SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
9
2
1
1
6
Giai quyet TTHC 06 Tháng Mười 2022 11:51:07 CH
kết quả giải quyết TTHC 9 tháng đầu năm 2022  (06/09/2022)
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) trước hạn 40 thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 9 tháng là 7.786/7.786 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: + Giải quyết đúng hạn 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 942/942 hồ sơ (đạt 100%). + Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu ...
kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2022  (14/06/2022)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) trước hạn 40 thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 6 tháng là 4.659 hồ sơ/4.659 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: Giải quyết đúng hạn 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 532 hồ sơ/532 hồ sơ (đạt 100%). Tiếp nhận và trả kết quả qua ...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả trong năm 2021  (08/12/2021)
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 46 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ/106 thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa là 9.160 hồ sơ/9.160 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: + Giải quyết trước hạn 8.244 hồ sơ/9.160 hồ sơ (đạt 90%). + Giải quyết 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (trong đó, có 16 thủ tục phát ...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả trong 9 tháng  (14/10/2021)
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 45 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 9 tháng là 6.335 hồ sơ/6.335 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: + Giải quyết trước hạn 5.702 hồ sơ/6.335 hồ sơ (đạt 90%). + Giải quyết 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 572 hồ sơ/577 hồ sơ (đạt 99,1%). + ...
Kết quả giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quý II  (01/07/2021)
Chi tiết xem tại đây
Kết quả giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quý I  (24/03/2021)
Chi tiết xem tại đây
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm