm