SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
9
5
8
7
2
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09 Tháng Tư 2013 8:45:00 SA

Thông tin tuần 14 từ ngày (1/4/2013 đến ngày 7/4/2013)

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt (Vụ Hè Thu):

-  Lúa: Đã xuống giống 112 ha, đạt 41% so với cùng kỳ năm 2012.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 471 ha, đạt 71% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó có 243,6 ha rau muống nước và 3,4 ha rau muống hạt.

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 368.789 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 119.690 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 113.913 con bò (riêng bò sữa 91.044 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.573 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.838 con dê và 735 con cừu.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y đã kiểm tra, phát hiện 78 điểm/36 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 12 quận, huyện và phát hiện 64 điểm/34 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 14 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.329 kg phụ phẩm heo, 159 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 14 con heo và hạ phẩm 29 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 12.073 quả trứng gia cầm; xử lý 01 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 103 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân tiếp tục thu hoạch vụ Đông Xuân 2012-2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 49.052 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 140 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 398.167 con; tiêu độc sát trùng: 131.585 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 8.935 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 384.971 kg, thịt heo: 150.698 kg, thịt gia cầm: 1.055.516 kg, thịt dê cừu: 6.483 kg, phụ phẩm gia cầm: 4.486 kg, phụ phẩm heo 15.233 kg, phụ phẩm trâu bò: 4.921 kg.

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012-2013 (từ tháng 11/2012 đến nay) là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 70.765 tấn (gồm muối đất 44.308 tấn và muối trải bạt 26.457 tấn); sản lượng tiêu thụ 36.400 tấn (gồm muối đất 21.700 tấn và muối trải bạt 14.700 tấn), sản lượng còn lại 34.365 tấn (gồm muối đất 22.608 tấn và muối trải bạt 11.757).

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 21 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 04 đợt, chốt đêm 01 đợt với 78 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 41 lượt/41 cơ sở, kiểm tra 6.792,768 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 5.769,069 m3 gỗ tròn. Xác nhận 98 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 10.171.3005 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 343,208 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 32 cơ sở gây nuôi cấp: 02 giấy chứng nhận trại nuôi, 05 giấy phép vận chuyển đặc biệt để các cơ sở xuất bán nội địa 1.268 kg rùa, 130 kg rắn, 19 kg kỳ đà, 50 con nhím, 500 con le le, 04 con chim trĩ đỏ đi các tỉnh.

3.5. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:     

Từ đầu năm 2013 đến nay đã chứng nhận VietGAP cho 17 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 7,236 ha; tương đương 33,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Lũy tiến từ năm 2010 đến nay, đã chứng nhận cho 329 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 145,6888 ha; tương đương 645,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; từ đầu năm 2013 đến nay đã có 271 phương án, 865 hộ, tổng vốn đầu tư 375,3 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 216,3 tỷ đồng; lũy kế từ đầu chương trình đến nay có 1.515 phương án, 7.409 hộ, tổng vốn đầu tư 3.104 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 1.780 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 4 dự án vay vốn với tổng số vốn vay có hỗ trợ lãi vay là 47,3 tỷ đồng.

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 2/2013. Cụ thể: 02 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi), 02 xã đạt 18/19 tiêu chí (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ), 02 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: đã trình Ủy ban nhân dân thành phố 8 đề án và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 6 đề án gồm: xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn; xã Tân Phú Trung và An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Đối với 42 xã còn lại: 20 xã đã hoàn thành và lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành; 22 xã đang lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành và trình Ủy ban nhân phê duyệt trong quý II  năm 2013./.


Số lượt người xem: 3524    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm