SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
0
3
5
4
4
Tin tức tổng hợp 09 Tháng Mười 2018 3:00:00 CH

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô go, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Theo đó, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ:

1.  Ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ (Điều 16 Nghị định 108/2018/NĐ-CP).

2.  Một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ, cụ thể:

-  Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-  Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCNV về nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại);

-  Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ: định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ về khuyến nông;

 

-  Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản và chi phí nhân rộng mô hình theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.

Toàn văn Nghị định số 109/2018/NĐ-CP  tại đây


Số lượt người xem: 1821    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm