SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
3
4
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 Tháng Tư 2017 9:20:00 SA

Huyện Bình Chánh tập trung xử lý môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Đó là nội dung chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng tại hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Bình Chánh năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Xác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thời gian tới là tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị và huy động doanh nghiệp, dân cư trên địa bàn đồng lòng thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới và Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 14 xã. Năm 2017, tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý chất thải chăn nuôi và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện.

 

Đưa vào sử dụng các công trình cơ sở hạ hầng kinh tế – xã hội.

Ông Hà Tấn Lộc, Trưởng phòng Kinh tế, Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Bình Chánh cho biết kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Bình Chánh năm 2016, có 65 công trình giao thông hoàn thành, 6 công trình thủy lợi với tổng chiều dài 13,52km, 18 trường học với tổng số 338 phòng học, 10 công trình cơ sở vật chất văn hóa… đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và dân sinh của địa phương.

Qúa trình triển khai xây dựng nông thôn mới, trình độ dân trí và chất lượng hệ thống chính trị cơ sở từng bước được nâng lên. Chương trình đào tạo nghề, giảm nghèo tăng hộ khá, hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất, đã phát huy tác dụng tạo việc làm cho lao động nông thôn. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, số phạm pháp hình sự được kéo giảm so cùng kỳ. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã, từng bước đưa chủ trương, chính sách nông thôn mới đi vào cuộc sống nhanh hơn. Nhân dân, nông dân ngày càng nhận thức rõ vai trò là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp đô thị.

Ông Võ Văn Tạo, ngụ tại ấp 2, xã Bình Chánh vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Ông cùng với Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã thực hiện tốt công tác giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn như: tiến hành giám sát 33 công trình, trong đó hoàn thành và đưa vào sử dụng 31 công trình (trong đó có 01 công trình cầu giao thông nông thôn), thực hiện giám sát và nghiệm thu đưa vào sử dụng 7/7 công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu dân sinh với tổng chiều dài là 7,45 km; giám sát xây mới 01 công trình trường học và nâng cấp, sửa chữa 03 công trình trường học. Kết quả giám sát các công trình đảm bảo đúng theo thiết kế bản vẽ, đã góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. 

 

Ông Nguyễn Văn Hồng Sơn, ngụ tại ấp 3, xã Bình Lợi đã phối hợp tổ chức tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã tại các tổ nhân dân. Hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống thu nhập. Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Tham gia tốt công tác giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới xã, kịp thời báo cáo những thiếu sót trong quá trình thực hiện của các đơn vị thi công để có sự chỉ đạo kịp thời khắc phục những thiếu sót góp phần thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới. 

 

Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường.

Bà Trần Thị Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu gom, xử ý chất thải, nước thải chăn nuôi trên địa bàn xã. Kết quả năm 2016, vận động 20 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn khoảng 1.400 con xử lý chất thải chăn nuôi bằng mô hình xây dựng hầm biogas; 80% hộ dân đăng ký thu gom rác; 118 hộ dân thuộc khu vực vùng sâu, không đủ điều kiện thu gom rác thực hiện xử lý rác bằng mô hình ủ phân compost.

 

Ông Trần Quốc Quay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị của xã tuyên truyền, vận động 27.159/29.244 hộ dân đăng ký thu gom rác; trang bị 397 thùng rác công cộng tại các tuyến đường; triển khai ra quân tổng vệ sinh vào Chủ nhật hàng tuần trên địa bàn xã; phát hiện, xử lý kịp thời các thông tin đổ chất thải không đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Trần Ngọc Hổ xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh trong thời gian tới là tập trung triển khai Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của từng xã và Đề án xây dựng huyện nông thôn mới. Trong đó, tập trung đầu tư những công trình phát huy hiệu quả trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự xã hội và đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn.

 

 

Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 40791    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm