SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
4
8
9
Chương trình - báo cáo 20 Tháng Năm 2024 3:32:13 SA
Chương trình - Đề án – Kế hoạch của ngành thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025  (18/07/2023)
STT Số văn bản của Ủy ban nhân dân TP Tên chương trình, đề án, kế hoạch Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo, điều hành Đơn vị chủ trì thực hiện 1 Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 Chương trình phát triển ...
Năm 2020 - Chỉ số cải cách hành chính của Sở xếp loại xuất sắc  (11/06/2021)
Ngay sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở đã ban hành kế hoạch và các đơn vị trực thuộc đều ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính. Các chương trình, kế hoạch, văn bản về cải cách hành chính của Thành phố và ngành đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và cấp ủy phòng ban, đơn ...
9 chỉ tiêu công tác cải cách hành chính năm 2021  (31/05/2021)
Tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố vào ngày 07 tháng 5 năm 2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký cam kết thực hiện 9 chỉ tiêu công tác cải cách hành chính năm 2021, cụ thể: 1. Quán triệt chủ đề cải cách hành chính trọng ...
Năm 2021, phấn đấu giải quyết trước hạn đạt 80% hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp  (24/02/2021)
Với chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra chỉ tiêu cụ thể thực hiện công tác cải cách hành chính: - Phấn đấu giải quyết trước hạn đạt 80% hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. - Tăng tỷ lệ hồ sơ 20 thủ tục hành chính được ...
Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT  (11/09/2020)
Quyết định số 3480/QĐ-BNN-KHCN tải về tại đây
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020  (17/06/2020)
Với chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, mục tiêu và nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính là “Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thực hiện các ...
Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Sở xếp loại Xuất sắc  (10/03/2020)
Thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành 36 văn bản thực hiện 8 chỉ tiêu đã ký cam kết và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính ...
Tổng kết Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020  (26/02/2020)
  
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình cải cách hành chính năm 2019, giai đoạn 2011 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, giai đoạn 2021 – 2030. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Hoàng tham dự và chủ trì hội nghị. Chương trình cải cách hành ...
Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Sở đạt loại tốt trở lên  (10/02/2020)
Thực hiện Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 13 tháng 01 năm 2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020. Trong đó tập trung thực hiện đạt được 9 ...
Kết quả thực hiện sáng kiến cải cách hành chính năm 2019  (15/01/2020)
Tên sáng kiến: Thành lập Tổ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá” tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Đánh giá hiệu quả: - Nhận thức được việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm