SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
6
2
7
Phổ biến chế độ - chính sách 20 Tháng Năm 2024 4:09:23 SA
Để Hiến pháp 2013 đi vào cuộc sống  (10/11/2015)
(Nhân Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11) Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm