SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
1
5
6
Quy trình nội bộ TTHC 19 Tháng Bảy 2024 5:55:26 SA
Quy trình Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên  (29/03/2021)
Quy trình chi tiết xem tại đây
Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III CITES  (01/03/2021)
Quy trình đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm ii và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục ii, iii cites (Ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ  (01/03/2021)
Quy trình cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu  (01/03/2021)
Quy trình kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu  (01/03/2021)
Quy trình kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  (01/03/2021)
Quy trình Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm