SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
4
2
4
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 Tháng Mười Hai 2007 9:45:00 CH

Tình hình hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2007 và kế hoạch năm 2008

Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 góp phần thúc đẩy đời sống nông dân nói chung và phụ nữ khu vực nông nghiệp-nông thôn ngoại thành nói riêng; đã tích cực thực hiện tốt các chương trình trọng điểm, chương trình nước sinh hoạt và VSMT NT và công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn TP; nhất là góp phần thực hiện tốt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 và thúc đẩy hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 105/TP.

 

I-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2007:

Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 góp phần thúc đẩy đời sống nông dân nói chung và phụ nữ khu vực nông nghiệp-nông thôn ngoại thành nói riêng; đã tích cực thực hiện tốt các chương trình trọng điểm, chương trình nước sinh hoạt và VSMT NT và công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn TP; nhất là góp phần thực hiện tốt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 và thúc đẩy hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 105/TP.

Kết quả thực hiện 5 mục tiêu VSTBPN:

Mục tiêu 1: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm:

Ban Giám đốc Sở đã quan tâm bồi dưỡng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức đặc biệt là nữ, nhằm giúp cho lao động nữ có trình độ, có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở quan tâm, phối hợp với Hội LH Phụ nữ TP có kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ ở khu vực nông thôn tích cực tham gia thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010.
- Phối hợp với Hội LH Phụ nữ TP, các ban ngành, đoàn thể và UBND các quận huyện có sản xuất nông nghiệp: hướng dẫn chị em phụ nữ khu vực nông thôn tích cực tham gia chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thực hiện các chương trình mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các chương trình trọng điểm ngành: giống cây, giống con chất lượng cao; dứa cayene; rau an toàn; bò sữa; tôm sú; hoa, cây, cá kiểng; 13 xã điểm chuyển đổi; kiến nghị các biện pháp để giải quyết. Đặc biệt hướng dẫn chị em phụ nữ vay vốn có hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 105/UBND đã hướng dẫn tổng hợp công tác hỗ trợ vốn để thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp với tổng số 54 phương án với 1.224 lượt hộ vay tổng vốn 110.525,64 triệu đồng, được vay có hỗ trợ lãi suất là 69.794,2 triệu đồng. Trong đó phụ nữ vay là 420 lượt, với 37.925,0 triệu đồng, được vay có hỗ trợ lãi suất là 23.893,0 triệu đồng. ;
- Chỉ đạo công tác quản lý đầu tư, kế hoạch và tài chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngành nông nghiệp và PTNT; công tác sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp và PTNT hàng tháng, quí và năm; xử lý kịp thời các diễn biến bất lợi của thiên tai, dịch bệnh; biện pháp phòng tránh bão giảm nhẹ thiên tai, phòng chống dịch, bệnh hại trong cây trồng và vật nuôi, thực hiện chính sách hỗ trợ cho người có cây trồng và gia súc bị thiệt hại; triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó cho nhiều tình huống bất lợi của thời tiết ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

         - Theo dõi, chỉ đạo hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã: thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, tổ chức diễn tập chống cháy rừng; quản lý bảo vệ tốt rừng phòng hộ và gây nuôi động vật hoang dã. Hoạt động phòng chống lụt bão, quản lý công trình thủy lợi Quản lý đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp:

         Các đơn vị thuộc sở đã tổ chức 2.093 lớp tập huấn với 104.678 lượt thành viên, trong đó có 34.200 lượt thành viên nữ ở khu vực nông thôn, chiếm 32,67% (Nguồn: báo cáo của Hội LH Phụ nữ TP năm 2007). Các nội dung chủ yếu về chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản; bảo vệ gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh, tiêm ngừa bệnh dại, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp trong chăn nuôi; bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm; tập huấn các kỹ năng quản lý sử dụng vốn và phát triển mô hình tổ kinh tế hợp tác nhằm giúp chị em nâng cao kiến thức trong sản xuất nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp và kỹ năng sử dụng vốn tại địa phương. 

          - Đã triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình phát triển nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp liên tịch với Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội LH Phụ nữ TP, Thành Đoàn, Hội Nông dân TP và UBND huyện Củ Chi: tuyên truyền về chủ trương, chính sách, vận động hình thành các tổ hợp tác, HTX sản xuất nông nghiệp;

          Mục tiêu 2: Thực hiện các quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Chị em phụ nữ đã tự có cố gắng rèn luyện, học tập và nâng cao trình độ, phát triển trên mọi lĩnh vực: chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học.

Đồng thời, các cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi có kế hoạch phối hợp với Trường Cán bộ TP tổ chức cho chị em đăng ký theo học các khoá học dài hạn, ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị và ngoại ngữ; nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật tổ chức triển khai giới thiệu thực hiện“Luật Bình đẳng Giới”.

 Hiện nay phụ nữ Sở đã có 02 tiến sĩ, 15 chị thạc sĩ; 7 chị chuyên viên chính; Đảng viên: 103 chị; cấp uỷ: 18 chị. Công đoàn viên ĐV: 400 chị, UV BCH Công Đoàn: 33 chị. Đoàn Thanh niên CS HCM: 95 chị .

Tổng số đảng viên nữ: 103 chị/481 đ/c (ĐU Sở 53 chị /243 đ/c, CC Thú y: 50 chị /238 đ/c); kết nạp 2007: 03 đảng viên nữ (chiếm 25%).

- Phân công các thành viên tiểu ban phụ trách theo từng lĩnh vực phù hợp, có chương trình kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách đối với LĐ nữ trong lĩnh vực đào tạo.

Mục tiêu 3: Thực hiện các quyền bình đẳng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em:

a. Về chăm sóc sức khoẻ:

- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các chủ trương, chính sách, chế độ liên quan đến sức khỏe, sinh sản, thời kỳ tiền mãn kinh; hướng dẫn các chị em tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và xây dựng mối quan hệ tình yêu lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội: HIV/AIDS…

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV và có kết hợp khám phụ khoa cho chị em để kịp thời phát hiện các bệnh nguy hiểm đối với phụ nữ: Chi cục Phát triển Nông thôn, Chi cục Thú y chi phí (trên 60 triệu đồng để khám định kỳ sức khỏe và khám phụ khoa đối với CB CC nữ); Công ty Hùng Vương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 152 CB-CNVC tăng kinh phí khám phụ khoa và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nữ, ...

- Công tác kế hoạch hóa gia đình được quan tâm và đưa vào nội dung sinh hoạt nữ công. Các đơn vị đều thực hiện tốt phong trào phụ nữ kế hoạch hoá gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; không có trường hợp sinh con thứ ba.

- Phối hợp với Hội LH Phụ nữ TP, các ban ngành, đoàn thể và UBND huyện Bình Chánh tổ chức mít tinh và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong thời gian từ 29/4 – 6/5/2007; nhằm tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gắn liền với sức khỏe cộng đồng,  hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh; hỗ trợ lắp đặt hầm biogas xử lý phân vật nuôi; cung cấp thùng đựng rác, góp phần bảo vệ sức khỏe và đã tạo ra một phong trào tốt về nếp sống văn minh; giúp cho phụ nữ và trẻ em ngoại thành có nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã góp phần giải phóng phụ nữ.

- Phối hợp với Hội LH Phụ nữ TP điều tra thực trạng VS MT NT và xây dựng dự án VSMT NT giai đoạn 2007-2010 trình UBND TP. Đã trình UBND TP thống nhất ban hành Nghị quyết 07/NQ-HĐND và văn bản chỉ đạo quy định cơ chế, chính sách đầu tư cho khu vực nông thôn. Trong đó có cơ chế ngân sách TP hỗ trợ kinh phí để người dân thực hiện xây dựng hố xí tự hoại và hầm biogas và giao cho Hội LH Phụ nữ mượn và quản lý 20 tỷ đồng từ ngân sách để giúp chị em có điều kiện vay vốn ưu đãi (lãi suất 0%) thực hiện dự án VSMT NT với mục tiêu đến năm 2010 là trên 26.000 hố xí và trên 11.000 biogas.

- Đã phối hợp với Phòng Tổ chức-CB và Thanh tra Sở tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện chế độ chính sách đối với lao động tại các đơn vị có nhiều lao động nữ.

b. Hỗ trợ và góp phần chăm sóc sức khỏe phụ nữ nông thôn:

Năm 2007, tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến 2010:

- Đã xây dựng 111 trạm cấp nước tập trung giải quyết cho 38.956 hộ gia đình với 253.128 nhân khẩu sử dụng nước sạch được cung cấp từ các trạm cấp nước tập trung thuộc Trung tâm Nước SH VS MT NT.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đánh giá hiện trạng về VS MT NT đã xây dựng: 151.313 hố xí hợp vệ sinh.

Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để tăng số cán bộ phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp các ngành.

Số lượng cán bộ chủ chốt 83 chị gồm: Đảng ủy viên Sở: 02 chị, Bí thư đảng bộ, Chi bộ cơ sở: 07 chị; Phó Giám Đốc Sở: 01 chị, trưởng, phó phòng 04 chị, Trưởng, Phó đơn vị: 05 chị  …, đặc biệt nhất có 01 chị là Đại biểu Hội đồng nhân dân TP 02 khoá liền và là UV BCH Hội LH Phụ nữ Thành phố.

Công tác qui hoạch cán bộ của Sở được quan tâm và từng bước thực hiện có hiệu quả trong việc rà soát, qui hoạch cán bộ nữ hàng năm, có đại diện Ban VSTBPN Sở tham gia và góp ý kiến phát triển cán bộ nữ chủ chốt.

Ban VSTBPN Sở cùng Ban Nữ Công Sở đã tổ chức thăm và tặng quà cho các đơn vị ngành nông nghiệp ở vùng sâu, vùng xa. Phối hợp với phòng Giáo dục huyện Đức Hòa xét 10 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo, học giỏi (200.000 đồng/cháu/tháng);

- Tổ chức “Ngày hội Tuyên dương học sinh giỏi” là con CBCNV Sở năm học 2006-2007”, có 109 cháu về dự, đại diện cho 285 cháu học sinh giỏi của toàn Sở với các nội dung: giao lưu với các học sinh ưu tú, văn nghệ, trò chơi; tổng số tiền chi và quà tặng là 22,3 triệu đồng.

 

Cùng đoàn viên Công đoàn Sở đóng góp ủng hộ: nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân cầu Cần Thơ, phòng chống lụt bão, quỹ Vì người nghèo trên 50 triệu đồng.              

-Chăm lo 02 bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 01 mẹ của liệt sĩ anh hùng lao động đến cuối đời. Vận động chị em lập quỹ tình thương, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, tích cực tham gia các công tác xã hội ở địa phương. 

                  

Mục tiêu 5: Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công nhân viên chức để quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến phụ nữ, gia đình và trẻ em, tạo dư luận xã hội đồng thuận cao về xây dựng gia đình theo tiêu chí: “mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con; no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

+ Vận động các chị tham gia các phong trào và các hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và kỷ niệm 77 năm thành lập hội LH Phụ nữ Việt Nam; phát động phong trào phụ nữ 2 giỏi, đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2007;

+ Tổ chức giao lưu với thủ trưởng 5 đơn vị thuộc sở có phong trào phụ nữ tiêu biểu về 5 mục tiêu “Vì sự Tiến bộ Phụ nữ Việt Nam” trao đổi học tập thực tế ở từng đơn vị.

+ Tổ chức cho các chị cán bộ nữ chủ chốt đi tham quan các mô hình điển hình trong việc thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn TP để học tập, chia sẻ những hoạt động của ngành cùng phấn đấu tham gia thực hiện và góp phần hoạn thành nhiệm vụ phụ nữ của ngành. Dự thi và tham gia cổ động viên Hội thi “Những con đường mang tên người phụ nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức Khối chính quyền TP tổ chức; phát động phong trào với chủ đề: “Vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì tương lai của trẻ em” và chủ đề: “Vì một mái ấm gia đình không có bạo lực”; tổ chức kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam kết hợp nói chuyện chuyên đề “Tổ chức cuộc sống gia đình”. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình CBCC và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bà mẹ neo đơn nuôi con học giỏi, kinh phí 38.330.000 đồng.

- Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Phụ nữ Sở, cũng cố bổ sung và đề cử Ban chủ nhiệm mới, tạo sân chơi cho chị em và có tác dụng hướng dẫn giúp cán bộ nữ công ở cơ sở hoạt động.

 

II- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2008:

          - Căn cứ kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ Thành phố và của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2006-2010;

 Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng nhiệm vụ trọng tâm 2008 như sau:

1.   Nhiệm vụ:

-     Tiếp tục đổi mới việc thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực vận động chị em cán bộ nữ tham gia thực hiện “nếp sống văn minh đô thị”. 

-     Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia vì vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất văn hoá và tinh thần của phụ nữ, tạo mọi điều kiện thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực: đời sống, chính trị, kinh tế văn hoá, xã hội:

-     Tiếp tục bồi dưỡng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức và lao động nữ; tuyên truyền và động viên toàn thể chị em phát huy tiềm năng, trí tuệ và sáng tạo trong lao động, sản xuất và nghiên cứu khoa học để góp phần tích cực phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn.

-     Xây dựng phong trào phụ nữ nông nghiệp và PTNT yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp đỡ, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và người có công cách mạng.

-     Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm chính luật giao thông, tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, kỹ năng giao tiếp tại cơ quan, gia đình và cộng đồng; giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường; xây dựng cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc; tích cực vận động chi em tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Phụ nữ Sở.

-     Quyết tâm thực hiện tốt Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn thành phố theo Quyết định 97/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 của UBND Thành phố.

            2. Mục tiêu:

Mục tiêu 1. Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm:

  - Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP vận động chị em tích cực  tham gia thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; thực hiện mô hình PT nông thôn mới tại Ấp Chánh, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và các mô hình chuyển đổi tại 13 xã điểm;
- Tích cực tham gia công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp: chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và làm muối; vận động nông dân sản xuất tạo môi trường bền vững, áp dụng các qui trình SX mới nhằm phát triển sản xuất, an toàn nông sản-thực phẩm và bảo vệ môi trường; không sử dụng lao động trẻ em trong công việc nặng nhọc, độc hại;

Mục tiêu 2. Thực hiện các quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục:

Phụ  nữ Sở Nông nghiệp và PTNT phấn đấu giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển kinh tế đất nước.

Tham gia quy hoạch cán bộ nữ, rà soát đánh giá đội ngũ CB nữ đào tạo ngắn hạn và dài hạn; cử đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị; tăng cường cán bộ chủ chốt; phát triển đảng viên mới, bí thư, phó bí thư chi-đảng bộ; UV BCH Công Đoàn, Công đoàn viên, Thanh niên.

Mục tiêu 3. Thực hiện các quyền bình đẳng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em:

Tiếp tục tổ chức khám chữa bệnh hàng năm theo định kỳ có kết hợp khám phụ khoa;tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, thực hiện tốt chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình và xây dựng mối quan hệ xã hội, tình yêu lành mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS.

Thông tin, tuyên truyền thực hiện dự án vệ sinh môi trường nông thôn năm 2008: xây dựng 6500 hố xí tự hoại, 3.502 hầm biogas (được TP hỗ trợ kinh phí 400.000 đ/hố xí tự hoại và 1.000.000 đ/hầm bogas); Hội Liên hiệp Phụ nữ TP dành 20 tỷ đồng để xây dựng vệ sinh môi trường cho chị em phụ nữ ngoại thành vay với lãi suất 0%.

Mục tiêu 4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực

- Quan tâm, tăng cường cán bộ nữ chủ chốt và công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ CNV và lao động nữ.

- Tổ chức ngày hội tuyên dương học sinh giỏi là con CBCNV  năm 2008, đại diện cho các cháu là học sinh giỏi của toàn Sở; ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và kết thúc năm học mới, các đơn vị cần có kế hoạch tặng thưởng cho các cháu.

- Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ: tổ chức huấn luyện, mở các cuộc hội thảo kỹ năng hoạt động của chị em; động viên chị em tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng thiết thực và hiệu quả góp phần cải thiện đời sống gia đình và giúp đỡ ủng hộ xây dựng quỹ nhà tình nghiã, nhà tình thương và xoá đói giảm nghèo.

Duy trì xây dựng kinh phí học bổng Nguyễn Đức Cảnh; tổ chức các đợt công tác XH, đi thăm, tặng quà, trao học bổng;

Mục tiêu 5. Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tuyên truyền cho CB nữ chủ chốt và một số CB là nam giới về Chương trình hành động VS TBPN năm 2008.

- Phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng năm và kỷ niệm 98 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, 78 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổng kết các hoạt động phong trào nữ công nhân lao động của ngành năm 2008

          - Học tập và quán triệt Nghị quyết 11/NQ-TW về chương trình hành động công tác phụ nữ thời kỳ đổi mới CNH-HĐH đất nước.Tổ chức tập huấn phát triển về giới và công tác nữ công; kết hợp phụ nữ quận huyện ngoại thành tìm hiểu sinh hoạt của phụ nữ nông thôn;

- Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Phụ nữ Sở, tạo sân chơi cho chị em và có tác dụng hướng dẫn giúp cán bộ nữ công ở cơ sở hoạt động. Thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Phấn đạt 95% phụ nữ “2 giỏi” theo số lượng đăng ký.

- Tuyên truyền giới thiệu đến các chị em về Công ước Quốc tế về phụ nữ và trẻ em, Chương trình hành động VSTBPN, ngày quốc tế thiếu nhi, ngày Rằm Trung thu vv... ;

- Thực hiện Dự án Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, mở các lớp tập huấn góp phần bảo vệ sức khỏe và tạo phong trào nếp sống văn minh, sạch đẹp xóm ấp. Giúp phụ nữ và trẻ em ngoại thành có nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn để tăng gia sản xuất .

 

(Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ Sở Nông nghiệp và PTNT)


Số lượt người xem: 5495    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm