Bỏ qua nội dung chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực chuyên ngành
Khoa học - Nông nghiệp - Xây dựng - Thương mại
Hỏi - Đáp
Bầu cử 2011
  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 11 năm trước
pages pages    45 5 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 14 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

BauCuBanner BauCuBanner    3 11 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    2551 4 tuần trước
images images    8 8 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    16 5 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    12 9 tháng trước
test-video test-video    1 11 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    19 11 năm trước
Thư viện video Thư viện video    1 6 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 11 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    5 11 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    6 11 năm trước
danhmuckenhtin danhmuckenhtin    5 11 năm trước
Danh-sach-DDK-ATTP Danh-sach-DDK-ATTP  Danh sách đủ điều kiện ATTP  146 2 ngày trước
DoanhNghiep DoanhNghiep    1 8 năm trước
donvi donvi    1 13 năm trước
Đơn vị Đơn vị    7 5 năm trước
GopYDuThao GopYDuThao    1 11 năm trước
Hitcounter Hitcounter    1 Cách đây 1 phút
Hoi_dap_chinh_sach_DB Hoi_dap_chinh_sach_DB    1919 6 tuần trước
HoSoDuDKATTP HoSoDuDKATTP    80 6 tuần trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    30 4 tuần trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 14 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 11 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 11 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 11 năm trước
Lich-test Lich-test    2 13 năm trước
LienHeDB LienHeDB    0 14 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 14 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    12 6 năm trước
linhvuc linhvuc    1 13 năm trước
Linhvuc-test Linhvuc-test    4 11 năm trước
LoaiHinhDoanhNghiep_DB LoaiHinhDoanhNghiep_DB    4 11 năm trước
NganhNgheKinhDoanh_DB NganhNgheKinhDoanh_DB    5 11 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    5 5 tháng trước
QuanHuyen_DB QuanHuyen_DB    11 11 năm trước
SPList_TTHC1 SPList_TTHC1    119 6 tuần trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 11 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 11 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 14 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 14 năm trước
test-splist test-splist    5 11 năm trước
ThiTruong_DB ThiTruong_DB    3 11 năm trước
Thong tin doanh nghiep Thong tin doanh nghiep    1 11 năm trước
Thong_tin_doanh_nghiep Thong_tin_doanh_nghiep    1 11 năm trước
ThongTinDoanhNghiep_DB ThongTinDoanhNghiep_DB    0 11 năm trước
ThongTinDoanhNghiep_SPList_DB ThongTinDoanhNghiep_SPList_DB    3 11 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 14 năm trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    1 11 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    7 16 tháng trước
VBPL_DB VBPL_DB    212 9 ngày trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    0 11 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    6 16 tháng trước
Xaydungcoban_Linhvuc_DB Xaydungcoban_Linhvuc_DB    7 11 năm trước
XayDungCoBan_SPList_DB XayDungCoBan_SPList_DB    36 2 tuần trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 14 năm trước

  Khảo sát

Test Survey Test Survey    2 11 năm trước
testmetmoi testmetmoi    1 11 năm trước

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  3 phút trước
Sharepoint Site Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  11 tháng trước
Sharepoint Site Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  3 phút trước
Sharepoint Site Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2 phút trước
Sharepoint Site Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  10 ngày trước
Sharepoint Site Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2 phút trước
Sharepoint Site Thông tin chỉ đạo điều hành  11 năm trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0