SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
9
0
6
6
4
1
Thông tin đấu thầu 08 Tháng Mười Hai 2022 7:12:13 CH
Chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2016  (23/02/2016)
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, với nhiệm vụ tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ ...
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu "Hiệu chỉnh, triển khai và chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc và Lịch công tác"  (17/07/2015)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Hiệu chỉnh, triển khai và chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc và lịch công tác, cụ thể như sau:
Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Hiệu chỉnh, triển khai và chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc và lịch công tác  (18/06/2015)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Hiệu chỉnh, triển khai và chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc và lịch công tác, cụ thể như sau: 1. Gói thầu số 4: Hiệu chỉnh, triển khai và chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc và ...
Mời chào giá mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc cho Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh  (26/12/2011)
Gói thầu Số 01-HH/LIFSAP-HCMC
Ban quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - LIFSAP mời chào giá nâng cấp Văn phòng Ban quản lý Dự án  (26/12/2011)
Ban quản lý dự án LIFSAP Tp. Hồ Chí Minh kính mời quý Công ty/đơn vị tham gia chào giá cho việc xây dựng công trình sau đây:
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”  (25/02/2011)
Căn cứ quyết định số 38/QĐ-SNN-VP ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thuộc dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả chào hàng đến các nhà thầu tham gia đấu thầu như sau:
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm