SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
9
2
2
2
3
Tin tức tổng hợp 31 Tháng Năm 2021 4:30:00 CH

Thông báo tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 150/TB-SNN ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Yêu cầu tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc nội dung giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2021. Cụ thể: thủ trưởng các phòng, ban đơn vị chỉ bố trí 1/3 số lượng công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, còn lại chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến tại nhà (được phân công công việc qua phần mềm, hộp thư công vụ). Riêng các đơn vị có hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm, thử nghiệm thì bố trí nhân sự không quá 1/2 số lượng viên chức, người lao động thực hiện các hoạt động này. Danh sách nhân sự làm việc tại cơ quan tuần 22, 23 gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp trong ngày 31 tháng 5 năm 2021.

2. Đối với các phòng, ban, đơn vị, trạm, trại trực thuộc có trụ sở trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) và các cá nhân đang cư trú, tạm trú tại các địa điểm này thực hiện nghiêm túc nội dung giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2021. Cụ thể: các cơ quan tạm thời ngưng hoạt động (có thể bố trí trực ban theo điều động của thủ trưởng đơn vị); các cá nhân không đến cơ quan làm việc, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến tại nhà (được phân công công việc qua phần mềm, hộp thư công vụ).

3. Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách tất cả người lao động đang cư trú, tạm trú trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12), không tính các trường hợp có hộ khẩu ở các địa điểm này nhưng không cư ngụ. Danh sách chi tiết (Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ) gửi về Văn phòng Sở trong ngày 31 tháng 5 năm 2021.

4. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở không được rời khỏi Thành phố khi chưa có sự đồng ý của Giám đốc Sở; đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch 858/KH-SNN ngày 11 tháng 5 năm 2021 và Thông báo số 144/TB-SNN ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Sở tại đơn vị mình.

5. Mỗi đơn vị thành lập Tổ phản ứng nhanh để ứng phó với tình hình dịch bệnh. Tại trụ sở Sở (Cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản, Ban Hạ tầng đô thị) tiếp tục thực hiện kiểm soát dịch bệnh chung toàn cơ quan theo Thông báo số 144/TB-SNN.

6. Ban chỉ đạo công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 Sở tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất các đơn vị việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19.


Số lượt người xem: 1675    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm