SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
8
2
1
5
5
Tin tức tổng hợp 22 Tháng Mười 2018 2:00:00 CH

Công bố các nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp

Ngày 20 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố các nhóm sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp, nông nghiệp thành phố. Ngành nông nghiệp có các nhóm sản phẩm chủ lực (tại Quyết định sô 4545/QĐ-UBND ngày 15/10/2018) bao gồm lĩnh vực trồng trọt (rau hoa cây kiểng), lĩnh vực chăn nuôi (bò sữa và heo), lĩnh vực thủy sản (tôm nước lợ và cá cảnh là nhóm sản phẩm có tiềm năng).

Tiêu chí xác định các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp là chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố và có xu hướng phát triển ổn định. Sản phẩm phù hợp với điều kiện sinh thái, truyền thống và kinh nghiệm sản xuất trên địa bàn thành phố và có khả năng cạnh tranh phát triển; phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Có khả năng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo sản phẩm đạt năng suất, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm có tiềm năng mở rộng thị trường sản xuất giống cung cấp cho thành phố và các tỉnh; có điều kiện tham gia các chuỗi liên kết và cung ứng, sơ chế, đóng gói, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Có lợi nhuận, giá trị tăng cao; có hiệu quả xã hội và giải pháp giảm ô nhiễm môi trường.

Thành phố có lợi thế và đặc thù từng vùng sinh thái, điều kiện thổ nhưỡng để phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Năm 2017, giá trị sản xuất chung của 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt 11.854 tỷ đồng, chiếm 60,9% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (19.480 tỷ đồng). Tỷ trọng 6 sản phẩm chủ lực, cụ thể: Rau chiếm tỷ trọng 27,8% so với lĩnh vực trồng trọt và 7,3% so với ngành; Hoa, cây cảnh chiếm tỷ trọng 19,2% so với lĩnh vực trồng trọt và 5,0% so với ngành; Bò sữa (con giống, sữa) chiếm tỷ trọng 49,6% so với lĩnh vực chăn nuôi và 18% so với ngành;  Heo (con giống, thịt) chiếm tỷ trọng 47% so với lĩnh vực chăn nuôi và 17% so với ngành; Tôm nước lợ chiếm tỷ trọng 49,2% so với lĩnh vực thủy sản và 10,7% so với ngành; Cá cảnh chiếm tỷ trọng 13,2% so với lĩnh vực thủy sản và 2,9% so với ngành.

6 sản phẩm chủ lực có ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo sản phẩm đạt năng suất, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Diện tích rau có ứng dụng công nghệ cao năm 2017 đạt 1.301 ha chiếm 37% so với tổng diện tích rau thành phố; tăng 60,8% so với năm 2010 và tăng 22,4% so với năm 2015. Giá trị sản xuất có ứng dụng công nghệ cao đạt 1.102 tỷ đồng chiếm 78% so với tổng giá trị sản xuất rau thành phố; tăng 269,8% so với năm 2010 và tăng 48,1% so với năm 2015.

Diện tích hoa, cây cảnh có ứng dụng công nghệ cao đạt 742 ha chiếm 42% so với tổng diện tích hoa, cây cảnh thành phố; tăng 209,2% so với năm 2010 và tăng 22,6% so với năm 2015. Giá trị sản xuất có ứng dụng công nghệ cao đạt 889 tỷ đồng chiếm 90,9% so với tổng giá trị sản xuất hoa, cây cảnh thành phố; tăng 335,5% so với năm 2010 và tăng 33,5% so với năm 2015.

Đàn bò sữa có ứng dụng công nghệ cao đạt 42.330 con chiếm 53% so với tổng đàn bò sữa thành phố; tăng 230,3% so với năm 2010 và tăng 4,2% so với năm 2015. Giá trị sản xuất có ứng dụng công nghệ cao năm 2017 đạt 2.006 tỷ đồng chiếm 70,5% so với tổng giá trị sản xuất bò sữa thành phố; tăng 507,9% so với năm 2010 và tăng 9,6% so với năm 2015. Sản lượng sữa đạt 285.545 tấn; tăng 43,1% so với năm 2010 và tăng 6,5% so với năm 2015. Năng suất sữa năm 2017 đạt 16,2 kg/con/ngày; tăng 9,8% so với năm 2010 và tăng 3,2% so với năm 2015.

Đàn heo có ứng dụng công nghệ cao đạt 188.863 con chiếm 55% so với tổng đàn heo thành phố; tăng 204,5% so với năm 2010 và tăng 4,4% so với năm 2015. Giá trị sản xuất có ứng dụng công nghệ cao đạt 2.120 tỷ đồng chiếm 64% so với tổng giá trị sản xuất heo thành phố; tăng 480,8% so với năm 2010 và tăng 4,6% so với năm 2015. Quy mô bình quân năm 2017 đạt 55,2 con/hộ; tăng 67% so với năm 2010 (33,1 con/hộ) và tăng 16,8% so với năm 2015 (47,3 con/hộ).

Diện tích nuôi tôm nước lợ có ứng dụng công nghệ cao đạt 910 ha chiếm 15% so với tổng diện tích nuôi tôm nước lợ thành phố; tăng 122,5% so với năm 2010 và tăng 21,7% so với năm 2015. Giá trị sản xuất có ứng dụng công nghệ cao đạt 773 tỷ đồng chiếm 37% so với tổng giá trị sản xuất tôm nước lợ thành phố; tăng 468,4% so với năm 2010 và tăng 7,7% so với năm 2015.

Diện tích nuôi cá cảnh có ứng dụng công nghệ cao đạt 88 ha chiếm 54,5% so với tổng diện tích nuôi cá cảnh thành phố; tăng 336,4% so với năm 2010 và tăng 60% so với năm 2015. Giá trị sản xuất có ứng dụng công nghệ cao đạt 304 tỷ đồng chiếm 54,4% so với tổng giá trị sản xuất cá cảnh thành phố; tăng 484,6% so với năm 2010 và tăng 11,8% so với năm 2015.

Dự kiến đến năm 2020, giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 2.619 tỷ đồng, tăng 23,8% so với giá trị sản xuất thông thường. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 5.710 tỷ đồng, tăng 40% so với giá trị sản xuất thông thường. Đến năm 2030, giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 8.327 tỷ đồng, tăng 50% so với giá trị sản xuất thông thường.

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 2139    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm