SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
3
7
5
Tin tức tổng hợp 16 Tháng Tám 2023 2:00:00 CH

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP). Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn”.

Tại khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các Sở ngành, quận - huyện, Viện - Trường, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân là thành viên hợp tác xã. Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã trình bày những thuận lợi và khó khăn trong quá trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời gian qua. Qua đó, đề xuất kiến nghị Thành phố có chính sách ưu đãi, khuyến khích cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong quá trình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào sự thành công chung của Thành phố.

Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 377/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, trong đó: “Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố”.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên cùng với nhu cầu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành “Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết.

Nội dung góp ý vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.38221242; Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn), trước ngày 18 tháng 9 năm 2023./.

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)


Số lượt người xem: 748    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm